1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 6 7 Next

 • Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04 IPC PW-C04 PW-C04

  Giá: 1.700.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04

  1.700.000 đ

 • Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C22P IPC PW-C22P PW-C22P

  Giá: 3.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C22P

  3.300.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  7.400.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW Palada 3200 PSI 3200 PSI

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW Lutian 3KW

  Giá: 12.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW

  12.200.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe áp 18M17.5-3T4 Lutian 18M17.5 3KW

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp 18M17.5-3T4

  11.200.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 15.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  15.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M32- 5.5KW Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp 20M32- 5.5KW

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M36-7.5T4 Lutian 20M36-7.5T4 20M36-7.5T4

  Giá: 16.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp 20M36-7.5T4

  16.400.000 đ

  21.378.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 20M32-5.5T4 Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao 20M32-5.5T4

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT-16MC Lutian LT-16MC LT-16MC

  Giá: 8.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao LT-16MC

  8.600.000 đ

 • Máy rửa xe 22M58-11T4 Lutian 22M58-11T4

  Giá: 55.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe 22M58-11T4

  55.800.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT8.7/18M-Z LT8.7/18M-Z LT8.7/18M-Z

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao LT8.7/18M-Z

  Liên hệ

 • Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04 IPC PW-C04 PW-C04

  Giá: 1.700.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  1.700.000 đ

 • Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C22P IPC PW-C22P PW-C22P

  Giá: 3.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C22P

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  3.300.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  7.400.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW Palada 3200 PSI 3200 PSI

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW Lutian 3KW

  Giá: 12.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  12.200.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe áp 18M17.5-3T4 Lutian 18M17.5 3KW

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  11.200.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 15.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  15.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M32- 5.5KW Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M36-7.5T4 Lutian 20M36-7.5T4 20M36-7.5T4

  Giá: 16.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  16.400.000 đ

  21.378.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 20M32-5.5T4 Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT-16MC Lutian LT-16MC LT-16MC

  Giá: 8.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  8.600.000 đ

 • Máy rửa xe 22M58-11T4 Lutian 22M58-11T4

  Giá: 55.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  55.800.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT8.7/18M-Z LT8.7/18M-Z LT8.7/18M-Z

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 6 7 Next

Logo dienmayhoanglien

Bạn cần trang bị máy rửa xe mini cho gia đình để khỏi phải đợi trầy trật hàng tiếng đồng hồ tại tiệm rửa xe mà vẫn chưa tới lượt? Bạn là chủ trung tâm rửa xe chuyên nghiệp, muốn đầu tư máy phun rửa áp lực có công suất mạnh mẽ, độ bền cao? Vậy thì, chắc chắn bạn không thể bỏ qua bảng xếp hạng 10 mẫu máy rửa xe HOT nhất 2020 ngay dưới đây. 

Máy rửa xe là gì?

Máy rửa xe là một loại máy phun rửa áp lực được dùng để xịt bỏ nấm mốc, bụi bẩn bám trên bề mặt nhà, xe cộ, bề mặt sân. Máy xịt rửa xe được sử dụng trong các tiệm rửa xe, xịt rửa tàu biển, xịt rửa cho các nhà xưởng,...ứng dụng của máy xịt cao áp để dùng vệ sinh nhà, tưới cây, rửa xe... giúp tăng hiệu quả làm việc và sức lực của con người.

máy rửa xe

Máy phun rửa ô tô, xe máy là thiết bị quen thuộc trong đời sống xã hội

5 MẪU MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH XỨNG ĐÁNG ĐẦU TƯ 2020

Phân khúc máy rửa xe mini khá nhộn nhịp với sự góp mặt của nhiều hãng sản xuất uy tín từ Âu sang Á. Trong đó, nổi bật nhất là những “ứng viên” sau:

1. Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04 - 1.700.000Đ

IPC PW - C04 - đại diện đến từ hãng sản xuất IPC của Italy với mức giá rẻ nhưng hiệu năng cực khỏe chính là đề cử đầu tiên mà chúng tôi gửi tới cho quý khách. 

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Kích thước gọn, chỉ 31x25x73cm và trọng lượng máy nhẹ là 7kg. Đi kèm với đó là thiết kế tay xách tiện lợi, nấc gài phụ kiện, cho người dùng dễ dàng di chuyển máy tới mọi vị trí để thực hiện xịt rửa, vệ sinh mà không gây mệt mỏi, tốn sức. Máy đi kèm dây cao áp 4m, có thể nối thêm dây dài 20 - 30m để phục vụ công việc xịt rửa cho xe cộ ở khoảng cách xa với nguồn nước.

