Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • MÁY MÀI SÀN CÔNG NGHIỆP 2 MOTOR D1200 – 8 HEAD D12008 D12008

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN CÔNG NGHIỆP 2 MOTOR D1200 – 8 HEAD

  Liên hệ

 • Máy mài sàn nhà xưởng C2 C2 C2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn nhà xưởng C2

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI JS D780 JSD780 JSD780

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI JS D780

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI 380 380 380

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI 380

  Liên hệ

 • MÁY MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG JS 630 JS630 JS630

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG JS 630

  Liên hệ

 • MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG JS 700 JS700 JS700

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG JS 700

  Liên hệ

 • MÁY MÀI NỀN NHÀ XƯỞNG C5 C 5 C5

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI NỀN NHÀ XƯỞNG C5

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN 320 320 320

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN 320

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 550 JS550 JS550

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 550

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 580 JS580 JS580

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 580

  Liên hệ

 • Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD JS1200 JS1200

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN D760 D 760 D760

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN D760

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S3 S 3 S3

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S3

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S6 S 6 S6

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S6

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S650 S 650 S650

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S650

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S750 S 750 S750

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S750

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN CÔNG NGHIỆP 2 MOTOR D1200 – 8 HEAD D12008 D12008

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN CÔNG NGHIỆP 2 MOTOR D1200 – 8 HEAD

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy mài sàn nhà xưởng C2 C2 C2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn nhà xưởng C2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nôi

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI JS D780 JSD780 JSD780

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI JS D780

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI 380 380 380

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI 380

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG JS 630 JS630 JS630

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG JS 630

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG JS 700 JS700 JS700

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG JS 700

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI NỀN NHÀ XƯỞNG C5 C 5 C5

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI NỀN NHÀ XƯỞNG C5

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN 320 320 320

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN 320

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 550 JS550 JS550

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 550

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 580 JS580 JS580

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 580

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD JS1200 JS1200

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN D760 D 760 D760

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN D760

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S3 S 3 S3

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S3

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S6 S 6 S6

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S6

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S650 S 650 S650

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S650

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S750 S 750 S750

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S750

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Máy mài sàn bê tông ra đời giúp cho việc mài và đánh bóng nền của các công trình xây dựng từ dân dụng tới các đại công trường được nhanh chóng và hiệu quả cao.

 máy chà sàn công nghiệp

1. Máy mài sàn bê tông là gì?

Là một trong nhiều thiết bị máy móc công nghiệp phục vụ cho ngành thi công các công trình xây dựng; chuyên dùng để mài sàn đá, làm phẳng mịn nền bê tông, loại bỏ lớp sơn cũ,... giúp mặt sàn bằng phẳng, nhẵn mịn và nâng cao chất lượng bề mặt nền nhà xưởng.

Máy sử dụng nguồn điện 220V - 380V, có những loại máy hoạt động bằng xăng. Tại nước ta hiện nay máy mài nền bê tông chủ yếu được nhập từ các nước như Mỹ, Đức, Thái Lan, Trung Quốc....

2. Chức năng

Chức năng chính là mài nền và đánh bóng tất cả các mặt sàn phổ biến hiện nay như: bê tông, đá granite, sơn epoxy nhà xưởng,... Mặt sàn sau khi được xử lý bằng máy mài sẽ nhẵn hơn, ít bị mài mòn, chống bám bụi, tăng độ rắn chắc cho bề mặt sàn. Quý khách cần phân biệt với máy đánh bóng sàn để không nhầm lẫn chức năng của 2 dòng máy này nhé.

3. Ưu điểm

Ưu điểm đầu tiên phải nói tới của máy mài nền nhà xưởng đó chính là khắc phục các tình trạng lồi lõm trên bề mặt sàn nhanh chóng và hiệu quả, được sử dụng chủ yếu trong xây dựng.

- Tốc độ mài đĩa nhanh, đường kính làm việc rộng cho hiệu suất công việc cao, gấp nhiều lần sao với việc sử dụng máy mài thông thường.

