1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 15.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  15.800.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  8.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW Palada 3200 PSI 3200 PSI

  Giá: 15.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW

  15.800.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 3kw 2200psi Palada 2200psi 2200psi

  Giá: 13.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 3kw 2200psi

  13.500.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 14.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  14.100.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  17.700.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-11T4 Palada PD5800psi PD5800psi

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4

  Liên hệ

 • Máy rửa xe cao áp Palada HM 5027 Palada HM5027 HM5027

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada HM 5027

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada LT-390B 1.8KW Palada LT390B LT390B

  Giá: 5.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada LT-390B 1.8KW

  5.800.000 đ

 • Máy rửa xe Palada KD178F-9.0HP Palada KD178F KD178F

  Giá: 15.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada KD178F-9.0HP

  15.950.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP Palada 9.0 HP 9.0HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 3600-13HP Palada 13 HP 13HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 3600-13HP

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI Palada 186 F 186F

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T Palada 170T 170T

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada RX05P Palada RX05P RX05P

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada RX05P

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 15.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  15.800.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  8.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW Palada 3200 PSI 3200 PSI

  Giá: 15.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  15.800.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 3kw 2200psi Palada 2200psi 2200psi

  Giá: 13.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 3kw 2200psi

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP HCM

  13.500.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 14.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  14.100.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  17.700.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-11T4 Palada PD5800psi PD5800psi

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe cao áp Palada HM 5027 Palada HM5027 HM5027

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada LT-390B 1.8KW Palada LT390B LT390B

  Giá: 5.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  5.800.000 đ

 • Máy rửa xe Palada KD178F-9.0HP Palada KD178F KD178F

  Giá: 15.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada KD178F-9.0HP

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  15.950.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP Palada 9.0 HP 9.0HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 3600-13HP Palada 13 HP 13HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 3600-13HP

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI Palada 186 F 186F

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T Palada 170T 170T

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada RX05P Palada RX05P RX05P

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada RX05P

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Logo dienmayhoanglien

Là thương hiệu có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường hiện nay, Palada mang tới cho người tiêu dùng nhiều dòng sản phẩm ưu việt, tiêu biểu là máy rửa xe Palada. Hiện các sản phẩm máy rửa xe Palada với hiệu suất tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao,... đang được điện máy Hoàng Liên phân phối tới tận tay khách hàng. Liên hệ mua hàng chính hãng qua số máy 0989 937 282

máy xịt rửa xe palada

Máy phun xịt Palada là lựa chọn đầu tư thông minh cho các doanh nghiệp hiện nay

4 ứng dụng tiêu biểu của máy xịt rửa Palada

Máy rửa xe Palada chuyên được sử dụng tại các gia đình, khu nhà xưởng nhờ tính ứng dụng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Một số ứng dụng tiêu biểu có thể kể đến của sản phẩm gồm:

- Ứng dụng trong gia đình

2 model Palada PD 70/1.8 và Palada PD 80/2.2 có áp lực nước điều chỉnh trong mức 30 - 80 bar, có thể sử dụng trong các gia đình. 1 sản phẩm chuyên biệt khác cho gia đình là Palada LT-210-1600, áp lực nước 110 bar. Với mức áp lực nước này, người dùng có thể tận dụng máy để xịt rửa ô tô, xe máy, làm sạch sân nhà, tường rào, chuồng trại,... hoặc tưới cây ở khoảng cách xa, không lo gãy, nát cây cối trong vườn.

- Ứng dụng trong tiệm rửa xe

Đây là ứng dụng phổ biến nhất của các sản phẩm máy xịt rửa xe Palada vì hãng tập trung chủ yếu vào việc phát triển thiết bị thuộc phân khúc này. Theo đó, các sản phẩm có áp lực nước điều chỉnh 70 - 200 bar của hãng đang được nhiều tiệm rửa xe máy, ô tô tìm mua để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu xịt rửa xe cộ cho khách hàng.

may rua xe palada

Những ứng dụng đa dạng của máy xịt rửa xe ô tô, xe máy Palada

- Ứng dụng trong vệ sinh sàn xưởng

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đưa máy phun rửa Palada vào các hoạt động công nghiệp. Thực tế thì bất cứ nhà máy sản xuất nào cũng cần tới khâu vệ sinh, xịt rửa, đặc biệt là các cơ sở chế biến thực phẩm, dược phẩm,... Các model máy phun rửa cao áp có áp lực nước 180 - 250 bar của Palada chính là giải pháp xịt rửa nhanh chóng và tiết kiệm nhất cho các doanh nghiệp.

