1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy quét rác Picobello 151 Eureka 151 151

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác Picobello 151

  Liên hệ

 • Máy quét rác Picobello 101 Eureka 101 101

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác Picobello 101

  Liên hệ

 • Xe quét rác Supper Clean AS 680 Supper clean AS 680 AS680

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác Supper Clean AS 680

  Liên hệ

 • Máy quét rác đẩy tay Palada PD80c/2 Palada PD80c/2 PD80c/2

  Giá: 5.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác đẩy tay Palada PD80c/2

  5.000.000 đ

 • Xe quét rác công nghiệp Kumisai KMS-81 Kumisai KMS-81 KMS-81

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Kumisai KMS-81

  Liên hệ

 • Xe quét rác Kumisai KMS-82 (Mini) Kumisai KMS-82 (Mini) KMS-82 (Mini)

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác Kumisai KMS-82 (Mini)

  Liên hệ

 • Xe lau sàn Kumisai KMS-85 Kumisai KMS-85 KMS-85

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe lau sàn Kumisai KMS-85

  Liên hệ

 • Xe gom rác Kumisai KMS-10 Kumisai KMS-10 KMS-10

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe gom rác Kumisai KMS-10

  Liên hệ

 • Xe quét rác đẩy tay Kumisai KMS-70 Kumisai KMS-70 KMS-70

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác đẩy tay Kumisai KMS-70

  Liên hệ

 • Xe quét rác Fiorentini MINI SWEEPER Fiorentini SWEEPER SWEEPER

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác Fiorentini MINI SWEEPER

  Liên hệ

 • Máy quét rác Fiorentini S 48 Fiorentini S 48 S 48

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác Fiorentini S 48

  Liên hệ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD1400 Palada PD1400 PD1400

  Giá: 399.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD1400

  399.000.000 đ

 • Máy quét rác Fiorentini S 34 Fiorentini S 34 S 34

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác Fiorentini S 34

  Liên hệ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD1300 Palada PD1300 PD1300

  Giá: 347.025.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD1300

  347.025.000 đ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD1600W Palada PD1600W PD1600W

  Giá: 435.750.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD1600W

  435.750.000 đ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD 1250 Palada PD-1250 PD-1250

  Giá: 292.950.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD 1250

  292.950.000 đ

 • Máy quét rác Picobello 151 Eureka 151 151

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác Picobello 151

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  Liên hệ

 • Máy quét rác Picobello 101 Eureka 101 101

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác Picobello 101

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  Liên hệ

 • Xe quét rác Supper Clean AS 680 Supper clean AS 680 AS680

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác Supper Clean AS 680

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy quét rác đẩy tay Palada PD80c/2 Palada PD80c/2 PD80c/2

  Giá: 5.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác đẩy tay Palada PD80c/2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP. HCM

  5.000.000 đ

 • Xe quét rác công nghiệp Kumisai KMS-81 Kumisai KMS-81 KMS-81

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Xe quét rác Kumisai KMS-82 (Mini) Kumisai KMS-82 (Mini) KMS-82 (Mini)

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Xe lau sàn Kumisai KMS-85 Kumisai KMS-85 KMS-85

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Xe gom rác Kumisai KMS-10 Kumisai KMS-10 KMS-10

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Xe quét rác đẩy tay Kumisai KMS-70 Kumisai KMS-70 KMS-70

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Xe quét rác Fiorentini MINI SWEEPER Fiorentini SWEEPER SWEEPER

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác Fiorentini MINI SWEEPER

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  Liên hệ

 • Máy quét rác Fiorentini S 48 Fiorentini S 48 S 48

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác Fiorentini S 48

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN và TP.HCM

  Liên hệ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD1400 Palada PD1400 PD1400

  Giá: 399.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD1400

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN và TP. HCM

  399.000.000 đ

 • Máy quét rác Fiorentini S 34 Fiorentini S 34 S 34

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD1300 Palada PD1300 PD1300

  Giá: 347.025.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD1300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  347.025.000 đ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD1600W Palada PD1600W PD1600W