- Giúp công việc mài sàn trở lên dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian mài, đánh bóng sàn, tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ công trình, tiết kiệm chi phí và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động.

- Bộ phận cấu thành của máy chà sàn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại; vì vậy máy có khả năng hoạt động hiệu quả, động cơ mạnh mẽ, vận hành bền bỉ, giúp cho mặt nền bê tông có độ phẳng, nhẵn đúng tiêu chuẩn.

- Ngoài ra máy có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng, người dùng có thể điều khiển máy nhẹ nhàng, không tốn sức. Sử dụng thiết bị mài sàn giúp giảm thiểu nhân công, tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả công việc tốt hơn.

- Hầu hết các sản phẩm có mặt trên thị trường hiện nay hầu hết là dòng máy mài sàn bê tông cầm tay. Tại Điện máy Hoàng Liên, chúng tôi còn cung cấp và phân phối các dòng máy mài sàn ngồi lái, từ 1-2 motor như: model D1200 – 8 HEAD (2 motor), JS D780, D760,...

4. Lưu ý khi sử dụng

- Người dùng cần tuyệt đối tuân thủ các quy tắc sử dụng máy mài sàn của nhà sản xuất để tránh gây ra những hỏng hóc không đáng có cho các bộ phận và linh kiện bên trong máy. Ngoài ra, người dùng vận hành máy theo đúng quy trình sẽ giúp máy hoạt động ổn định, bền bỉ, đem hiệu suất làm việc cao hơn.

- Chú ý bảo quản máy mài nền bê tông ở nơi vị trí thoáng mát, tránh mưa gió, ánh mặt trời chiếu trực tiếp làm ảnh hưởng tới các bộ phận bên trong máy,

- Sau mỗi lần sử dụng người dùng cần tiến hành vệ sinh bàn chải, đĩa mài sạch sẽ để sử dụng cho những lần tiếp theo.

5. Nên mua máy mài sàn ở địa chỉ nào để bảo đảm chất lượng?

- Điện máy Hoàng Liên tự hào là đơn vị chuyên phân phối và cung cấp các thiết bị vệ sinh công nghiệp chất lượng và uy tín trên thị trường. Được thành lập từ năm 2011, đến nay, Hoàng Liên đã và đang là nhà cung cấp các dòng máy mài sàn bê tông hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

- Với nhiều năm kinh nghiệm và hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết các sản phẩm máy mài bê tông công nghiệp có xuất xứ chính hãng, đến từ các thương hiệu sản xuất uy tín, nên khách hàng có thể yên tâm về chất lượng, hiệu quả sử dụng của máy.

- Những phản hồi tích cực từ phía khách hàng đã khẳng định và tạo nên thương hiệu Điện máy Hoàng Liên có đủ tâm và tầm trong lĩnh vực phân phối các thiết bị vệ sinh công nghiệp.

- Trung tâm điện máy của chúng tôi luôn cung cấp và phân phối dòng sản phẩm chính hãng, độ bền cao, giá cả hợp lý. Khi mua tại đây quý khách không còn phải lo lắng về chất lượng sản phẩm, tránh rủi ro khi mua hàng, tiết kiệm chi phí tối đa, được đổi hàng nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất.

- Đến với chúng tôi khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, nhân viên tư vấn nhiệt tình, có tâm; đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, quý khách sẽ được hỗ trợ toàn diện từ quy trình tìm hiểu sản phẩm, mua hàng, kiểm hàng, hướng dẫn vận hành, chế độ bảo hành dài hạn.

==> Tham khảo Bảng giá máy chà sàn công nghiệp mới nhất

Quý khách có bất cứ câu hỏi, thắc mắc nào vui lòng liên hệ với Điện máy Hoàng Liên theo địa chỉ:

Công Ty TNHH Điện Máy Hoàng Liên

Địa chỉ:          Tổ 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Cách Cung Điền Kinh Mỹ Đình 500m)

MST:              0106 539 641    

ĐT liên hệ    (04) 3792.5076 - Fax:  (04) 6286.1514

Hotline:          0989 937 282

Website:         https://dienmayhoanglien.vn