- Hiệu suất: IPC PW-C04 cũng được đánh giá cao về hiệu suất nhờ việc được hãng sản xuất của Italy trang bị motor công suất 1400W, cho áp lực làm việc 110 bar, dễ dàng xịt bay những vết bám bẩn, bùn đất, phân côn trùng,... trên thân xe, bánh xe. Lưu lượng nước của máy đạt 360 lít/giờ, tiết kiệm nước hiệu quả. Đặc biệt, sản phẩm đi kèm bình tạo chất tẩy rửa 0.5L, không cần đầu tư thêm bình bọt bên ngoài, tiết kiệm chi phí hơn và mang lại hiệu quả làm việc tốt hơn.

- Phụ kiện: Gồm dây phun cao áp, dây cấp nước vào, bình chứa hóa chất rời, súng phun, đầu phun thẳng, đầu phun hình quạt. Các phụ kiện giúp thiết bị đảm nhiệm tốt công việc xịt rửa xe cộ, đồ đạc, sân vườn, tường rào hoặc tưới cây, tắm cho vật nuôi. Đơn vị phân phối Điện máy Hoàng Liên cũng có sẵn phụ kiện máy với số lượng lớn nên khi bị hư hỏng hoặc thất lạc, quý khách có thể mua lại dễ dàng để thay thế cho máy với chi phí thấp.

máy xịt rửa xe

Lộ diện ảnh thực tế của sản phẩm tại kho hàng Điện máy Hoàng Liên

Đánh giá về nhược điểm:

- Là dòng máy xịt rửa gia đình nên sản phẩm không phù hợp với những ứng dụng cần phun rửa quá nhiều xe cộ như tại tiệm rửa xe.

2. Máy rửa xe gia đình Kumisai KMS 1600 - 1.600.000Đ

Quay về châu Á, một sản phẩm rất đáng để tham khảo, lựa chọn chính là máy bơm rửa xe Kumisai.

Đánh giá về ưu điểm:

- Hình thức bên ngoài: Máy sở hữu thiết kế gọn gàng hơn so với IPC PW-C04, có màu cam hấp dẫn ánh mắt, thể hiện được sự trẻ trung, tươi mới. Kích thước sản phẩm nhỏ gọn, có tay xách và 4 chân đế tiện dụng, vừa dễ sử dụng và dễ bảo quản, cất giữ. Dây nguồn dài 2.5m và dây phun rửa 7m cũng tạo điều kiện cho phép thiết bị có thể xịt rửa được cho xe cộ có khoảng cách xa với nguồn điện, nguồn nước mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

- Hiệu quả làm việc: KMS 1600 được trang bị motor cảm ứng từ lõi đồng có công suất 1600W, áp lực làm việc là 80 bar, áp lực tối đa 110 bar, đủ sức phun rửa sạch sẽ các vết bẩn cứng đầu trên xe máy, ô tô trong gia đình. Đi kèm với đó là lưu lượng nước 390 lít/giờ, cho hiệu quả xịt rửa tốt mà vẫn tiết kiệm đáng kể lượng nước sử dụng. 

máy bơm rửa xe

Thiết kế gọn gàng, sang trọng là "điểm sáng" của Kumisai KMS 1600

- Độ bền: Các linh kiện cấu thành chiếc máy xịt rửa xe mini này được chế tác chính xác, làm từ vật liệu cao cấp nên có độ bền rất cao, khả năng chống chịu tốt trước tác động của ngoại lực và hóa chất bên ngoài.

 

<<< Xem thêm sản phẩm TẠI ĐÂY >>>

Đánh giá về nhược điểm:

- Là dòng máy gia đình nên không phù hợp xịt rửa cho các ứng dụng công nghiệp như tại các tiệm rửa xe máy, ô tô.

3. Máy phun xịt rửa áp lực cao Karcher K2 Compact - 2.400.000Đ

Một sản phẩm đến từ thương hiệu Karcher quen thuộc của Đức cũng đã được “xướng tên” trong top 10 máy rửa xe đáng mua nhất 2020. Đó là Karcher K2 Compact.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Máy sở hữu thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, màu vàng rực rỡ với trọng lượng chỉ 4kg và kích thước các chiều chỉ 175,9 x 279,8 x 443 mm. Với việc trang bị dây áp lực đi kèm có độ dài 4m, người sử dụng dễ dàng di chuyển máy, kéo dây đi xa, rửa sạch những vết bẩn khó tiếp cận trên xe cộ, đồ nội thất,... 

