Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  7.400.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3600 PSI 5.5KW Palada 3600 PSI 3600 PSI

  Giá: 14.050.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3600 PSI 5.5KW

  14.050.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 15.650.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  15.650.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 70/1.8 Palada PD 70/1.8 PD 70/1.8

  Giá: 6.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 70/1.8

  6.400.000 đ

  7.200.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-11T4 Palada PD5800psi PD5800psi

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 1145PSI Palada 1145PSI 1145PSI

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 1145PSI

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-15T4 (15Kw) Palada 22M58 15T4 22M58 15T4

  Giá: 55.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-15T4 (15Kw)

  55.600.000 đ

  72.468.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP Palada 9.0 HP 9.0HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 3600-13HP Palada 13 HP 13HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 3600-13HP

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI Palada 186 F 186F

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T Palada 170T 170T

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada RX05P Palada RX05P RX05P

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada RX05P

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada LT-390B 1.8KW Palada LT390B LT390B

  Giá: 4.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada LT-390B 1.8KW

  4.700.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  7.400.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3600 PSI 5.5KW Palada 3600 PSI 3600 PSI

  Giá: 14.050.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3600 PSI 5.5KW

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  14.050.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 15.650.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  15.650.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 70/1.8 Palada PD 70/1.8 PD 70/1.8

  Giá: 6.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 70/1.8

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  6.400.000 đ

  7.200.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-11T4 Palada PD5800psi PD5800psi

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 1145PSI Palada 1145PSI 1145PSI

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 1145PSI

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-15T4 (15Kw) Palada 22M58 15T4 22M58 15T4

  Giá: 55.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-15T4 (15Kw)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  55.600.000 đ

  72.468.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP Palada 9.0 HP 9.0HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 2900-9.0HP

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 3600-13HP Palada 13 HP 13HP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 3600-13HP

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI Palada 186 F 186F

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 186F-3600PSI

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T Palada 170T 170T

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 9.0HP-170T

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada RX05P Palada RX05P RX05P

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada RX05P

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy rửa xe Palada LT-390B 1.8KW Palada LT390B LT390B

  Giá: 4.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  4.700.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Palada là thương hiệu sản xuất thiết bị vệ sinh có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thị trường hiện nay. Không chỉ mạnh ở dòng máy nén khí mà máy rửa xe Palada cũng là sản phẩm gây được ấn tượng mạnh mẽ cho người tiêu dùng nhờ khả năng ưu việt từ chất lượng đến mẫu mã sản phẩm.

So với các thương hiệu máy bơm rửa xe khác trên thị trường, Palada có sự ra đời khá muộn. Dù vậy thì chỉ sau một thời gian, thương hiệu này đã tạo dựng được vị trí vững chắc trên thị trường và trong lòng người tiêu dùng nhanh chóng.

Ưu điểm của máy rửa xe cao áp Palada

Thiết kế hiện đại, chắc chắn

Dù là model máy rửa xe cao áp nhưng sản phẩm này có thiết kế khá nhỏ gọn, hiện đại nên tạo được ấn tượng cho người tiêu dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các model của thương hiệu Palada đều được thiết kế tay đẩy hiện đại, chắc chắn, tiện dụng, cùng với việc tích hợp bánh xe đa hướng ngay dưới thân máy nên người dùng có thể dễ dàng di chuyển thiết bị này tới nhiều vị trí mà không tốn sức.

 

Đa dạng mẫu mã, sản phẩm

Palada sản xuất đa dạng các loại máy rửa xe với nhiều mức công suất khác nhau, giúp cho người dùng có sự phục vụ tốt hơn. Bạn hoàn toàn có thể chọn ra sản phẩm thích hợp nhất với nhu cầu của mình.

 

Hiệu quả phun rửa ấn tượng

Máy rửa xe cao áp Palada được trang bị motor khỏe, vận hành ổn định với công suất làm việc cao trên 5,5kw, thậm chí mức công suất này có thể lên tới 11kw như model Palada 22M58-11T4. Với mức công suất cao này cho máy có khả năng tạo ra áp lực phun rửa mạnh mẽ, khả năng chà rửa tối ưu, có khả năng đánh bay mọi bụi bẩn bám dính tại nhiều vị trí trên xe như bánh xe, gầm xe. Thậm chí máy rửa xe cao áp Palada còn là thiết bị vệ sinh tối ưu cho các xưởng sản xuất, xí nghiệp nhờ khả năng đánh bay chất bẩn cứng đầu trên bề mặt cứng.

 

Giá thành rẻ

Palada là thương hiệu máy rửa xe được sản xuất trong nước nên người dùng hoàn toàn không phải lăn tăn đến giá bán máy rửa xe Palada vì sản phẩm này có giá thành bình dân rất vừa túi tiền của đông đảo người tiêu dùng.

 

Top 3 model máy rửa xe Palada hot nhất trên thị trường hiện nay

Palada có nhiều model thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, trong đó có 3 model được người dùng đánh giá cao hơn cả là:

 1. Máy rửa xe Palada 20M32-5.5T4
 2. Máy rửa xe Palada 1750 Psi
 3. Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

Với nhiều ưu điểm vượt trội kể trên, máy rửa xe Palada nhanh chóng trở thành thiết bị phun rửa lý tưởng của nhiều người tiêu dùng. Sản phẩm này đang được bày bán tại Điện máy Hoàng Liên với giá cả rất phải chăng.

Mọi thắc mắc về sản phẩm này xin vui lòng liên hệ tới số hotline 0912 370 282 để được tư vấn giải đáp nhanh chóng, miễn phí.