Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 6 7 Next

 • Máy nén khí Puma 10HP PK-10300 Puma PK10300 PK10300

  Giá: 52.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma 10HP PK-10300

  52.300.000 đ

 • Máy nén khí Puma (1HP) PK-190 Puma PK 190 PK190

  Giá: 10.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma (1HP) PK-190

  10.800.000 đ

  11.500.000 đ

 • Máy nén hơi Palada PA-75200 Palada PA75200 PA 75200

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada PA-75200

  11.200.000 đ

  15.650.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK3120-3HP Puma PK3120 PK3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK3120-3HP

  17.700.000 đ

  19.700.000 đ

 • Máy nén không khí piston Fusheng TA80 Fusheng TA80 TA80

  Giá: 21.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí piston Fusheng TA80

  21.600.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA120 Fusheng TA120 TA120

  Giá: 55.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA120

  55.900.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-200500 Palada PA00500 PA 200500

  Giá: 36.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-200500

  36.800.000 đ

  41.350.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-150500 Palada PA150500 PA 150500

  Giá: 30.820.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-150500

  30.820.000 đ

  36.550.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-20500 Palada PA20500 PA 20500

  Giá: 34.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-20500

  34.500.000 đ

  36.200.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10300A Palada PA10300A PA10300A

  Giá: 16.905.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-10300A

  16.905.000 đ

  18.132.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10300 Palada PA10300 PA 10300

  Giá: 15.180.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-10300

  15.180.000 đ

  18.150.000 đ

 • Máy nén khí Palada PA-3120 Palada PA 3120 PA3120

  Giá: 8.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Palada PA-3120

  8.900.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX30100-3HP Puma GX 30100 GX30100

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX30100-3HP

  17.700.000 đ

 • Máy nén khí Swan SVU(P)-203 Swan SVU(P)203 SVU(P)203

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Swan SVU(P)-203

  Liên hệ

 • Máy nén khí Puma XN2525 Puma XN2525 XN2525

  Giá: 3.500.000 đ

  Bảo hành: 06 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma XN2525

  3.500.000 đ

 • Máy nén không khí Pegasus TM-W-0.9/8-500L Pegasus TM-W-0.9/8 TM-W-0.9/8

  Giá: 16.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Pegasus TM-W-0.9/8-500L

  16.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma 10HP PK-10300 Puma PK10300 PK10300

  Giá: 52.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma 10HP PK-10300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  52.300.000 đ

 • Máy nén khí Puma (1HP) PK-190 Puma PK 190 PK190

  Giá: 10.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma (1HP) PK-190

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.800.000 đ

  11.500.000 đ

 • Máy nén hơi Palada PA-75200 Palada PA75200 PA 75200

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  11.200.000 đ

  15.650.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK3120-3HP Puma PK3120 PK3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK3120-3HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  17.700.000 đ

  19.700.000 đ

 • Máy nén không khí piston Fusheng TA80 Fusheng TA80 TA80

  Giá: 21.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí piston Fusheng TA80

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  21.600.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA120 Fusheng TA120 TA120

  Giá: 55.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA120

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  55.900.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-200500 Palada PA00500 PA 200500

  Giá: 36.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-200500

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  36.800.000 đ

  41.350.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-150500 Palada PA150500 PA 150500

  Giá: 30.820.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-150500

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  30.820.000 đ

  36.550.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-20500 Palada PA20500 PA 20500

  Giá: 34.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-20500

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  34.500.000 đ

  36.200.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10300A Palada PA10300A PA10300A

  Giá: 16.905.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-10300A

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  16.905.000 đ

  18.132.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10300 Palada PA10300 PA 10300

  Giá: 15.180.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  15.180.000 đ

  18.150.000 đ

 • Máy nén khí Palada PA-3120 Palada PA 3120 PA3120

  Giá: 8.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  8.900.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX30100-3HP Puma GX 30100 GX30100

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX30100-3HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  17.700.000 đ

 • Máy nén khí Swan SVU(P)-203 Swan SVU(P)203 SVU(P)203

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Máy nén khí Puma XN2525 Puma XN2525 XN2525

  Giá: 3.500.000 đ

  Bảo hành: 06 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma XN2525

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

  3.500.000 đ

 • Máy nén không khí Pegasus TM-W-0.9/8-500L Pegasus TM-W-0.9/8 TM-W-0.9/8

  Giá: 16.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Pegasus TM-W-0.9/8-500L