- Hiệu suất: Sản phẩm vận hành với dòng điện 220V, công suất 1400W và áp lực làm việc là 110 bar. Thông số này kết hợp với 3 chế độ phun rửa là vừa đủ để máy có thể đảm nhiệm khả năng xịt rửa vượt trội cho xe ô tô, xe máy hoặc công cụ lao động tại nhà. Đồng thời, lưu lượng nước tiêu thụ của máy cũng khá “học sinh”, chỉ 360 lít/giờ, tiết kiệm đáng kể cho hóa đơn tiền nước của gia đình.

máy bơm xịt rửa xe

Hiệu quả phun rửa, bóc rêu mốc hiệu quả của máy phun xịt Karcher K2 Compact

- Tuổi thọ: Là một điểm cộng không thể bỏ qua của Karcher K2 Compact. Thiết bị được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Karcher - Đức, sử dụng vật liệu siêu bền là nhựa ABS cao cấp, cho tuổi thọ cao, làm việc ổn định cùng thời gian.

- Phụ kiện: Máy trang bị đủ bộ phụ kiện đi kèm gồm súng phun, đầu phun thẳng, đầu phun xoáy, dây áp lực, các van kết nối, bộ lọc nước tích hợp màng lưới mịn,... 

Đánh giá về nhược điểm:

- Cần phải mua thêm vòi điều chỉnh áp lực nước.

- Khi sử dụng khoảng 15 phút cần ngừng máy để hạn chế tình trạng nóng máy.

4. Máy rửa xe Bosch Easy Aquatak 110 - 2.100.000Đ

Nếu cần đầu tư một chiếc máy bơm rửa xe mini dùng trong gia đình thì người dùng hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Bosch (thương hiệu hàng đầu của Đức) với sản phẩm tiêu biểu Bosch Easy Aquatak 110.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Nhỏ gọn và thông minh, trọng lượng chỉ 4.5kg và kích thước chỉ 40cm x 20cm x 27cm, mang đến sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Tay cầm của máy rất chắc chắn, có thể mang theo di chuyển dễ dàng. Đồng thời, máy cũng có giá để treo súng phun, cuộn dây gọn lại khi không cần dùng đến. Chất liệu vỏ máy bằng nhựa, có khả năng chống va đập tốt, bảo vệ các bộ phận bên trong an toàn, tránh nứt vỡ dù chịu tác động mạnh nên người dùng có thể yên tâm khai thác khả năng làm việc của thiết bị mà không lo oxy hóa hoặc hỏng hóc.

máy phun xịt rửa xe

Bosch Easy Aquatak 110 là chiếc máy rửa xe "xách tay" cực tiện dụng

- Hiệu năng: Máy sở hữu motor chổi than 1300W siêu khỏe, có thể tự hút nước từ thùng lớn hoặc xô, chậu nằm ngang với thân máy liên tục, đều nhịp. Thiết bị cho áp lực nước mạnh lên tới 110 bar, rửa sạch mọi vết bẩn trên xe và tiết kiệm nước hiệu quả. Bosch Easy Aquatak 110 xứng đáng là sản phẩm tốt nhất để vệ sinh sân vườn, rửa xe máy, ô tô liên tục. 

- Phụ kiện: Đa dạng, bao gồm đầu lọc nước, bình phun xà phòng, đầu phun xoay/xòe, báng súng, thân súng phun. Súng phun dài và đầu phun linh hoạt là điểm cộng giúp thiết bị có thể xịt rửa hiệu quả.

Đánh giá về nhược điểm:

- Dây phun áp lực 3m nên hơi bất tiện khi cần phun rửa ở xa.

- Sử dụng motor chổi than nên máy hoạt động khá ồn.

- Công suất nhỏ, phù hợp rửa xe máy, ô tô 4 chỗ - 7 chỗ, vệ sinh nhà cửa hoặc tưới cây, không phù hợp sử dụng tại các tiệm rửa xe.

5. Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C22P - 3.300.000Đ

Nếu chưa thực sự hài lòng với những model máy xịt rửa xe mini trên đây vì công suất của chúng còn hạn chế, người dùng có thể tham khảo một đề cử đang được cho điểm 10 về chất lượng, đó là máy phun rửa ô tô IPC PW-C22P của Italy.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Kết cấu máy gọn gàng, kích thước 34.5x33x86.5cm không chiếm dụng nhiều không gian lắp đặt và diện tích sử dụng. Máy có tay kéo và bánh xe chắc chắn, cho khả năng di chuyển linh hoạt tới mọi không gian, vượt mọi địa hình phức tạp để xịt rửa, vệ sinh. Dây cao áp của máy dài 8m, dây điện dài 2.5m, mang lại khả năng vệ sinh cho một bán kính rộng, cách xa nguồn nước.

- Hiệu năng: Sản phẩm có công suất lên tới 2500W, áp lực phun 150 bar - thông số đứng trên “đỉnh” của các model máy bơm rửa xe gia đình trên thị trường. Đặc điểm này kết hợp với khả năng phun sương + phun bọt tuyết tiện lợi cho phép thiết bị có khả năng thổi bay bụi bẩn, vết bám trên xe cộ, máy móc và cả nền nhà xưởng, rêu mốc bám trên tường,... một cách dễ dàng mà không mất sức. 

- Tuổi thọ: PW - C22P được đánh giá là một trong những loại máy bơm rửa xe bền nhất hiện nay. Thiết bị hoạt động nhẹ, êm ái ít xảy ra sự cố hỏng hóc trong quá trình vận hành nhờ được sản xuất theo công nghệ hiện đại, sử dụng vật liệu cao cấp. Đặc biệt, hãng IPC rất chú trọng tới việc bảo vệ môi trường, sử dụng những vật liệu có thể tái chế. Trên máy - những phần màu đen là loại nhựa có thể tái chế được, rất an toàn và thân thiện với môi trường.

máy rửa xe cao áp

Những phần nhựa màu đen trên thân máy đều có thể tái chế, bền bỉ và thân thiện với môi trường

Đánh giá về nhược điểm:

- Trọng lượng máy là 20kg, nặng hơn so với các model máy xịt rửa gia đình phổ thông.

- Giá máy nhỉnh hơn so với các sản phẩm rửa xe mini trên thị trường.

5 MODEL MÁY RỬA XE CAO ÁP 2020 BẠN SẼ TIẾC NUỐI NẾU BỎ LỠ

Sẽ thật thiếu sót nếu top 10 máy rửa xe đáng mua nhất 2020 không có sự góp mặt của những chiếc máy phun rửa cao áp mạnh mẽ. Ngay sau đây là 5 sản phẩm siêu hot sẽ góp mặt trong “bảng xếp hạng” này:

1. Máy rửa xe Kumisai 70/1.8 - 6.400.000Đ

Chắc chắn các chủ đầu tư tiệm rửa xe máy sẽ thích thú với sản phẩm máy phun rửa áp lực 70/1.8 đến từ thương hiệu Kumisai.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: “Hầm hố” hơn so với máy bơm rửa ô tô mini nhưng vẫn khá “mi nhon” so với các sản phẩm máy phun xịt cao áp khác, Kumisai 70/1.8 thuyết phục nhiều người dùng “chốt đơn” bởi ưu điểm thiết kế gọn gàng. Kích thước máy 570 x 460 x 380 mm, trọng lượng 35kg và được trang bị bánh xe lốp cao su chắc chắn, di chuyển tiện lợi tới mọi không gian mà không mất công nâng, vác.

máy rửa xem áp lực cao

Sự tối ưu về thiết kế mang lại độ bền, hiệu suất đáng nể cho Kumisai 70/1.8

- Hiệu suất: Máy được trang bị motor cảm ứng từ siêu bền có công suất 1.8KW, áp lực nước điều chỉnh trong mức 30 - 70 bar và lưu lượng nước đạt 14 lít/phút. Những con số ấn tượng này đủ sức thuyết phục người dùng đầu tư máy cho các trạm rửa xe máy, đảm bảo khả năng làm việc liên tục, bền bỉ.

- Phụ kiện: Sản phẩm đi kèm phụ kiện chuẩn gồm dây cao áp 10m và súng phun 3 tia 0°, 15° và 25°. Các đầu béc phun có góc độ khác nhau có thể tạo ra tia nước với độ mạnh - yếu khác nhau, thích hợp phun rửa bùn đất, xà phòng, nước bẩn,... trên xe trong từng công đoạn xịt rửa.

Đánh giá về nhược điểm:

- Khi vận hành máy hơi ồn.

