1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy đánh sàn công nghiệp Palada HC 522 Palada HC522 HC522

  Giá: 7.900.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy đánh sàn công nghiệp Palada HC 522

  7.900.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A Palada PD A PD2A

  Giá: 23.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A

  23.500.000 đ

  29.500.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD2AE Palada PD2AE PD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD2AE

  10.500.000 đ

  13.195.000 đ

 • Máy chà sàn nhà Palada HC 175 Palada HC175 HC175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà Palada HC 175

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Palada PD3A Palada PD3A PD3A

  Giá: 10.772.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Palada PD3A

  10.772.000 đ

  13.542.000 đ

 • Máy lau nhà xưởng Palada PD2A Palada PD 2A PD2A

  Giá: 23.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau nhà xưởng Palada PD2A

  23.200.000 đ

  28.500.000 đ

 • Máy chà sàn Palada HC 523 Palada HC523 HC523

  Giá: 9.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada HC 523

  9.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C Palada PD50C PD50C

  Giá: 28.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C

  28.800.000 đ

  35.648.000 đ

 • Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88 Palada KF88 KF88

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22 Palada PD22 PD22

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22

  12.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D Palada PD70D PD70D

  Giá: 44.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D

  44.000.000 đ

  49.850.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007 Palada PD2007 PD 2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007

  145.300.000 đ

  185.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C Palada PD70 C PD70C

  Giá: 31.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C

  31.500.000 đ

  36.582.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D Palada PD50D PD50D

  Giá: 38.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D

  38.500.000 đ

  46.850.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Palada PD 004 Palada PD004 PD004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Palada PD 004

  11.000.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE Palada PD1AE PD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE

  10.500.000 đ

  12.360.000 đ

 • Máy đánh sàn công nghiệp Palada HC 522 Palada HC522 HC522

  Giá: 7.900.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  7.900.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A Palada PD A PD2A

  Giá: 23.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  23.500.000 đ

  29.500.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD2AE Palada PD2AE PD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD2AE

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  10.500.000 đ

  13.195.000 đ

 • Máy chà sàn nhà Palada HC 175 Palada HC175 HC175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Palada PD3A Palada PD3A PD3A

  Giá: 10.772.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Palada PD3A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  10.772.000 đ

  13.542.000 đ

 • Máy lau nhà xưởng Palada PD2A Palada PD 2A PD2A

  Giá: 23.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau nhà xưởng Palada PD2A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  23.200.000 đ

  28.500.000 đ

 • Máy chà sàn Palada HC 523 Palada HC523 HC523

  Giá: 9.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  9.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C Palada PD50C PD50C

  Giá: 28.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  28.800.000 đ

  35.648.000 đ

 • Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88 Palada KF88 KF88

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22 Palada PD22 PD22

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  12.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D Palada PD70D PD70D

  Giá: 44.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  44.000.000 đ

  49.850.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007 Palada PD2007 PD 2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  145.300.000 đ

  185.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C Palada PD70 C PD70C

  Giá: 31.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  31.500.000 đ

  36.582.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D Palada PD50D PD50D

  Giá: 38.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  38.500.000 đ

  46.850.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Palada PD 004 Palada PD004 PD004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Palada PD 004

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  11.000.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE Palada PD1AE PD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  10.500.000 đ

  12.360.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Logo dienmayhoanglien

Điện máy Hoàng Liên - tổng kho phân phối các sản phẩm máy chà rửa sàn Palada tới mọi tỉnh thành trên cả nước. Trung tâm luôn có sẵn hàng cho khách hàng dùng thử, đặt mua bất cứ lúc nào. Liên hệ ngay SĐT 0989 937 282 và nhận báo giá máy chà sàn tốt nhất.

máy chà sàn palada
Máy chà sàn đa năng Palada - lựa chọn đầu tư của thời đại mới

Có các dòng máy chà sàn Palada nào?

Palada là thương hiệu sản xuất, cung ứng máy vệ sinh công nghiệp còn khá mới trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, dù xuất hiện chưa lâu nhưng chúng đã thu hút được đông đảo người sử dụng vì có mẫu mã đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Một số dòng sản phẩm máy cọ sàn nhà của Palada gồm:

- Dòng máy lau sàn đơn: Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, sử dụng bằng cách đẩy tay, chỉ có chức năng chà sàn và giặt thảm, không hút được nước thải, bụi bẩn, thích hợp sử dụng trong văn phòng nhỏ, xí nghiệp nhỏ.

- Dòng máy liên hợp mini: Có thiết kế nhỏ gọn nhưng có khả năng hút sạch được bụi bẩn, nước thải cùng lúc với quá trình chà sàn, mang lại hiệu suất vệ sinh tốt hơn, lý tưởng sử dụng trong không gian có diện tích vừa phải như nhà hàng, khách sạn.

