»
»

Máy mài sàn

Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy mài sàn bê tông K12 A6 (có biến tần)

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn bê tông K12 A6 (có biến tần)

  Liên hệ

 • Máy mài sàn C2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn C2

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S950

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S950

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN 380

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN 380

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN C8

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN C8

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN 320

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN 320

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN C6

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN C6

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 550

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 550

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN C5

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN C5

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 580

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 580

  Liên hệ

 • Máy mài sàn bê tông ASL500-T3

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn bê tông ASL500-T3

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 630

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 630

  Liên hệ

 • Máy mài sàn bê tông ASL500-T2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn bê tông ASL500-T2

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 700

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 700

  Liên hệ

 • Máy mài sàn bê tông K12 A6 (không biến tần)

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn bê tông K12 A6 (không biến tần)

  Liên hệ

 • Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD

  Liên hệ

 • Máy mài sàn bê tông K12 A6 (có biến tần)

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn bê tông K12 A6 (có biến tần)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  Liên hệ

 • Máy mài sàn C2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn C2

  + Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nôi và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S950

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S950

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN 380

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN 380

  + Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN C8

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN C8

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN 320

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN 320

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN C6

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN C6

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 550

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 550

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN C5

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN C5

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 580

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 580

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy mài sàn bê tông ASL500-T3

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn bê tông ASL500-T3

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 630

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 630

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy mài sàn bê tông ASL500-T2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn bê tông ASL500-T2

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 700

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 700

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy mài sàn bê tông K12 A6 (không biến tần)

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn bê tông K12 A6 (không biến tần)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  Liên hệ

 • Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Địa chỉ phân phối máy mài sàn bê tông chính hãng, bảo hành dài hạn.

Việc mài và đánh bóng các mặt sàn bằng cách thủ công rất tốn công và hiệu quả không cao, vì vậy máy mài sàn ra đời để giải quyết vấn đề này. Từ khi ra đời đến nay, sản phẩm đã và đang được rất nhiều người sử dụng và hiệu quả công việc đem lại cực cao 

Máy mài sàn bê tông là gì?

Là sản phẩm được thiết kế phục vụ cho công việc mài và đánh bóng các loại sàn, thường được sử dụng bởi các đội thi công chuyên nghiệp. Nguồn điện sử dụng thường là 220V - 380V hoặc hoạt động bằng xăng. Nguồn gốc máy mài nền bê tông thường từ những nước có nền công nghiệp phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Thái Lan,...

Chức năng

Đúng như tên gọi của nó, sản phẩm này có chức năng chính là mài và đánh bóng tất cả mặt sàn phổ biến hiện nay: sàn bê tông, đá granite, sàn sơn epoxy nhà xưởng,....một cách nhanh chóng, đều và hiệu quả.

Ưu điểm

Ưu điểm của các máy công nghiệp nói chung và máy mài bê tông nói riêng đó là giúp công việc trở lên dễ dàng hơn, thời gian hoàn thành nhanh hơn, rút ngắn thời gian mài, đánh bóng các loại sàn, khiến công trình được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trước thời gian, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động. Dòng máy này có khả năng vận hành vô cùng hiệu quả bởi được sản xuất trên dây chuyền công nghệ vô cùng tiên tiến, hiện đại nên có được động cơ mạnh mẽ, hoạt động bền bỉ, mang đến cho nền bê tông độ phẳng, nhẵn đúng tiêu chuẩn.

Ưu điểm nổi bật nhất khi dùng đó là dễ sử dụng, điều khiển nhẹ nhàng và không tốn sức. Yêu cầu vận hành chỉ cần từ 2-4 người là đủ, giúp tiết kiệm nhân công cho doanh nghiệp đáng kể.

Hầu hết các sản phẩm phổ biến hiện nay đều là dòng máy mài sàn bê tông cầm tay, riêng tại Điện máy Hoàng Liên, chúng tôi phân phối cả các dòng máy ngồi lái, từ 1-2 motor như: D1200 – 8 HEAD (2 motor), JS D780D760,.....

Lưu ý khi sử dụng và bảo quản

Việc sử dụng thiết bị cần tuyệt đối tuân thủ các quy tắc hướng dẫn từ nhà sản xuất để tránh làm hư hỏng không đáng có cho các thiết bị bên trong. Bên cạnh đó, vận hành đúng quy trình cũng giúp máy hoạt động bền bỉ, hiệu suất làm việc cao theo thời gian.

Bảo quản máy mài nền bê tông cần đặt ở nơi thoáng mát, tránh mưa gió làm ảnh hưởng tới các bộ phận bên trong máy, sau khi sử dụng cần vệ sinh bàn chải, đĩa mài để sử dụng cho lần sau.

Địa chỉ phân phối máy mài sàn lớn nhất hiện nay

Điện máy Hoàng Liên từ lâu là đơn vị uy tín chuyên phân phối các thiết bị vệ sinh công nghiệp trên thị trường. Được thành lập từ năm 2011, tính đến nay, Hoàng Liên đã và đang là nhà cung cấp hàng đầu các dòng máy mài bê tông tại thị trường Việt Nam, cam kết các sản phẩm máy mài nền bê tông chính hãng, do các thương hiệu uy tín sản xuất luôn cho hiệu quả cao, chất lượng vượt trội hơn so với những sản phẩm hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này đã được khẳng định từ những phản hồi tích cực từ phía đông đảo khách hàng đã và đang sử dụng các sản phẩm do Hoàng Liên phân phối.

Chúng tôi luôn cung cấp dòng sản phẩm sản phẩm chính hãng, có tuổi thọ cao trên thị trường giúp người tiêu dùng tiết kiệm nhiều khoản chi phí, tránh được nhiều rủi ro, sự cố, bởi chất lượng sản phẩm thường rất đảm bảo, ít phải bảo dưỡng. Khi bạn sử dụng các sản phẩm hàng nhái sẽ thấy thường xuyên xuất hiện các vấn đề hư hại, hỏng hóc như: máy không hoạt động, động cơ nhanh yếu, chà sàn không nhẵn,... Điều này sẽ khiến bạn tốn kém các chi phí sửa chữa, thay thế sản phẩm máy mài nền bê tông.

Ngoài ra, với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, đội ngũ tư vấn nhiệt tình, am hiểu sâu về dòng sản phẩm máy mài sàn, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ đầy đủ từ quy trình mua hàng, kiểm hàng, quy trình vận hành để đạt hiệu quả làm việc tốt nhất, quy trình kiểm tra định kỳ, kiểm tra lỗi khi phát sinh trong quá trình làm việc.

Xem thêm Bảng giá máy chà sàn công nghiệp giá tốt nhất 2018

Bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ ngay với Điện máy Hoàng Liên theo địa chỉ:

Công Ty TNHH Điện Máy Hoàng Liên

 

Địa chỉ:          Tổ 15,P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Cách Cung Điền Kinh Mỹ Đình 500m)

MST:              0106 539 641    

ĐT liên hệ    (04) 3792.5076 - Fax:  (04) 6286.1514

Hotline:          0985 6263 07

Website:         http://dienmayhoanglien.vn