1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy nén hơi Palada PA-75200 Palada PA75200 PA 75200

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada PA-75200

  11.200.000 đ

  15.650.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-200500 Palada PA00500 PA 200500

  Giá: 36.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-200500

  36.800.000 đ

  41.350.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-150500 Palada PA150500 PA 150500

  Giá: 30.820.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-150500

  30.820.000 đ

  36.550.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-20500 Palada PA20500 PA 20500

  Giá: 34.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-20500

  34.500.000 đ

  36.200.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10300A Palada PA10300A PA10300A

  Giá: 16.905.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-10300A

  16.905.000 đ

  18.132.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10300 Palada PA10300 PA 10300

  Giá: 15.180.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-10300

  15.180.000 đ

  18.150.000 đ

 • Máy nén khí Palada PA-3120 Palada PA 3120 PA3120

  Giá: 8.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Palada PA-3120

  8.900.000 đ

 • Máy nén hơi piston Palada PA-370 Palada PA370 PA370

  Giá: 5.520.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi piston Palada PA-370

  5.520.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-1570 Palada PA1570 PA1570

  Giá: 4.830.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-1570

  4.830.000 đ

  5.500.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10500A Palada PA10500A PA10500A

  Giá: 20.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-10500A

  20.100.000 đ

  21.650.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-4100 Palada PA4100 PA 4100

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-4100

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén piston Palada PA-15500 Palada PA15500 PA15500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén piston Palada PA-15500

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-75300 Palada PA75300 PA 75300

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-75300

  14.500.000 đ

  18.640.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-270 Palada PA270 PA270

  Giá: 5.175.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-270

  5.175.000 đ

  5.650.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-15300 Palada PA15300 PA15300

  Giá: 27.830.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-15300

  27.830.000 đ

  29.350.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-10500 Palada PA10500 PA 10500

  Giá: 18.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-10500

  18.900.000 đ

 • Máy nén hơi Palada PA-75200 Palada PA75200 PA 75200

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  11.200.000 đ

  15.650.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-200500 Palada PA00500 PA 200500

  Giá: 36.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-200500

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  36.800.000 đ

  41.350.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-150500 Palada PA150500 PA 150500

  Giá: 30.820.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-150500

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  30.820.000 đ

  36.550.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-20500 Palada PA20500 PA 20500

  Giá: 34.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-20500

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  34.500.000 đ

  36.200.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10300A Palada PA10300A PA10300A

  Giá: 16.905.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-10300A

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  16.905.000 đ

  18.132.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10300 Palada PA10300 PA 10300

  Giá: 15.180.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  15.180.000 đ

  18.150.000 đ

 • Máy nén khí Palada PA-3120 Palada PA 3120 PA3120

  Giá: 8.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  8.900.000 đ

 • Máy nén hơi piston Palada PA-370 Palada PA370 PA370

  Giá: 5.520.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi piston Palada PA-370

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  5.520.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-1570 Palada PA1570 PA1570

  Giá: 4.830.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-1570

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  4.830.000 đ

  5.500.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-10500A Palada PA10500A PA10500A

  Giá: 20.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-10500A

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  20.100.000 đ

  21.650.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-4100 Palada PA4100 PA 4100

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-4100

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén piston Palada PA-15500 Palada PA15500 PA15500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén piston Palada PA-15500

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-75300 Palada PA75300 PA 75300

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  14.500.000 đ

  18.640.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-270 Palada PA270 PA270

  Giá: 5.175.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-270

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  5.175.000 đ

  5.650.000 đ

 • Máy nén không khí Palada PA-15300 Palada PA15300 PA15300

  Giá: 27.830.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada PA-15300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  27.830.000 đ

  29.350.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-10500 Palada PA10500 PA 10500

  Giá: 18.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  18.900.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Tuy là một thương hiệu mới nổi trong làng máy nén không khí Việt Nam nhưng máy nén khí Palada đã gây ấn tượng rất tốt đối với khách hàng. Điện máy Hoàng Liên là công ty nhập khẩu - cung ứng máy bơm khí nén Palada trên toàn quốc với cam kết sản phẩm có mức giá hợp lý, độ bền cực cao. Hotline 0989 937 282 hỗ trợ khách hàng 24/7.

may nen khi palada

Máy nén khí Palada - thương hiệu triệu người yêu

Lý do thuyết phục người dùng đầu tư máy nén khí Palada

Dù còn là “tân binh” trên thị trường máy nén khí nhưng Palada vẫn được nhiều người dùng lựa chọn đầu tư. Lý do là bởi các sản phẩm của hãng đã “ghi điểm” với người dùng ở thiết kế, hiệu năng, độ bền,... Cụ thể:

- Nhiều lựa chọn

Palada cho ra mắt nhiều sản phẩm máy bơm hơi với công suất nén, lưu lượng khí nén và dung tích bình chứa khí đa dạng. Điều này sẽ giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm thiết bị lý tưởng cho nhu cầu, hầu bao của mình. Cụ thể, với nhu cầu sử dụng trong gia đình hoặc tiệm rửa xe máy, người dùng có thể chọn máy có công suất 1.5 - 2HP, bình chứa khí 70 - 100L. Còn với nhu cầu sử dụng trong nhà xưởng vừa và lớn, các model có công suất trên 7.5HP, bình chứa khí nén trên 200L chính là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng.