- Dòng máy liên hợp: Có chức năng chà sàn và hút nước, thiết kế lớn hơn so với máy liên hợp mini vì có thùng chứa lớn hơn, thích hợp sử dụng cho những nơi có diện tích vừa và lớn như trường học, bệnh viện, siêu thị,...

máy chà sàn liên hợp palada

Ứng dụng đa dạng của máy chà sàn Palada

- Dòng máy ngồi lái: Có thiết kế khoang lái tiện lợi, điều khiển bằng cách xoay vô lăng tương tự như khi lái ô tô, đáp ứng nhu cầu sử dụng tại các không gian có diện tích lớn như sân vận động, sân, bay giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức, mang đến hiệu quả làm sạch tối ưu.

>> Khám phá bảng giá những sản phẩm máy chà sàn Palada siêu chất tại điện máy Hoàng Liên

 

Dòng máy

Model

Mức giá (VNĐ)

Xem chi tiết

Đơn

Palada HC 522

~ 8.000.000

Xem ngay

Đơn

Palada PD 005

> 10.000.000

Xem ngay

Liên hợp mini

Palada PDT201

~ 20.000.000

Xem ngay

Liên hợp mini

Palada PD201

~ 20.000.000

Xem ngay

Liên hợp

Palada PD2A

~ 25.000.000

Xem ngay

Liên hợp

Palada PD 70D

~ 45.000.000

Xem ngay

Ngồi lái

Palada PD 2007

~ 145.000.000

Xem ngay

 

5 ưu thế sáng giá của máy cọ sàn nhà Palada

- Đa dạng sản phẩm, đáp ứng mọi yêu cầu làm sạch

Là thương hiệu không ngừng đổi mới và cải tiến để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, Palada liên tục tung ra thị trường các dòng máy mới, đáp ứng từ nhu cầu chà rửa sàn cơ bản tới giặt thảm, hút nước thải,... Mỗi dòng máy lại có các sản phẩm với nhiều công suất khác nhau, đáp ứng yêu cầu đa dạng của người dùng.

mua máy chà sàn palada

Palada cung ứng nhiều dòng máy vệ sinh sàn - thảm

- Hiệu quả vệ sinh vượt trội

Các sản phẩm của hãng đều được thiết kế với tốc độ quay của bàn chà lớn, hiệu suất làm việc cao, đường kính bàn chải lớn, phụ kiện đa dạng, mang đến khả năng chà rửa, đánh bóng sàn vượt trội hơn so với các sản phẩm đến từ những thương hiệu khác trên thị trường.  

- Vận hành trơn tru, ổn định không gây ra tiếng ồn lớn

Toàn bộ các sản phẩm của Palada được nghiên cứu, chế tạo để hạn chế đến mức tối đa tiếng ồn khi làm việc và cho máy có khả năng vận hành trơn tru. Chúng đều là những thiết bị chà, lau sàn nhà được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng vì thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn sức khỏe, không gây hại đến thính giác cho người xung quanh và người trực tiếp vận hành máy.

máy chà sàn công nghiệp palada sở hữu motor không ồn

Thiết bị khi làm việc có độ ồn rất thấp

- Tiết kiệm chi phí 

Máy chà sàn công nghiệp Palada có khả năng chà sàn, hỗ trợ đánh bóng sàn, giặt thảm với hiệu quả làm sạch như ý. Nhờ đó, thiết bị giúp người dùng tiết kiệm được nhiều khoản chi như đầu tư dụng cụ vệ sinh, thuê lao công hay mua các gói dịch vụ cho mỗi lần cần vệ sinh.

- Tiết kiệm thời gian, công sức

So với phương pháp vệ sinh truyền thống, việc sử dụng máy chà rửa sàn mang thương hiệu Palada là phương pháp toàn diện, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức. Thiết bị biến công việc làm sạch sàn nhà trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Địa chỉ bán máy chà sàn nhà xưởng Palada chất lượng

Nhiều khách hàng đã lựa chọn, để lại những phản hồi tích cực về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của điện máy Hoàng Liên. Cùng xem Hoàng Liên cam kết những gì để bảo vệ quyền lợi của khách hàng:

- Cam kết tư vấn đúng sản phẩm, phù hợp với mục đích sử dụng, điều kiện ngân sách của người dùng, không chèo kéo, lấn lướt khách hàng.

- Bán máy cọ sàn Palada chính hãng 100%, sẵn sàng cung cấp các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc của sản phẩm.

- Mức giá máy làm sạch sàn nhà ưu đãi nhất vì không qua trung gian bởi công ty nhập khẩu - bán hàng trực tiếp.

mua máy cọ sàn palada tại Điện máy Hoàng Liên

Lý do nên mua máy cọ sàn nhà tại điện máy Hoàng Liên

- Hướng dẫn chi tiết cho khách hàng trong suốt thời gian sử dụng và bảo quản máy lau sàn.

- Vận chuyển nhanh chóng và miễn phí nhiều khu vực.

- Có chính sách bảo hành, đổi trả hàng minh bạch, rõ ràng. Thời hạn bảo hành đối với thiết bị là 18 tháng. Khi đã "trôi" bảo hành hoặc với trường hợp không đủ điều kiện bảo hành, Hoàng Liên vẫn hỗ trợ sửa chữa với chi phí thấp.

Và nếu quý khách đang có nhu cầu mua máy chà sàn Palada, vui lòng liên hệ với Hoàng Liên qua SĐT 0989 937 282 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất và báo giá tốt nhất.