»
»

Máy chà sàn Supper Clean

Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Máy chà sàn giặt thảm Supper Clean BD2A Supper clean BD2A BD2A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Supper Clean BD2A

  10.000.000 đ

  13.945.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean BD2AE Supper clean BD 2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Supper Clean BD2AE

  10.500.000 đ

  13.276.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean K201 Supper clean K201 K201

  Giá: 18.800.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean K201

  18.800.000 đ

  23.560.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp SC 70D Supper clean SC70D SC70D

  Giá: 44.600.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp SC 70D

  44.600.000 đ

  52.345.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Supper Clean SC 004 Supper clean SC004 004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Supper Clean SC 004

  11.000.000 đ

  12.915.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean BD1A Supper clean BD 1A

  Giá: 9.800.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Supper Clean BD1A

  9.800.000 đ

  11.348.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean BD1AE Supper clean BD 1AE

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Supper Clean BD1AE

  10.200.000 đ

  12.350.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean KF88 Supper clean KF88 KF88

  Giá: 9.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Supper Clean KF88

  9.800.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Supper Clean SC 523 Supper clean SC523 SC523

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Supper Clean SC 523

  10.200.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Supper Clean SC 1350 Supper clean SC1350 SC1350

  Giá: 127.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Supper Clean SC 1350

  127.000.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean HC 523 Supper clean HC523 HC523

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Supper Clean HC 523

  10.200.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean T201 Supper clean T201 T201

  Giá: 18.800.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean T201

  18.800.000 đ

  21.500.000 đ

 • Máy chà sàn Super Clean SC-002 Supper clean SC002 SC002

  Giá: 9.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Super Clean SC-002

  9.200.000 đ

  13.800.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean BD3A Supper clean BD3A BD3A

  Giá: 10.672.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Supper Clean BD3A

  10.672.000 đ

  12.365.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Supper Clean AS-1050 Supper clean AS1050 AS1050

  Giá: 43.980.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Supper Clean AS-1050

  43.980.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Supper Clean AS-1050C Supper clean AS1050C AS1050C

  Giá: 32.768.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Supper Clean AS-1050C

  32.768.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Supper Clean BD2A Supper clean BD2A BD2A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Supper Clean BD2A

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và tp.HCM

  10.000.000 đ

  13.945.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean BD2AE Supper clean BD 2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  10.500.000 đ

  13.276.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean K201 Supper clean K201 K201

  Giá: 18.800.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean K201

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  18.800.000 đ

  23.560.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp SC 70D Supper clean SC70D SC70D

  Giá: 44.600.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp SC 70D

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  44.600.000 đ

  52.345.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Supper Clean SC 004 Supper clean SC004 004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Supper Clean SC 004

  -Miễn phí vận chuyển nội thành HN và TP.HCM

  11.000.000 đ

  12.915.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean BD1A Supper clean BD 1A

  Giá: 9.800.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  9.800.000 đ

  11.348.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean BD1AE Supper clean BD 1AE

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  10.200.000 đ

  12.350.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean KF88 Supper clean KF88 KF88

  Giá: 9.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Supper Clean KF88

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  9.800.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Supper Clean SC 523 Supper clean SC523 SC523

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Supper Clean SC 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.200.000 đ

 • Máy chà sàn ngồi lái Supper Clean SC 1350 Supper clean SC1350 SC1350

  Giá: 127.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn ngồi lái Supper Clean SC 1350

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  127.000.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean HC 523 Supper clean HC523 HC523

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Supper Clean HC 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.200.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean T201 Supper clean T201 T201

  Giá: 18.800.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean T201

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  18.800.000 đ

  21.500.000 đ

 • Máy chà sàn Super Clean SC-002 Supper clean SC002 SC002

  Giá: 9.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Super Clean SC-002

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  9.200.000 đ

  13.800.000 đ

 • Máy chà sàn Supper Clean BD3A Supper clean BD3A BD3A

  Giá: 10.672.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  10.672.000 đ

  12.365.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Supper Clean AS-1050 Supper clean AS1050 AS1050

  Giá: 43.980.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Supper Clean AS-1050

  Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

  43.980.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Supper Clean AS-1050C Supper clean AS1050C AS1050C

  Giá: 32.768.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Supper Clean AS-1050C

  Khuyến mại vận chuyển trong nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

  32.768.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Điện máy Hoàng Liên phân phối Máy chà sàn Supper Clean 100% Thái Lan, bảo hành 18 tháng 

máy chà sàn Supper Clean - dienmayhoanglien.vn

Máy chà sàn Supper Clean xuất xứ từ Thái Lan, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của nước ngoài. Đây là sản phẩm có giá thành hợp lý, phù hợp với đa số túi tiền của người tiêu dùng, được yêu thích bởi chất lượng vượt trội, độ bền cao, chất lượng tốt. Các sản phẩm cũng rất đa dạng về mẫu mã, mang tới sự lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng. 

Các mẫu sản phẩm Supper Clean phân phối tại Hoàng Liên.

Máy chà sàn đơn: Là dòng máy chỉ có một chức năng cơ bản đó là chà sàn, hoặc có thể nâng cấp làm nhiệm vụ đánh bóng sàn đá, sàn bê tông,...Thường được kết hợp với máy hút bụi và được sử dụng tại những không gian vừa và nhỏ như văn phòng, hộ gia đình,... Nổi bật là những Model như: SC-006, SC-1500, BD1A, BD3A,....

Máy chà sàn liên hợp: Dòng máy này còn được gọi với cái tên khác đó là máy chà sàn đa năng vì ngoài chức năng chà sàn, chúng còn có thể hút bụi, hút nước. Dòng sản phẩm này chủ yếu tại những khu vực có không gian tương đối lớn như siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn lớn,....Nổi trội là những sản phẩm: SC-70C, SC 50C, T201,...

Dòng máy chà sàn ngồi lái: Bản chất là máy chà sàn liên hợp nhưng thay vì phải đứng vận hành thì nhà sản xuất cải tiến để người sử dụng có thể ngồi và điều khiển như việc lái một chiếc xe hơi. Những model tiêu biểu phải kể đến như: AS 2007, SC 1350,...

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều địa chỉ phân phối máy lau sàn công nghiệp của nhiều thương hiệu khác nhau. Máy chà sàn công nghiệp Supper Clean là sản phẩm được rất nhiều doanh nghiệp, người tiêu dùng "săn đón" do đó không khó để tìm được địa chỉ phân phối loại máy này. Người tiêu dùng có nhu cầu đặt mua máy chính hãng, giá tốt, vui lòng liên hệ hotline của Điện máy Hoàng Liên 0989 937 282 hoặc 0912 370 282 để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí, nhanh chóng.