máy bơm khí palada

Cận cảnh máy bơm hơi khí nén Palada đang cung cấp bởi công ty Hoàng Liên

>> Tham khảo ngay những model máy bơm khí nén nổi bật của hãng Palada

 

Tên model

Công suất

Bình khí nén

Mức giá (VNĐ)

Xem ngay

PA-1570

1.5HP

70L

~ 5.000.000

Xem chi tiết

PA-370

3HP

70L

~ 6.000.000 

Xem chi tiết

PA-4150

4HP

150L

~ 9.000.000

Xem chi tiết

PA-55200

5.5HP

200L

> 11.000.000

Xem chi tiết

PA-750500

7.5HP

500L

> 15.000.000

Xem chi tiết

PA-10300A

10HP

300L

~ 17.000.000

Xem chi tiết

PA-15300

15HP

300L

~ 28.000.000

Xem chi tiết

PA-200500

20HP

500L

~ 37.000.000

Xem chi tiết


- Ứng dụng đa dạng

Vì cung cấp nhiều sản phẩm với công suất, lưu lượng đa dạng nên thiết bị của hãng đáp ứng được hầu hết nhu cầu sử dụng trong gia đình cũng như doanh nghiệp. Cụ thể, trong gia đình, máy được dùng để cung cấp khí nén cho súng bắn vít, xì khô xe, vận hành súng phun sơn,... Trong tiệm sửa xe, thiết bị có chức năng cung cấp khí nén tạo năng lượng vận hành cầu nâng, ben nâng xe, xì khô toàn bộ xe sau khi rửa, bơm hơi bánh xe,... Ở các nhà máy dệt may, cơ khí, chế tạo máy,... sản phẩm của hãng cũng đóng vai trò rất quan trọng.

may bơm khí nén palada

Thiết bị có ứng dụng đa dạng

- Thiết kế đẹp và độ bền cao

Vì được cải tiến về mặt thiết kế nên các model máy bơm khí nén Palada đều sở hữu hình thức đẹp, gọn gàng, có bánh xe di chuyển linh hoạt, tiện lợi. Các bộ phận cấu thành máy cũng sử dụng vật liệu tốt, lắp ráp theo công nghệ tiên tiến, có quy trình nghiêm ngặt trong việc kiểm định chất lượng. Vì vậy, sản phẩm của hãng có hiệu năng tốt, vận hành ổn định và bền bỉ, làm việc êm ái với độ ồn thấp.

may bom khi nen palada

Thiết bị sở hữu thiết kế gọn đẹp, bền bỉ

- Giá rẻ, bảo hành dài hạn

So với mặt bằng chung về công suất, lưu lượng khí nén, máy nén không khí Palada có giá thành rẻ hơn so với các thương hiệu khác. Trong khi đó, hiệu suất làm việc của thiết bị không hề thua kém.

Mặt khác, thiết bị được nhà sản xuất Palada cam kết bảo hành tới 12 tháng. Vì vậy, trong quá trình sử dụng, khách hàng sẽ được hỗ trợ nhanh nhất nếu gặp sự cố, bớt được nhiều thao tác làm thủ tục bảo hành phức tạp (gặp ở nhiều thương hiệu khác).

Lợi ích khi đầu tư máy nén khí công nghiệp Palada

Việc đầu tư sản phẩm máy nén Palada mang lại nhiều lợi ích cho người dùng như:

may-bom-hoi-palada Sản phẩm tham gia vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau

- Thân thiện với môi trường

Trong khi các thiết bị sử dụng cho các ngành công nghiệp đều có thể gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho sức khỏe của người sử dụng cũng như những người xung quanh thì dòng máy này lại ngược lại hoàn toàn. Sử dụng khí nén làm nguồn năng lượng thay cho các nguồn nhiên liệu khác như xăng, dầu, điện, than đá,... đều góp phần bảo vệ cho môi trường sống của chính chúng ta.

- Cải thiện hiệu suất công việc

Với công suất cao, lưu lượng khí nén lớn, bình chứa khí nén dung tích lớn, máy nén hơi Palada giúp hiệu suất công việc tăng lên gấp bội, từ đó mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư. Thiết bị được ứng dụng để cung cấp năng lượng cho súng phun sơn, cẩu hàng,... giúp ích rất nhiều cho công việc của con người.

- Tiết kiệm chi phí

Các loại máy móc sử dụng trong công nghiệp thường gây ô nhiễm, cả nước thải hoặc khí thải ra môi trường bên ngoài, khiến doanh nghiệp phải tốn kém chi phí xử lý ô nhiễm. Nhờ có máy bơm hơi khí nén Palada, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí khắc phục hậu quả do ô nhiễm môi trường. Đồng thời, thiết bị còn có độ bền cao nên người sử dụng sẽ không phải quá lo lắng tới chi phí bảo trì, khắc phục sự cố.

Điện máy Hoàng Liên - nhà cung cấp máy nén không khí Palada uy tín

Những ưu điểm trên thực sự đã thuyết phục người dùng lựa chọn máy nén hơi Palada. Và nếu không biết nên đặt niềm tin vào địa chỉ bán máy nào, thì quý khách hãy tìm đến điện máy Hoàng Liên.

Công ty luôn cam kết:

cam-ket-ban-hang

Nếu còn bất cứ câu hỏi nào liên quan tới chính sách bán hàng, giá cả,.... của máy nén khí Palada, quý khách hàng hãy gọi điện ngay tới hotline Hoàng Liên 0989 937 282 để được hỗ trợ kịp thời kèm theo mức giá máy thấp nhất.