1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88 Kungfu Clean KF88 KF88

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE Kungfu Clean BD1AE BD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE

  10.500.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD3A Kungfu Clean BD3A BD3A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD3A

  Liên hệ

 • Máy chà sàn liên hợp mini Kungfu Clean T201 Kungfu Clean T201 T201

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp mini Kungfu Clean T201

  Liên hệ

 • Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A Kungfu Clean BD2A BD2A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523 Kungfu Clean HC523 HC523

  Giá: 9.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523

  9.800.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523 Kungfu Clean KF523 KF523

  Giá: 9.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523

  9.800.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522 Kungfu Clean KF522 KF522

  Giá: 7.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522

  7.900.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522 Kungfu Clean HC522 HC522

  Giá: 7.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522

  7.900.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D Kungfu Clean KF70D KF70D

  Giá: 44.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D

  44.500.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 461 Kungfu Clean KF461 KF461

  Giá: 34.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 461

  34.000.000 đ

  38.200.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A Kungfu Clean BD1A BD1A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007 Kungfu Clean AS2007 AS2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007

  145.300.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE Kungfu Clean BD2AE BD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE

  10.500.000 đ

 • Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà thảm Kungfu Clean KF 175

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88 Kungfu Clean KF88 KF88

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF88

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  8.500.000 đ

 • Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE Kungfu Clean BD1AE BD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.500.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD3A Kungfu Clean BD3A BD3A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD3A

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn liên hợp mini Kungfu Clean T201 Kungfu Clean T201 T201

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp mini Kungfu Clean T201

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A Kungfu Clean BD2A BD2A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Kungfu Clean BD2A

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  Liên hệ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523 Kungfu Clean HC523 HC523

  Giá: 9.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean HC 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  9.800.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523 Kungfu Clean KF523 KF523

  Giá: 9.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Kungfu Clean KF 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  9.800.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522 Kungfu Clean KF522 KF522

  Giá: 7.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 522

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  7.900.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522 Kungfu Clean HC522 HC522

  Giá: 7.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 522

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  7.900.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D Kungfu Clean KF70D KF70D

  Giá: 44.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  44.500.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 461 Kungfu Clean KF461 KF461

  Giá: 34.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean KF 461

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  34.000.000 đ

  38.200.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A Kungfu Clean BD1A BD1A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175 Kungfu Clean KF175 KF175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007 Kungfu Clean AS2007 AS2007

  Giá: 145.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  145.300.000 đ

 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE Kungfu Clean BD2AE BD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.500.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Các sản phẩm máy chà sàn Kungfu Clean đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay vì đã được nhà sản xuất không ngừng đổi mới, tích hợp thêm nhiều tính năng hiện đại để mang tới cho người dùng những thiết bị tiện ích nhất. Hiện các model tiêu biểu của hãng đang có mặt tại điện máy Hoàng Liên với mức giá hợp lý, bảo hành minh bạch, dài hạn. Hotline của công ty - 0989 937 282 luôn có nhân viên trực 24/7 để hỗ trợ khách hàng.

máy chà sàn kungfu clean

Máy chà sàn Kungfu Clean - lựa chọn của người dùng thông thái

Ưu điểm khó có thể bỏ qua của máy cọ sàn nhà Kungfu Clean

Ngay từ khi mới xuất hiện, máy chà sàn Kungfu Clean được các chuyên gia cho điểm cao vì chất lượng tốt và sẽ là đối thủ đáng gờm của các thương hiệu nổi tiếng như Palada, Supper Clean,... Vậy Kungfu Clean có điểm gì thu hút, các bạn hãy cùng theo dõi những thông tin dưới đây.

máy chà sàn liên hợp mini của Kungfu Clean

Dòng máy chà sàn liên hợp mini của Kungfu Clean có sẵn tại showroom của Hoàng Liên

- Đa dạng dòng máy, công suất và mức giá

Kungfu Clean cho ra mắt thị trường các dòng máy lau sàn nhà xưởng khác nhau về tính năng, công suất như máy đơn, máy liên hợp và máy ngồi lái. Mỗi dòng máy lại có nhiều model khác nhau về công suất, tốc độ bàn chà, khả năng làm việc,... Vì thế, với những người dùng có nhu cầu sử dụng khác nhau, quý khách hoàn toàn có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp. 

bàn chải máy chà sàn liên hợp Kungfu clean

Cận cảnh đầu máy - bàn chải

>> Tham khảo bảng giá máy cọ sàn nhà Kungfu Clean dưới đây:

 

Model

Dòng máy

Công suất

Tốc độ chà

Mức giá (VNĐ)

Xem chi tiết

KF 522

Đơn

1500W

175rpm

> 8.000.000

Xem ngay

BD1A

Đơn

1500W

175rpm

~ 10.000.000

Xem ngay

KF 523

Đơn

1800W

168rpm

> 10.000.000

Xem ngay

BD2AE

Đơn

1800W

168rpm

> 10.000.000

Xem ngay

KF 461

Liên hợp

 

282rpm

~ 34.000.000

Xem ngay

AS 2007

Ngồi lái

100W/60W

 

> 145.000.000

Xem ngay


Không chỉ vậy, chỉ cần bỏ ra từ trên 8 triệu đồng, quý khách đã có thể sở hữu ngay một sản phẩm máy chà lau sàn công nghiệp của Kungfu Clean. Với chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu làm sạch, thiết bị chắc chắn sẽ không làm người dùng phải thất vọng. Và đây cũng là mức giá phù hợp với điều kiện kinh tế của hầu hết người dùng.

