Máy bộ đàm icom có bàn phím có 16 phím tiện lợi truy cập vào các chức năng. Giúp chúng ta quản lý các chức năng được trang bị trên máy IC-V82 một cách dễ dàng.