2. Máy phun rửa cao áp Palada PD 80/2.2 - 7.400.000Đ

Nếu cần mở một tiệm rửa xe máy với nhu cầu xịt rửa cao hơn so với Kumisai 70/1.8 thì Palada PD 80/2.2 là lựa chọn đầu tư đáng để cân nhắc cho người dùng.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Dù có công suất cao hơn nhưng thiết kế của model này không có nhiều sự khác biệt so với chiếc máy xịt rửa Kumisai 70/1.8 bên trên. Máy sở hữu kích thước gọn gàng 57 x 46 x 38 cm và cân nặng 38kg. Đừng vội e sợ khi nhìn thấy trọng lượng của thiết bị, bởi chúng ta có thể dễ dàng di chuyển máy nhờ sự hỗ trợ của bánh xe đa hướng và tay đẩy thuận tiện.

máy bơm rửa xe cao áp

Cấu tạo máy gọn gàng và bền bỉ

- Hiệu suất: Model máy xịt rửa áp lực cao của Palada này được trang bị motor cảm ứng từ bền bỉ với công suất 2.2KW, áp lực nước điều chỉnh trong mức 30 - 80 bar, lưu lượng nước đạt 15.4 lít/phút. Thông số này đảm bảo thiết bị có khả năng xịt rửa vượt trội cho xe máy tại các tiệm rửa xe chuyên nghiệp. Đồng thời, máy tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng vì lưu lượng tiêu hao ít.

- Phụ kiện: Palada 80/2.2 đi kèm phụ kiện chuẩn gồm dây cao áp 10m và súng phun 3 tia 0°, 15° và 25°. Những phụ kiện này đảm bảo máy có thể làm việc trong một bán kính rộng, dễ dàng xịt sạch mọi ngóc ngách trên xe máy khỏi bùn đất, cát, bụi,...

Đánh giá về nhược điểm:

- Khi vận hành máy hơi ồn.

3. Máy rửa xe Karcher HD 5/12 C - 20.000.000Đ

Nếu quá quen thuộc với các sản phẩm của châu Á, muốn “đổi gió” bằng những chiếc máy phun rửa nguồn gốc châu Âu, thì quý khách có thể “nghía” qua model Karcher HD 5/12C của hãng Karcher - Đức.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Máy có hình thức nhỏ gọn và linh hoạt, có tính di động vượt trội vì được tích hợp cả quai xách, bánh xe và tay kéo. Kích thước máy khá gọn là 380 x 360 x 930, trọng lượng 26kg, có thể vận hành tốt kể cả khi đặt theo chiều ngang hay chiều dọc, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, kể cả những phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn.

máy xịt rửa xe cao áp

Thiết kế thông minh và hiệu suất ấn tượng tạo nên sức hấp dẫn của Karcher HD 5/12 C

- Khả năng làm việc: Sản phẩm được hãng sản xuất Karcher trang bị motor từ dây đồng 100% có công suất 2.5KW, lưu lượng nước đạt 500 lít/giờ và áp lực phun 120 bar (tối đa 170 bar) nên cho khả năng phun xịt vô cùng mạnh mẽ. Người dùng có thể sử dụng máy để rửa xe máy, ô tô trong gia đình, trong các tiệm rửa xe chuyên nghiệp hoặc dùng để làm sạch sàn xưởng, dây chuyền sản xuất,...

- Độ bền: Chiếc máy xịt rửa xe Karcher này có khả năng giảm áp tự động, giúp bảo vệ tốt cho các bộ phận bên trong máy, đồng thời kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Đầu xi lanh của máy được làm từ đồng thau có độ bền cao, bộ lọc nước thiết kế lớn và bền chắc, giúp bảo vệ đầu bơm bên trong khỏi cặn bẩn trong nước, đảm bảo sự bền bỉ và an toàn của thiết bị này.

Đánh giá về nhược điểm:

- Giá thành khá cao, không phù hợp với điều kiện ngân sách của những đơn vị muốn đầu tư thiết bị có kinh phí tầm trung.