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  16.500.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 6 7 Next

Logo dienmayhoanglien

Điện máy Hoàng Liên là địa chỉ chuyên phân phối máy nén khí chính hãng, giá rẻ nhất thị trường với cam kết sản phẩm có chất lượng tốt, đầy đủ giấy tờ CO, CQ, bảo hành dài hạn và giao hàng toàn quốc. Thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE 0989 937 282.

máy nén khí

Máy bơm hơi khí nén là thiết bị đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện nay

Bạn biết gì về máy nén khí?

Dòng máy này còn được gọi bằng những cái tên khác như máy nén không khí, máy bơm hơi khí nén, máy bơm khí nén,... Thiết bị hoạt động theo cơ chế hút không khí từ môi trường bên ngoài, đi qua bộ lọc, qua các bộ phận nén khí lại, làm tăng áp suất chất khí, tăng năng lượng khí nén rồi chuyển tới bình chứa khí nén hoặc các loại máy móc sử dụng.

máy nén khí hà nội

Thiết bị hút không khí vào, nén lại rồi chuyển tới các công cụ sử dụng khí nén

Ngày nay, máy nén khí đã tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Đặc biệt, nó đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp hiện nay.

Thương hiệu máy nén khí nào được ưa chuộng hiện nay?

Một số thương hiệu máy nén không khí được ưa chuộng, đánh giá cao tại thị trường Việt Nam gồm:

- Puma

Là thương hiệu máy nén hơi có xuất xứ từ Đài Loan, thành lập vào năm 1979. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, tới nay các sản phẩm máy nén hơi trục vít, piston, mini,... của hãng đã có mặt tại hơn 136 quốc gia trên thế giới. Sản phẩm của Puma đa dạng về công suất, kích thước, nhiên liệu sử dụng,... đáp ứng cho mọi nhu cầu sử dụng của người dùng trên toàn cầu.


máy nén khí không dầu tphcm

Puma cung cấp máy nén không khí có chất lượng ưu việt

>> Khám phá giá các model máy nén khí Puma bán chạy nhất tại điện máy Hoàng Liên

Tên sản phẩm

Giá bán lẻ (VNĐ)

Puma XN2525

> 3.000.000

Puma PX-0260

~ 8.000.000

Puma PK-190

~ 11.000.000

Puma PX-3120

> 15.000.000

Puma TK-75300

> 45.000.000

Puma GX-20300

> 80.000.000

- Palada

Nhãn hàng này ứng dụng công nghệ tiến tiến theo công nghệ châu Âu trong việc sản xuất các sản phẩm máy nén khí. Bởi vậy, không khó hiểu khi các thiết bị nén khí của Palada đều được người dùng đánh giá cao về hiệu suất làm việc, sự êm ái khi vận hành và tuổi thọ sản phẩm. Đặc biệt, Palada cung ứng ra thị trường nhiều dòng model nén hơi khác nhau, đa dạng về công suất và mức giá, cho phép người dùng dễ dàng tìm được thiết bị ưng ý cho nhu cầu sử dụng của mình. 

>> Xem ngay bảng giá máy nén khí Palada tại điện máy Hoàng Liên

Tên sản phẩm

Giá bán lẻ (VNĐ)

Palada PA-1570

~ 5.000.000 

Palada PA-4150

~ 10.000.000

Palada PA-55300

~ 15.000.000

Palada PA-10500

~ 20.000.000

Palada PA-15300

~ 28.000.000

Palada PA-200500

~ 38.000.000

 bảng giá máy nén khí

Máy bơm hơi khí nén Palada được đánh giá cao vì sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội

- Kumisai 

Các sản phẩm của hãng cũng được người dùng đánh giá cao, ưu ái lựa chọn vì những ưu điểm không thể thay thế như: Lưu lượng khí nén dồi dào, làm việc ổn định và bền bỉ, ít xảy ra sự cố hỏng hóc không mong muốn. Vì thế, máy bơm hơi khí nén Kumisai đã có mặt tại nhiều xưởng bảo dưỡng ô tô, nhà máy sản xuất quy mô vừa và nhỏ hiện nay.

