1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • MÁY MÀI SÀN CÔNG NGHIỆP 2 MOTOR D1200 – 8 HEAD D12008 D12008

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN CÔNG NGHIỆP 2 MOTOR D1200 – 8 HEAD

  Liên hệ

 • Máy mài sàn nhà xưởng C2 C2 C2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn nhà xưởng C2

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI JS D780 JSD780 JSD780

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI JS D780

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI 380 380 380

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI 380

  Liên hệ

 • MÁY MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG JS 630 JS630 JS630

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG JS 630

  Liên hệ

 • MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG JS 700 JS700 JS700

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG JS 700

  Liên hệ

 • MÁY MÀI NỀN NHÀ XƯỞNG C5 C 5 C5

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI NỀN NHÀ XƯỞNG C5

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN 320 320 320

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN 320

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 550 JS550 JS550

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 550

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 580 JS580 JS580

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 580

  Liên hệ

 • Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD JS1200 JS1200

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN D760 D 760 D760

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN D760

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S3 S 3 S3

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S3

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S6 S 6 S6

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S6

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S650 S 650 S650

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S650

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S750 S 750 S750

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S750

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN CÔNG NGHIỆP 2 MOTOR D1200 – 8 HEAD D12008 D12008

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN CÔNG NGHIỆP 2 MOTOR D1200 – 8 HEAD

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy mài sàn nhà xưởng C2 C2 C2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn nhà xưởng C2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nôi

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI JS D780 JSD780 JSD780

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI JS D780

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI 380 380 380

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG NGỒI LÁI 380

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG JS 630 JS630 JS630

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG JS 630

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG JS 700 JS700 JS700

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG JS 700

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI NỀN NHÀ XƯỞNG C5 C 5 C5

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI NỀN NHÀ XƯỞNG C5

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN 320 320 320

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN 320

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 550 JS550 JS550

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 550

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN JS 580 JS580 JS580

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN JS 580

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD JS1200 JS1200

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy mài sàn JS 1200 – 8 HEAD

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN D760 D 760 D760

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN D760

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S3 S 3 S3

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S3

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S6 S 6 S6

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S6

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S650 S 650 S650

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S650

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • MÁY MÀI SÀN S750 S 750 S750

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  MÁY MÀI SÀN S750

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Logo dienmayhoanglien

Máy mài sàn bê tông ra đời được xem là “cứu tinh” cho công tác mài, đánh bóng nền nhà của các đơn vị thi công xây dựng. Hiện, các sản phẩm máy mài nền bê tông chuẩn về nguồn gốc, rẻ về giá thành đang được phân phối tại điện máy Hoàng Liên. Gọi ngay 0989 937 282 để được báo giá ưu đãi.

máy mài sàn bê tông

Máy mài sàn - thiết bị có vai trò quan trọng trong đời sống

Máy mài sàn bê tông là gì?

Máy mài sàn là thiết bị phục vụ cho ngành thi công, bảo dưỡng các công trình xây dựng. Thiết bị có chức năng mài sàn đá, làm phẳng, mịn sàn bê tông, sàn sơn epoxy, loại bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt sàn. Mặt sàn sau khi được xử lý bằng máy sẽ nhẵn mịn hơn, ít bị mài mòn, chống bám bụi, tăng cường độ rắn chắc. 

máy mài sàn

Máy có chức năng làm phẳng, mài bóng nền đá, nền bê tông,...

Dòng máy này hoạt động bằng nguồn điện 1 pha 220V hoặc 3 pha 380W. Số khác, máy hoạt động bằng xăng hoặc dầu. Ở nước ta hiện nay, các sản phẩm máy mài nền bê tông chủ yếu được nhập từ các nước Đức, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc,... 

Lợi ích khi sử dụng máy mài nền nhà xưởng

Đầu tư máy mài nền bê tông mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng như:

- Tăng năng suất mài sàn

Máy mài sàn nhà có công suất hoạt động cao, giúp công việc mài phẳng và đánh bóng sàn nhà ở các công trình xây dựng diễn ra nhanh chóng hơn, nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ vậy, uy tín của chủ thầu xây dựng được khẳng định. Đồng thời, vì khả năng cải thiện hiệu suất mài sàn của máy, chủ thầu tiết kiệm được nhiều chi phí nhân công cho việc mài nền, làm bóng sàn nhà, từ đó thu được lợi nhuận cao hơn.

máy mài bê tông

Những lợi ích khi sử dụng máy mài nền bê tông công nghiệp

- Cải thiện độ bền sàn nhà

Các sản phẩm máy mài nền bê tông sử dụng công nghệ inverter (biến tần) có khả năng làm việc ổn định, hết công suất mà không lo hỏng hóc hoặc quá tải khi đang hoạt động. Không chỉ vậy, dòng sản phẩm này còn có chức năng tăng cường sự liên kết giữa các hạt bê tông, giúp mài nhẵn, làm bóng sàn nhà và cải thiện độ bền của mặt sàn. Nhờ đó, nền nhà rất khó bị nứt, vỡ hoặc mất màu, mờ đục, trầy xước,... như các phương pháp mài, đánh bóng sàn truyền thống.