4. Máy rửa xe Kumisai 20M36-7.5T4 - 15.650.000Đ

Với các trung tâm rửa xe ô tô chuyên nghiệp, việc đầu tư một thiết bị có hiệu suất cao là điều cần thiết. Và máy bơm rửa xe Kumisai 20M36-7.5T4 chính là một trong những gợi ý đáng để đầu tư nhất.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Là model tiêu biểu của dòng máy phun rửa áp lực cao, dễ hiểu vì sao Kumisai 20M36-7.5T4 sở hữu thiết kế tương đối “đồ sộ”. Dù vậy, người dùng vẫn không quá hoang mang về trọng lượng tới 96kg của thiết bị bởi đơn giản là máy được trang bị bánh xe lốp cao su bền chắc, bề mặt là các đường rãnh được xẻ sâu, cho khả năng di chuyển dễ dàng và bám đường tốt, không lo trơn trượt. Đi kèm với đó là khung đẩy máy chắc chắn, cho phép người dùng dễ dàng đưa thiết bị tới mọi vị trí trong tiệm xịt rửa để làm sạch xe ô tô con, xe tải,...

may rua xe cao ap

Sản phẩm là kết tinh của những công nghệ - kỹ thuật hàng đầu hiện nay

- Hiệu suất: Xứng đáng với thiết kế có phần “cồng kềnh” là hiệu suất đáng nể của máy phun xịt Kumisai 20M36 - 7.5T4. Máy vận hành bởi nguồn điện áp 3 pha 380V chuyên dùng cho các lĩnh vực công nghiệp. Với công suất 7.5KW, áp lực làm việc 230 bar, áp lực tối đa 250 bar và lưu lượng nước 16.5 lít/phút, thiết bị có thể đảm nhiệm tốt khả năng xịt rửa mạnh mẽ cho bụi bẩn, bùn đất, thậm chí vết rỉ sét, nhựa đường,... trên thân xe, bánh xe, gầm xe ô tô hoặc các loại máy móc công trình một cách hiệu quả.

- Phụ kiện: Máy đi kèm dây cao áp dài 15m và súng cao áp cùng 4 béc phun vàng, đỏ, trắng, đen với các góc độ khác nhau, cho tia nước từ 0 - 40°, đảm bảo hiệu quả xịt rửa tối ưu nhất. Dây cao áp dài 15m cũng tạo điều kiện để thiết bị đảm nhiệm được việc vệ sinh cho một bán kính rộng, tiếp cận tốt với các chi tiết xe nhỏ, các ngóc ngách sâu khó can thiệp, thao tác nếu phun rửa bằng vòi phun thông thường.

Đánh giá về nhược điểm:

- Thiết kế máy có phần cồng kềnh, phù hợp với việc lắp đặt tại chỗ.

- Sử dụng điện áp 3 pha nên cần kéo dây nguồn riêng.

5. Máy rửa xe cao áp Palada HM 5027 - 98.000.000Đ

Nếu muốn tìm hiểu về một thiết bị xịt rửa siêu cao áp, chuyên dùng để rửa xe công trình, xe tải hạng nặng, xe rác, tàu biển hoặc thậm chí là “xịt đường đua xe”, người dùng không nên bỏ qua máy phun rửa Palada HM 5027.

máy bơm áp lực cao

Máy phun rửa siêu cao áp Palada HM 5027 có ứng dụng đa dạng

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Máy có hình thức thu hút với màu xanh hiện đại, khung máy chắc chắn bao trọn xung quanh, góp phần bảo vệ tốt cho các linh kiện bên trong. Với việc được trang bị 4 bánh xe linh hoạt, khung đẩy tiện lợi, máy cho phép người dùng có thể di chuyển thiết bị tới chính xác vị trí cần vệ sinh.

- Hiệu suất: Chắc chắn là điểm cộng lớn nhất của sản phẩm. Palada HM 5027 sở hữu motor siêu mạnh có công suất lên tới 22KW, sử dụng nguồn điện 3 pha 380V và áp lực phun rửa tối đa lên tới 500 bar. Áp lực nước cực mạnh có thể thổi bay vết gỉ sét trên tàu biển, bùn đất, xi măng hoặc nhựa đường bám trên các xe công trình, xe rác, thậm chí có thể xịt rửa cả đường đua xe. Hiệu suất máy xứng đáng với “ngôi vương” trong làng thiết bị rửa xe.

Đánh giá về nhược điểm:

- Hiệu suất rất lớn, giá thành cao, chỉ phù hợp với những công việc chuyên biệt.

 

<<< Xem thêm sản phẩm TẠI ĐÂY >>>

Với top 10 máy rửa xe HOT nhất 2020 trên đây, chắc hẳn quý khách hàng đã có cho mình ít nhất 1 lựa chọn phục vụ công việc xịt rửa xe cộ tại nhà, tiệm rửa xe chuyên nghiệp. Cần tư vấn thêm thông tin kỹ càng hơn về sản phẩm? Hotline 0989 937 282 luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.

*Lưu ý: Giá bán sản phẩm xác định tại thời điểm tháng 9/2020