>> Giá máy nén hơi Kumisai như thế nào? Cùng “nghía” qua bảng giá dưới đây

 

Tên sản phẩm

Giá bán lẻ (VNĐ)

Kumisai KMS-224

> 2.000.000 

Kumisai KMS-370

> 5.000.000

Kumisai KMS-55200

> 11.000.000

Kumisai KMS-750500

> 16.000.000

Kumisai KMS-10500A

> 20.000.000

Kumisai KMS-20300

> 30.000.000

 

- Pegasus

Là thương hiệu máy bơm khí nén giá rẻ, được chế tạo và lắp ráp tại Việt Nam. Dù là sản phẩm nội địa nhưng chất lượng máy không hề thua kém hàng ngoại nhập cùng công suất. Dòng máy nổi bật của hãng là máy nén khí không dầu giảm âm, cung cấp nguồn khí nén sạch, làm việc êm ái, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, linh kiện Pegasus có sẵn tại Việt Nam nên rất tiện lợi trong vấn đề bảo trì, bảo dưỡng sau này.

bán máy nén khí tại hà nội

Thương hiệu Pegasus tập trung phát triển dòng máy nén khí không dầu giảm âm

>> Top 5 model máy bơm hơi khí nén Pegasus siêu hot và mức giá cực ưu đãi

 

Tên sản phẩm

Giá bán lẻ (VNĐ)

Pegasus TM-OF550-25L

~ 3.000.000

Pegasus OF750-35L

> 3.000.000

Pegasus TM-V-0.25/8-100L

~ 9.000.000

Pegasus TM-W-1.6/8-500L

> 33.000.000

Pegasus TMPM30A

~ 70.000.000

 giá máy nén khí
Dễ dàng tìm mua, thay thế phụ kiện máy bơm hơi Pegasus

- Kobelco

Là thương hiệu của Nhật, nổi tiếng với các sản phẩm máy nén trục vít chất lượng, hoạt động ổn định, hiệu suất cao với công suất 15 - 75KW, đa dạng dòng máy không dầu - có dầu cho khách hàng lựa chọn. Với công suất làm việc cao, sản phẩm của Kobelco chủ yếu được ứng dụng tại các nhà máy sản xuất công nghiệp quy mô lớn. 

mua máy nén khí tại hà nội

Máy nén trục vít Kobelco có hiệu suất cao, tuổi thọ dài lâu

Ứng dụng của máy bơm hơi khí nén

Thiết bị được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như:

- Bảo dưỡng xe cộ: Các trung tâm bảo dưỡng thường sử dụng máy nén khí piston để cung cấp khí nén phục vụ các công việc như nâng - hạ cầu nâng, xì khô xe, bơm hơi bánh xe, thổi sạch bụi bẩn trên xe,...

- Y tế: Các dòng máy nén không dầu được sử dụng để cung cấp khí nén sấy khô các nguyên vật liệu, thiết bị y tế, rửa vỏ thuốc hoặc đóng chai thuốc. Ngoài ra, việc vận hành một số thiết bị trong phòng khám nha khoa cũng cần tới sự hỗ trợ của máy bơm khí không dầu.

giá bình nén khí

Những ứng dụng đa dạng của máy nén không khí trong đời sống

- Khai thác: Các sản phẩm máy nén khí công nghiệp công suất lớn như máy trục vít được sử dụng chủ yếu trong khai khoáng để thông gió, thăm dò độ sâu khai thác,...

- Sản xuất - chế tạo: Khí nén do máy cung cấp được sử dụng để cẩu hàng, phun sơn hoặc điều khiển các thiết bị tự động hóa, làm khô và làm sạch bụi bẩn trên các sản phẩm,...

Địa chỉ phân phối máy nén không khí chính hãng toàn quốc

Điện máy Hoàng Liên là địa chỉ phân phối các thiết bị công nghiệp nói chung, máy nén khí nói riêng với cam kết hàng chính hãng, uy tín hàng đầu trên cả nước. Cam kết của công ty:

máy nén khí giá tốt

Với những cam kết trên, điện máy Hoàng Liên đã trở thành địa chỉ uy tín mua máy bơm khí nén, ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong ngành thiết bị công nghiệp. Để được tư vấn kỹ hơn về thông tin sản phẩm, giá cả từng thiết bị, quý khách vui lòng LIÊN HỆ 0989 937 282.