1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 1000RT Kumisai kms1000RT KMS 1000RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 1000RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 500RT Kumisai kms500RT KMS 500RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 500RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 400RT Kumisai kms400RT KMS 400RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 400RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 350RT Kumisai kms350RT KMS 350RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 350RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 300RT Kumisai kms300RT KMS 300RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 300RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 60RT Kumisai kms60RT KMS 60RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 60RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 70RT Kumisai kms70RT KMS 70RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 70RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 100RT Kumisai kms100RT KMS 100RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 100RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 200RT Kumisai kms200RT KMS 200RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 200RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 50RT Kumisai kms50RT KMS 50RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 50RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 150RT Kumisai kms150RT KMS 150RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 150RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 40RT Kumisai kms40RT KMS 40RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 40RT

  Liên hệ

 • 4 tổ hợp tháp giải nhiệt Kumisai KMS 350RT 2Cell Kumisai kms350RT2Cell KMS 350RT 2Cell

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  4 tổ hợp tháp giải nhiệt Kumisai KMS 350RT 2Cell

  Liên hệ

 • 2 tổ hợp tháp giải nhiệt Kumisai KMS 400RT 4Cell Kumisai kms400RT4Cell KMS 400RT 4Cell

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  2 tổ hợp tháp giải nhiệt Kumisai KMS 400RT 4Cell

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 300RT 4Cell Kumisai kms300RT4Cell KMS 300RT 4Cell

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 300RT 4Cell

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai 125RT Kumisai kms125RT KMS 125RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt Kumisai 125RT

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 1000RT Kumisai kms1000RT KMS 1000RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 500RT Kumisai kms500RT KMS 500RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 400RT Kumisai kms400RT KMS 400RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 350RT Kumisai kms350RT KMS 350RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 300RT Kumisai kms300RT KMS 300RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 60RT Kumisai kms60RT KMS 60RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 70RT Kumisai kms70RT KMS 70RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 100RT Kumisai kms100RT KMS 100RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 200RT Kumisai kms200RT KMS 200RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 50RT Kumisai kms50RT KMS 50RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 150RT Kumisai kms150RT KMS 150RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 40RT Kumisai kms40RT KMS 40RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • 4 tổ hợp tháp giải nhiệt Kumisai KMS 350RT 2Cell Kumisai kms350RT2Cell KMS 350RT 2Cell

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • 2 tổ hợp tháp giải nhiệt Kumisai KMS 400RT 4Cell Kumisai kms400RT4Cell KMS 400RT 4Cell

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai KMS 300RT 4Cell Kumisai kms300RT4Cell KMS 300RT 4Cell

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Tháp giải nhiệt Kumisai 125RT Kumisai kms125RT KMS 125RT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Tại các nhà máy, đơn vị hiện nay, việc lắp đặt tháp giải nhiệt để bảo vệ tốt các thiết bị, máy móc trở nên vô cùng quan trọng. Trong số rất nhiều lựa chọn, thì thương hiệu tháp giải nhiệt Kumisai rất được yêu thích tại thị trường Việt Nam.

Nếu như quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu chi tiết, cũng như mua thiết bị này hãy nhanh tay liên hệ với Hoàng Liên theo số máy 0989 937 282 để được hỗ trợ.

thap giai nhiet kumisai

Tháp giải nhiệt của Kumisai hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu của người dùng

Những lợi ích tuyệt vời của việc sử dụng tháp hạ nhiệt từ Kumisai

Mặc dù “ra mắt” người dùng chưa lâu, nhưng thương hiệu Kumisai đang từng bước phát triển và khẳng định được tên tuổi của mình. 

Những sản phẩm tháp giải nhiệt được thiết kế theo hình tròn hoặc hình vuông. Sản phẩm này được hoạt động bằng cách ứng dụng cơ chế bay hơi nước, nhờ đó nhiệt lượng của nước dư thừa sẽ được chuyển ra bên ngoài không khí, nước trong tháp sẽ được làm mát. Lượng nước mát sẽ được sử dụng để hạ nhiệt cho máy móc tại các nhà máy và điều hòa không khí vượt trội. Nhờ thiết bị này mà máy móc được vận hành ổn định, hạn chế hư hỏng, đảm bảo độ bền. Nhờ đó các doanh nghiệp đảm bảo được công việc và tiết kiệm nhiều chi phí bảo dưỡng máy móc hiệu quả.

tháp tản nhiệt kumisai

Tháp làm mát của Kumisai đóng vai trò vô cùng to lớn hiện nay

Do đó, nhu cầu sử dụng thiết bị hạ nhiệt hiện nay vô cùng cao, đặc biệt là ở thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay. 

Tháp hạ giải nhiệt Kumisai có cấu tạo như thế nào?

Cũng như các sản phẩm giải nhiệt khác, Kumisai sở hữu cấu tạo đơn giản với các bộ phận cơ bản sau đây: 

- Phần thân và khung tháp: các khung được làm bằng kim loại vững chắc, có vỏ tháp bảo vệ ở bên ngoài. Chất liệu thép không gỉ giúp bảo vệ tháp khỏi tình trạng ăn mòn, có độ bền cao và dễ dàng vệ sinh.