  Giá: 435.750.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD1600W

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  435.750.000 đ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD 1250 Palada PD-1250 PD-1250

  Giá: 292.950.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD 1250

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  292.950.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Logo dienmayhoanglien

Xe quét rác hiện đang được sử dụng ngày càng phổ biến tại nhiều thành phố, quốc gia. So với việc chỉ sử dụng sức lao động, xe quét rác công nghiệp thuyết phục người dùng bởi nhiều ưu điểm nổi trội. Bạn cũng đang có quan tâm đặc biệt đến sản phẩm này? Cùng Điện máy Hoàng Liên tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây nhé!

Xe quét rác ngày càng được sử dụng phổ biến tại nhiều đơn vị, thành phố

Xe quét rác ngày càng được sử dụng phổ biến tại nhiều đơn vị, thành phố

Xe quét rác là gì?

Xe quét rác là dòng thiết bị vệ sinh công nghiệp đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Thiết bị được sử dụng cho nhiệm vụ làm sạch sàn nhà, mặt đường diện tích lớn. 

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội về hiệu quả làm sạch, máy quét rác sàn nhà dần trở thành giải pháp vệ sinh tại nhiều doanh nghiệp. Vậy cụ thể thiết bị này đang được sử dụng tại những khu vực nào?

- Xe quét rác đường phố hiện đang được sử dụng ngày càng phổ biến tại nhiều thành phố, quốc gia.

- Một số trường học có diện tích khuôn viên, sân trường rộng cũng đã bắt đầu sử dụng máy quét rác sân trường. Điều này giúp đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như vệ sinh khuôn viên trường.

- Ngoài ra đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả được sử dụng tại các nhà xưởng. Hiện những model xe quét rác nhà xưởng đang được cung ứng đa dạng về tính năng cùng độ lớn công suất.

Xe quét rác nhà xưởng - Giải pháp vệ sinh tiết kiệm, hiệu quả

Xe quét rác nhà xưởng - Giải pháp vệ sinh tiết kiệm, hiệu quả

Vì sao nên sử dụng xe quét đường chuyên dụng?

Không thể phủ nhận, việc sử dụng máy quét rác công nghiệp đưa đến cho chúng ta khá nhiều những lợi ích. Bạn đang phân vân không biết có nên đầu tư máy lợi ích tuyệt vời mà sản phẩm mang lại nhé!

Làm sạch mặt sàn, đường hiệu quả

Được biết đến là một thiết bị vệ sinh công nghiệp, xe quét rác hút bụi đường hoàn toàn không làm người dùng thất vọng. Cụ thể máy được trang bị hệ thống động cơ bền bỉ cùng bộ chổi quét đa năng. Qua đó tạo cho sản phẩm khả năng làm sạch sàn nhà, mặt đường một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Rút ngắn thời gian vệ sinh đường, sàn nhà

Sở hữu hiệu suất làm sạch vượt trội cùng khả năng thu gom đồng thời nhiều loại bụi bẩn cùng lúc giúp thời gian vệ sinh được rút ngắn đi đáng kể. 

Thực tế cho thấy việc sử dụng xe quét rác chuyên dụng cho hiệu quả vệ sinh nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc chỉ làm sạch bằng sức lao động như trước kia.

Rút ngắn ⅔ thời gian vệ sinh so với cách thức làm sạch truyền thống

Rút ngắn ⅔  thời gian vệ sinh so với cách thức làm sạch truyền thống

Giải quyết bài toán nhân lực lao động

Có thể bạn chưa biết: Một chiếc máy quét rác đường phố có thể đảm nhận lượng công việc của 4 đến 5 nhân lực. Dĩ nhiên hiệu quả làm sạch mà máy mang cũng tốt hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, việc sử dụng máy quét rác giúp đơn vị giải quyết hiệu quả bài toán nhân lực cùng chi phí nhân công. Bên cạnh đó nó còn giúp nâng cao hiệu quả cũng như tiết kiệm thời gian vệ sinh.  