- Ứng dụng xịt rửa tàu biển, xe rác hoặc xe chuyên dụng

Đây là các công việc đặc thù cần tới máy rửa xe siêu cao áp có áp lực nước trên 250 bar. Palada cung cấp các model áp lực 400 - 500 bar như Palada HM 5027, Palada 22M58-15T4,... lý tưởng cho việc xịt rửa các loại xe chuyên dụng hoặc thậm chí là rửa đường đua F1. 

=> Xem ngay giá bán các dòng máy xịt rửa xe Palada theo ứng dụng:

 

Ứng dụng

Giá bán (VNĐ)

Sản phẩm tiêu biểu

Trong gia đình

~ 2.000.000 - 7.000.000

LT-210-1600, PD 70/1.8

Trong tiệm rửa xe

~ 5.000.000 - 16.000.000

LT-390B, 20M36-7.5T4

Trong vệ sinh xưởng

~ 11.000.000 - 16.000.000

20M32 - 5.5T4, 15M26-3.7S2

Trong xịt rửa chuyên nghiệp

> 55.000.000

22M58 - 15T4, HM5027

 

Những ưu điểm không thể bỏ qua của máy bơm rửa xe Palada

So với các thương hiệu máy phun rửa trên thị trường, Palada ra đời khá muộn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, thương hiệu này đã nhanh chóng tạo dựng được một vị trí vững chắc trên thị trường và trong lòng người dùng nhờ những ưu điểm nổi bật sau:

máy bơm rửa xe palada

Các sản phẩm máy bơm rửa Palada đang sẵn hàng tại điện máy Hoàng Liên

- Đa dạng mẫu mã và sản phẩm

Palada cung ứng nhiều dòng máy xịt rửa xe khác nhau với mức công suất đa dạng. Nhờ đó, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, có thể tìm được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu, điều kiện hầu bao của mình.

- Thiết kế tinh tế và hiện đại

Các sản phẩm của nhãn hàng Palada đều được các chuyên gia tối ưu về mặt thiết kế, đảm bảo chúng có kích thước gọn gàng, tạo ấn tượng mạnh cho người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với thiết kế tay đẩy hiện đại, chắc chắn cùng việc tích hợp bánh xe đa hướng dưới thân máy, người dùng có thể dễ dàng đưa máy tới nhiều vị trí, đảm bảo hiệu suất phun rửa tốt nhất.

máy phun rửa xe palada

Mọi sản phẩm của hãng đều sở hữu thiết kế tinh tế, độ hoàn thiện tốt

 

Xem thêm: Thương hiệu máy rửa xe V-JET

- Hiệu suất phun rửa đáng nể

Máy rửa xe ô tô, xe máy của Palada đều được trang bị motor siêu khỏe, có khả năng vận hành ổn định với công suất cao. Nhờ đó, máy có thể tạo ra áp lực phun rửa mạnh mẽ, dễ dàng đánh bật những vết bẩn bám dính trên vỏ xe, gầm xe và bánh xe, kể cả nhựa đường, vết gỉ sét hoặc bùn đất để lâu ngày.

- Giá thành phải chăng

Người dùng không cần quá băn khoăn về giá bán của các sản phẩm máy xịt rửa Palada vì chúng có giá thành khá bình dân, ưu đãi hơn so với với hãng sản xuất khác, rất phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng.

máy phun xịt rửa xe palada

Máy đi kèm bộ phụ kiện đa dạng với mức giá hợp lý

Điện máy Hoàng Liên - địa chỉ bán máy phun rửa Palada uy tín

Với những ưu điểm vượt trội kể trên, máy bơm rửa xe Palada đã nhanh chóng trở thành thiết bị phun rửa lý tưởng cho nhiều gia đình, doanh nghiệp. Hiện các sản phẩm này đang được Điện máy Hoàng Liên cung ứng trên toàn quốc.

Là tổng kho nhập khẩu, phân phối trực tiếp máy rửa xe cao áp Palada, điện máy Hoàng Liên sở hữu mọi ưu điểm để làm vừa lòng khách hàng như:

cam-ket-ban-hang

Mọi thắc mắc về thông số, giá bán máy rửa xe Palada chính hãng, quý khách vui lòng liên hệ tới số hotline 0989 937 282 để được tư vấn giải đáp miễn phí.