- Phần khối đệm (tấm tản nhiệt): Bộ phận này được làm từ chất liệu nhựa hoặc gỗ, đảm bảo cho việc làm mát được thực hiện hiệu quả nhất. Tấm tản nhiệt có thiết kế nhiều dạng khác nhau, phù hợp với từng model sản phẩm.

Cấu tạo của tháp làm mát Kumisai

Cấu tạo của tháp làm mát Kumisai

- Vòi phun: giúp phân chia nước một cách đồng đều lên tấm tải nhiệt, nhằm đảm bảo hiệu quả trao đổi nhiệt tốt nhất. Bộ phận này làm từ chất liệu nhựa ABS hoặc nhôm tùy vào từng loại máy.

- Quạt: giúp thông gió trong tháp, để làm mát nước hiệu quả. 

Đánh giá về tháp làm mát Kumisai

Khả năng làm mát

Các sản phẩm hạ nhiệt của Kumisai đều đảm bảo khả năng làm mát vượt trội, giúp bảo vệ tốt nhất cho thiết bị của bạn. Có được điều này là nhờ hãng rất thận trọng trong việc chọn lựa nguyên liệu cho tới lắp đặt và kiểm định sản phẩm.

hiệu suất tháp giải nhiệt kumisai

Tháp giải nhiệt của Kumisai đảm bảo quá trình làm mát nhanh chóng

Cho nên, mỗi model đều đảm bảo thực hiện tốt  nhất công việc của mình, cùng với đó đảm bảo độ bền của máy cáo, ít khi phát sinh hư hỏng, mang lại lợi ích lớn về kinh tế cho người dùng.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi đối tượng

Kumisai thiết kế các sản phẩm làm mát của mình theo các thiết kế tròn hoặc vuông để người dùng có thể chọn lựa. Các model được trải dài với các mức công suất khác nhau, đảm bảo tốt nhất công việc làm mát của các đơn vị khác nhau.

tháp giải nhiệt kumisai

Kumisai có rất nhiều sự lựa chọn cho người dùng

Do đó, bạn nếu có nhu cầu mua và sử dụng thiết bị này, người dùng có thể tham khảo các model của hãng đang được cung cấp trên thị trường để có được sự lựa chọn tháp phù hợp nhất cho đơn vị mình, vừa đảm bảo được yêu cầu công việc, lại vừa giúp hạn chế lãng phí một cách tốt nhất.

>>> Tham khảo các model làm mát của Kumisai ngay dưới bảng sau:

Tên model

Công suất

Xem chi tiết

KMS 1000RT

22.08kW

Xem ngay

KMS 500RT

11,04kW

Xem ngay

KMS 40RT

0.552kW

Xem ngay

KMS 150RT

3HP

Xem ngay

KMS 400RT 2Cell

7.5HP*2

Xem ngay

Vận hành bền bỉ

Các model nhờ được làm từ chất liệu cao cấp, cùng những ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo cho máy có thế hoạt động và làm việc một cách tốt nhất. Cho nên, những sản phẩm hạ nhiệt đến từ Kumisai thật sự là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho bạn.

motor tháp giải nhiệt kumisai

Thiết bị vận hành bền bỉ với motor siêu khỏe

Ứng dụng trong nhiều công việc

Các sản phẩm hạ nhiệt, làm mát của Kumisai được ứng dụng trong nhiều công việc, ngành nghề trong cuộc sống, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển của xã hội. Theo đó, sản phẩm được sử dụng để làm mát trong những ngành nghề sau:

- Đối với ngành điện lạnh: Điều hòa, đông lạnh, làm đá,...

- Sử dụng trong ngành sản xuất nhựa

- Đối với ngành thủy hải sản : Chế biến thủy sản…

- Ngành luyện kim

- Ngành dược phẩm và nhiều ngành nghề khác.

ứng dụng tháp giải nhiệt kumisai

Ứng dụng của thiết bị làm mát trong các ngành nghề hiện nay

Mua hàng tại điện máy Hoàng Liên với chất lượng tốt nhất

Khi có nhu cầu mua thiết bị hạ nhiệt cho đơn vị của mình, người dùng hãy lựa chọn những đơn vị cung cấp sản phẩm uy tín trên thị trường để đảm bảo chất lượng sản phẩm, cũng như quá trình lắp đặt thiết bị được tốt nhất.

Điện máy Hoàng Liên với nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời là đơn vị cung cấp thiết bị giải nhiệt Kumisai độc quyền tại thị trường Việt Nam, chắc chắn sẽ là nơi tin cậy để bạn mua hàng.

địa chỉ mua tháp giải nhiệt kumisai

Mua hàng tại Hoàng Liên để đảm bảo chất lượng

Khi mua hàng tại đây, quý khách sẽ được đảm bảo các chế độ, cũng như quyền lợi đầy đủ, đảm bảo mang tới sự hài lòng tuyệt đối cho bạn khi lựa chọn tin tưởng mua máy tại đây.

Hiện sản phẩm tháp giải nhiệt Kumisai đang có mặt tại Hoàng Liên, do đó nếu bạn có nhu cầu mua hàng hay tìm hiểu chi tiết hơn về thiết bị này hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 0989 937 282 để được hỗ trợ và phục vụ quý khách chu đáo nhất.