An toàn, tiện dụng trong quá trình làm sạch

Nhờ được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, máy quét rác sàn nhà xưởng luôn được tối ưu cả về hiệu năng làm sạch cùng độ an toàn, tiện dụng.

Thiết kế bộ chổi thông minh giúp thiết bị dễ dàng thu gom rác cùng bụi bẩn trên bề mặt mà không tiềm ẩn nguy hiểm cho người dùng. Đặc biệt một số model công suất lớn cũng đã được trang bị tính năng ngồi lái hoặc tay đẩy chắc chắn. Qua đó hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong việc di chuyển, vận hành thiết bị.

Thiết bị sở hữu công nghệ vệ sinh an toàn, hiệu quả

Thiết bị sở hữu công nghệ vệ sinh an toàn, hiệu quả

Những loại máy quét rác trên thị trường

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của nhiều đơn vị, xe quét rác cũng dần được cung ứng đa dạng hơn. Tùy vào ngân sách cùng nhu cầu sử dụng, quý vị có thể tham khảo máy dựa trên công suất, tính năng,...

Vậy có những loại xe quét rác nào trên thị trường? Cùng Hoàng Liên khám phá ngay nhé!

Xe quét rác mini

Xe quét rác mini thường được trang bị động cơ có công suất không quá lớn. Thiết bị sở hữu thiết kế nhỏ gọn cùng giá bán tương đối hấp dẫn, chiếc máy này thường được sử dụng tại nhiều gia đình, văn phòng có diện tích không quá lớn.

Máy quét rác đẩy tay

Xe quét rác đẩy tay thường được sử dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa và nhỏ tại nhiều đơn vị. Máy có kích thước, trọng lượng cùng công suất không quá lớn. Nhờ vậy sản phẩm này hiện đang được sử dụng khá linh hoạt.

Đặc biệt để tăng tính cơ động cho máy, nhà sản xuất cũng đã trang bị cho sản phẩm này hệ thống bánh xe đa chiều cùng tay đầy chắc chắn. Nhờ vậy người dùng có thể dễ dàng di chuyển, điều khiển thiết bị trong quá trình sử dụng.

Xe quét rác đẩy tay ghi điểm với độ linh hoạt cực cao

Xe quét rác đẩy tay ghi điểm với độ linh hoạt cực cao

Xe quét rác công nghiệp ngồi lái

Máy quét rác ngồi lái là dòng máy cao cấp hơn với đa dạng tính năng nổi trội. Đặc biệt máy được tích hợp bộ phận tay lái, ghế ngồi cho phép người dùng có thể dễ dàng điều khiển. 

Sản phẩm này thường được trang bị động cơ bền bỉ cho khả năng làm việc liên tục hàng giờ đồng hồ. Thiết bị thường được sử dụng tại các khu công nghiệp hoặc đoạn đường dài.

Những thương hiệu xe quét rác công nghiệp uy tín, ăn khách

Bạn đang kiếm tìm một thương hiệu xe quét rác công nghiệp chất lượng, giá phải chăng? Trong vô vàn những đề xuất trên thị trường, đâu mới là lựa chọn phù hợp? Cùng Hoàng Liên liệt kê nhanh những thương hiệu máy quét rác đình đám trên thị trường nhé!

Bạn đã lựa chọn được thương hiệu xe quét rác phù hợp chưa?

Nhìn chung mỗi thương hiệu máy đều có những ưu và nhược điểm nhất định. Do đó để có thể chọn lựa cho mình một trợ thủ vệ sinh phù hợp quý vị nên cân nhắc kỹ cả về nhu cầu cùng ngân sách đầu tư. 

Ngay từ thời gian đầu ra mắt, xe quét rác đã nhanh chóng nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận. Sở hữu thiết kế hiện đại, hiệu năng làm sạch tiên tiến cùng độ bền cao, thiết bị nhanh chóng được sử dụng phổ biến hơn. Bạn nghĩ sao về việc sở hữu chiếc máy vệ sinh thông minh này? Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm cùng những ưu đãi mua hàng tốt nhất, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: ☎️ 0967 998 982.

Lọc sản phẩm
Theo hãng sản xuất: