Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88 Kungfu Clean KF88 KF88

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE Kungfu Clean BD1AE BD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE

  10.500.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522 Kungfu Clean KF522 KF522

  Giá: 7.990.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522

  7.990.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522 Kungfu Clean HC522 HC522

  Giá: 7.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522

  7.900.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 461 Kungfu Clean KF461 KF461

  Giá: 34.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 461

  34.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D Kungfu Clean KF70D KF70D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D

  Liên hệ

 • Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A Kungfu Clean BD2A BD2A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A Kungfu Clean BD1A BD1A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523 Kungfu Clean KF523 KF523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523 Kungfu Clean HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007 Kungfu Clean AS2007 AS2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007

  145.300.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE Kungfu Clean BD2AE BD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE

  10.500.000 đ

 • Máy đánh bóng sàn bê tông Kungfu Clean AS 1500 Kungfu Clean AS1500 AS1500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy đánh bóng sàn bê tông Kungfu Clean AS 1500

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF-002 Kungfu Clean KF002 KF002

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF-002

  Liên hệ

 • Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88 Kungfu Clean KF88 KF88

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE Kungfu Clean BD1AE BD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.500.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522 Kungfu Clean KF522 KF522

  Giá: 7.990.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  7.990.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522 Kungfu Clean HC522 HC522

  Giá: 7.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  7.900.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 461 Kungfu Clean KF461 KF461

  Giá: 34.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 461

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  34.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D Kungfu Clean KF70D KF70D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A Kungfu Clean BD2A BD2A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A Kungfu Clean BD1A BD1A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523 Kungfu Clean KF523 KF523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523 Kungfu Clean HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007 Kungfu Clean AS2007 AS2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  145.300.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE Kungfu Clean BD2AE BD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.500.000 đ

 • Máy đánh bóng sàn bê tông Kungfu Clean AS 1500 Kungfu Clean AS1500 AS1500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy đánh bóng sàn bê tông Kungfu Clean AS 1500

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF-002 Kungfu Clean KF002 KF002

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF-002

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Máy chà sàn Kungfu Clean phân phối chính hãng bởi Điện máy Hoàng Liên

Để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của con người trong công tác vệ sinh các nhà sản xuất đã không ngừng đổi mới và tích hợp thêm tính năng để mang đến cho người dùng sản phẩm tiện ích nhất. Một trong số đó phải kể đến máy chà sàn Kungfu Clean – thiết bị lau sàn đang “làm mưa làm gió” trên thị trường hiện nay.

Ngay từ khi mới xuất hiện, máy chà sàn Kungfu Clean được các chuyên gia đánh giá cao về chất lượng và sẽ là đối thủ đáng gờm của các thương hiệu nổi tiếng như Palada, Supper Clean,... Vậy Kungfu Clean có đặc điểm gì nổi bật, các bạn hãy cùng theo dõi những thông tin dưới đây.

Kích thước gọn gàng, dễ sử dụng

Máy chà sàn Kungfu Clean đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí mà người dùng đưa ra đó là “nhanh – gọn – tiện lợi”. Với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng khá nhẹ nên có thể di chuyển linh hoạt đến mọi vị trí cần làm sạch trong những không gian có diện tích khác nhau. Tay cầm điều khiển chắc chắn cùng bánh xe cơ động giúp người dùng thao tác với máy dễ dàng để thực hiện công việc làm sạch.

Ngoài ra, bánh xe xoay chuyển đa hướng nên có thể len lỏi vào những ngõ ngách, nơi có diện tích nhỏ hẹp để công việc làm sạch được triệt để hơn. Thiết bị cũng dễ dàng cho việc cất giữ, không chiếm quá nhiều diện tích và không gian.

Làm sạch nhanh, hiệu quả

So với phương pháp sử dụng dụng cụ vệ sinh truyền thống thì thiết bị lau sàn nhà Kungfu Clean có khả năng làm sạch nhanh chóng hơn rất nhiều mà vẫn đảm bảo được sự sạch sẽ và bền đẹp của sàn nhà.

Tuổi thọ của máy cao

Được ứng dụng sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, các chi tiết máy được cấu thành từ vật liệu cao cấp, ít xảy ra sự cố hỏng hóc kỹ thuật. Vì vậy, máy có thể vận hành liên tục mà không xảy ra hiện tượng nóng hay chập cháy trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, thiết bị sẽ không phát sinh bất cứ những sự cố bất thường nào nếu người dùng sử dụng máy đúng quy cách và làm theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, thân máy được cấu tạo từ nhựa ABS siêu bền và chắc chắn, chống va đập và chịu được ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài và chống ăn mòn bởi các hóa chất bên trong máy. 

Không gây rung lắc hay phát ra tiếng ồn lớn 

Chỉ số tiếng ồn của dòng máy lau sàn thương hiệu Kungfu Clean có chỉ số tiếng ồn trong ngưỡng an toàn; đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người và sinh hoạt của những người xung quanh. Sản phẩm rất thích hợp sử dụng tại những nơi yêu cầu sự yên tĩnh cao như: bệnh viện, trường học, và văn phòng làm việc, biệt thự,...

Tiết kiệm thời gian, công sức

Kungfu Clean hỗ trợ người dùng thực hiện công tác vệ sinh nhanh chóng với motor có công suất mạnh mẽ. Từ đó, người dùng sẽ tiết kiệm thời gian để làm một số công việc khác. Chiếc máy ra đời nhằm phục vụ và đáp ứng được nhu cầu vệ sinh của người sử dụng. Vì thế người dùng hãy quên đi những ngày tháng vất vả, cặm cụi lau sàn, vừa lau xong lại bẩn; thay vào đó là chiếc máy chà sàn sẽ thực hiện hết tất cả các công việc đó.

Giá cả phải chăng

Chỉ với 10 triệu đồng là quý khách đã có thể sở hữu được một sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng được đầy đủ yêu cầu làm sạch. Còn với những chiếc máy liên hợp và ngồi lái sẽ có giá cao hơn nhưng đều phù hợp với tính năng và công suất. Mức giá này phù hợp với hầu hết điều kiện kinh tế của đa số người dùng.

Chắc hẳn những thông tin trên đây của máy chà sàn Kungfu Clean sẽ chinh phục được người dùng. Sẽ tuyệt vời hơn nếu quý khách trải nghiệm thực tế cùng các sản phẩm của thương hiệu Kungfu. Để mua được thiết bị chính hãng, giá ưu đãi, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0989 937 282 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ đặt hàng nhanh chóng. Nếu có bất cứ thắc mắc, hay những câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm quý khách vui lòng gửi về địa chỉ kinhdoanh02@trungtammuasam.vn để được giải đáp nhanh chóng.