máy mài sàn bê tông công nghiệp

Máy giúp mài phẳng, hỗ trợ đánh bóng sàn bê tông

- Tiết kiệm chi phí

Máy mài sàn bê tông giúp tăng độ bền, làm giảm tình trạng hư hại mặt sàn bê tông, giảm nguy cơ nền sàn bị thấm nước gây rạn nứt, nổ ở các góc cạnh. Do đó, người sử dụng không cần phải bảo dưỡng sàn thường xuyên, tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí hơn. 

Đặc biệt, sau khi được đánh bóng bằng máy mài nền công nghiệp, mặt sàn bê tông có khả năng phản xạ ánh sáng tốt. Vì vậy, chủ doanh nghiệp, kho hàng có thể tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị chiếu sáng, từ đó giảm chi phí điện năng, bảo trì bảo dưỡng hệ thống đèn điện.

máy mài sàn công nghiệp

Sản phẩm đáp ứng được nhu cầu làm sạch, bảo dưỡng cho nhiều loại mặt sàn

Những ưu điểm vượt trội của máy mài sàn đa năng

Dòng sản phẩm này được nhiều doanh nghiệp đầu tư vì sở hữu khá nhiều ưu điểm vượt trội như:

- Khắc phục được tình trạng lồi lõm trên bề mặt sàn một cách nhanh chóng, hiệu quả, giúp mặt sàn bê tông có độ phẳng, nhẵn đúng tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, thiết bị được sử dụng rộng rãi trong xây dựng.

- Tốc độ mài nhanh, đường kính làm việc của máy rộng, cho hiệu suất công việc cao gấp nhiều lần so với việc sử dụng máy mài cầm tay thông thường.

máy mài nền nhà xưởng

Thiết kế máy bền bỉ, chắc chắn

- Máy được sản xuất theo công nghệ hiện đại, các bộ phận cấu thành đều sử dụng vật liệu siêu bền, đảm bảo hiệu quả làm việc tốt, vận hành ổn định và bền bỉ. Nhờ vậy, doanh nghiệp sở hữu thiết bị có thể tiết kiệm nhiều chi phí cho việc sửa chữa, bảo dưỡng sau một thời gian đưa máy vào hoạt động.

- Cấu tạo máy mài sàn nhà đơn giản, dễ sử dụng. Với tay đẩy, bánh xe và động cơ khỏe, người dùng có thể dễ dàng điều khiển máy để thực hiện công việc mài phá, đánh bóng nền nhà. 

Lưu ý khi sử dụng máy mài nền bê tông công nghiệp

- Người sử dụng máy cần tuân thủ mọi quy tắc của nhà sản xuất để tránh gây ra sự cố hỏng hóc cho các bộ phận và linh kiện bên trong máy. Ngoài ra, việc vận hành đúng hướng dẫn sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định và bền bỉ, mang lại hiệu suất làm việc cao hơn.

máy mài sàn bê tông cầm tay

Cần sử dụng máy mài sàn đúng cách

- Nên bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh mưa gió và ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp để tránh làm ảnh hưởng tới các bộ phận nằm bên trong máy.

- Sau mỗi lần sử dụng, cần tháo đĩa mài, vệ sinh đĩa mài và mọi linh kiện máy một cách sạch sẽ để sẵn sàng vận hành trong những lần tiếp theo.

Nên mua máy mài sàn công nghiệp ở đâu đảm bảo chất lượng?

Trong số nhiều đơn vị cung ứng máy mài nền nhà xưởng, máy lau sàn công nghiệp trên thị trường, điện máy Hoàng Liên vẫn là cái tên được nhiều người dùng lựa chọn đồng hành vì những ưu điểm nổi bật sau:

Hoàng Liên - Địa chỉ bán máy mài sàn uy tín

Hoàng Liên - Địa chỉ bán máy mài sàn uy tín

- Sản phẩm có xuất xứ chính hãng, đến từ các thương hiệu sản xuất uy tín.

- Cam kết chất lượng sản phẩm tốt, tránh rủi ro khi mua hàng.

- Mức giá máy hợp lý, tiết kiệm chi phí tối đa.

- Được đổi trả hàng nếu phát hiện có lỗi từ nhà sản xuất, thời gian bảo hành lên tới 12 tháng.

- Được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, nhân viên tư vấn nhiệt tình, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

Khi có nhu cầu mua máy mài sàn, đến với điện máy Hoàng Liên, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ toàn diện từ việc tìm hiểu sản phẩm tới mua hàng, vận hành, bảo dưỡng,... Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 0989 937 282.