ứng dụng của máy chà sàn công nghiệp kungfu clean
Thiết bị được ứng dụng tại nhiều không gian khác nhau

- Kích thước gọn gàng, dễ sử dụng

Máy chà rửa sàn nhà xưởng Kungfu Clean đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí mà người dùng đặt ra đối với một thiết bị vệ sinh, đó là “nhanh – gọn – tiện lợi”. Với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng khá nhẹ, chúng ta có thể di chuyển thiết bị linh hoạt đến mọi vị trí cần làm sạch ở mọi nơi với diện tích khác nhau. Tay cầm điều khiển chắc chắn cùng bánh xe cơ động giúp người dùng thao tác với máy dễ dàng để thực hiện mọi công việc làm sạch.

thiết kế máy chà sàn đơn kungfu clean

Thiết kế máy gọn gàng, dễ lắp đặt và sử dụng

Ngoài ra, bánh xe của máy có khả năng xoay chuyển đa hướng nên có thể len lỏi vào những ngõ ngách, nơi có diện tích nhỏ hẹp để giúp công việc làm sạch sàn được triệt để hơn. Thiết bị cũng rất thuận tiện cho việc cất giữ vì kích thước nhỏ gọn không chiếm quá nhiều diện tích và không gian bảo quản.

- Làm sạch nhanh, hiệu quả

So với phương pháp sử dụng dụng cụ vệ sinh truyền thống thì thiết bị lau sàn nhà Kungfu Clean có khả năng làm sạch vượt trội hơn. Với tốc độ bàn chà đạt từ 148 vòng/phút trở lên, khi kết hợp với bàn chải cứng, bàn chải mềm hoặc pad đánh sàn, thiết bị dễ dàng loại bỏ chất bẩn khó tẩy rửa trên nền gạch, đá, bê tông hoặc sàn trải thảm, đồng thời hỗ trợ đánh bóng nền nhà hiệu quả. Nhờ đó, máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean mang lại hiệu suất làm việc nhanh chóng hơn rất nhiều so với việc cọ rửa sàn, thảm thủ công mà vẫn đảm bảo được sự sạch sẽ và bền đẹp của sàn nhà.

Motor siêu khỏe của máy chà sàn nhà xưởng kungfu clean

Motor siêu khỏe của máy đảm bảo khả năng làm việc tốt

Nhờ hiệu quả làm việc tốt, thiết bị giúp người dùng tiết kiệm nhiều thời gian để làm những công việc khác. Vì vậy, người dùng không cần phải lo lắng tới việc lau dọn nhà cửa vất vả, mất thời gian vì đã có máy lau sàn nhà mang thương hiệu Kungfu Clean đảm bảo thực hiện tất cả những công việc đó.

phụ kiện đi kèm của model chà sàn kungfu clean

Bộ phụ tùng máy cọ sàn đi kèm

- Tuổi thọ của máy cao

Mọi model máy chà sàn đơn, liên hợp hay ngồi lái của Kungfu Clean đều được ứng dụng vật liệu cao cấp như nhựa ABS hay inox không gỉ trong sản xuất. Nhờ đó, thiết bị có khả năng chống chịu tốt trước va đập của ngoại lực, chống ăn mòn hiệu quả từ các hóa chất bên trong máy. Vì vậy, các sản phẩm này có khả năng làm việc tốt, hiếm khi gặp sự cố, vận hành bền bỉ không lo xảy ra sự cố nóng, chập cháy trong quá trình sử dụng.

máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean

Sản phẩm có kết cấu chắc chắn, độ bền cao

- Không gây rung lắc hay phát ra tiếng ồn lớn 

Các sản phẩm máy cọ sàn của thương hiệu Kungfu Clean có chỉ số tiếng ồn nằm trong ngưỡng an toàn, đảm bảo được sức khỏe của người vận hành và không ảnh hưởng tới quá trình sinh hoạt, học tập hay làm việc của mọi người. Vì vậy, những thiết bị này là lựa chọn tốt cho những không gian cần sự yên tĩnh như trường học, bệnh viện, biệt thự, văn phòng, thư viện,... 

Máy chà sàn vận hành êm ái

Máy vận hành êm ái, phù hợp sử dụng ở mọi không gian

Địa chỉ phân phối máy chà sàn Kungfu Clean uy tín

Là sản phẩm có giá trị sử dụng cao, được đông đảo người dùng Việt ưu ái lựa chọn nên các thiết bị chà sàn Kungfu Clean đang bị nhiều đối tượng làm giả, làm nhái theo rồi bán với giá cao hòng ăn chênh lệch. Thực trạng này đã khiến thị trường càng thêm phức tạp, khiến người dùng hoang mang vì không biết nên mua máy ở đâu chất lượng, an toàn?

Thấu hiểu nỗi lo của người dùng, điện máy Hoàng Liên đã đứng ra nhập khẩu trực tiếp và phân phối sản phẩm tới tận tay quý khách hàng. Công ty luôn cam kết:

cam kết bán hàng

 

Cam kết bán máy chà sàn chính hãng tại điện máy Hoàng Liên

Với những ưu điểm vượt trội, máy chà sàn Kungfu Clean thực sự chinh phục được người dùng. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu quý khách đến điện máy Hoàng Liên để trải nghiệm sử dụng tận tay các sản phẩm của hãng. Để mua được thiết bị chính hãng, giá ưu đãi, quý khách hãy liên hệ với công ty qua số điện thoại 0989 937 282 và nghe tư vấn, giải đáp.