Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 Next

 • Máy hút dầu thải HC-3297 HPMM hc-3297 HC-3297

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút dầu thải HC-3297

  Liên hệ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-A9 Palada PD-A9 PD-A9

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-A9

  4.600.000 đ

 • Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3024 Palada PD-3024 PD-3024

  Giá: 2.690.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3024

  2.690.000 đ

 • Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3197 Palada PD-3197 PD-3197

  Giá: 3.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3197

  3.700.000 đ

 • Máy bơm xăng, hóa chất Palada PD35194B Palada PD35194B PD35194B

  Giá: 4.790.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm xăng, hóa chất Palada PD35194B

  4.790.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-75B Palada PD-75B PD-75B

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-75B

  4.600.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-7 Palada PD-7 PD-7

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-7

  4.600.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8A Palada PD-8A PD-8A

  Giá: 3.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8A

  3.800.000 đ

 • Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3194 Palada PD-3194 PD-3194

  Giá: 3.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3194

  3.200.000 đ

 • Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD35194 Palada PD35194 PD35194

  Giá: 4.550.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD35194

  4.550.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-95A Palada PD-95A PD-95A

  Giá: 5.570.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-95A

  5.570.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-85W Palada PD-85W PD-85W

  Giá: 3.850.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-85W

  3.850.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-200 Palada PD-200 PD-200

  Giá: 5.050.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-200

  5.050.000 đ

  5.200.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-100 Palada PD-100 PD-100

  Giá: 4.750.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-100

  4.750.000 đ

 • Máy bơm mỡ bằng tay Palada PD-30B Palada PD-30B PD-30B

  Giá: 2.750.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ bằng tay Palada PD-30B

  2.750.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9 Palada PD-9 PD-9

  Giá: 4.450.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9

  4.450.000 đ

 • Máy hút dầu thải HC-3297 HPMM hc-3297 HC-3297

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút dầu thải HC-3297

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-A9 Palada PD-A9 PD-A9

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-A9

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.600.000 đ

 • Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3024 Palada PD-3024 PD-3024

  Giá: 2.690.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3024

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  2.690.000 đ

 • Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3197 Palada PD-3197 PD-3197

  Giá: 3.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3197

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  3.700.000 đ

 • Máy bơm xăng, hóa chất Palada PD35194B Palada PD35194B PD35194B

  Giá: 4.790.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm xăng, hóa chất Palada PD35194B

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.790.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-75B Palada PD-75B PD-75B

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-75B

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.600.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-7 Palada PD-7 PD-7

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-7

  Miễn phi giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.600.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8A Palada PD-8A PD-8A

  Giá: 3.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  3.800.000 đ

 • Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3194 Palada PD-3194 PD-3194

  Giá: 3.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút dầu thải dùng khí nén Palada PD-3194

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  3.200.000 đ

 • Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD35194 Palada PD35194 PD35194

  Giá: 4.550.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD35194

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.550.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-95A Palada PD-95A PD-95A

  Giá: 5.570.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-95A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  5.570.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-85W Palada PD-85W PD-85W

  Giá: 3.850.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-85W

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  3.850.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-200 Palada PD-200 PD-200

  Giá: 5.050.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-200

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nôi và TPHCM

  5.050.000 đ

  5.200.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-100 Palada PD-100 PD-100

  Giá: 4.750.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-100

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.750.000 đ

 • Máy bơm mỡ bằng tay Palada PD-30B Palada PD-30B PD-30B

  Giá: 2.750.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ bằng tay Palada PD-30B

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  2.750.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9 Palada PD-9 PD-9

  Giá: 4.450.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.450.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 Next

Máy bơm mỡ là 1 trong những dòng sản phẩm điện máy công nghiệp được trung tâm Điện máy Hoàng Liên nhập khẩu và phân phối chính hãng với chất lượng cao và giá thành rất tốt. Tất cả các sản phẩm tại Hoang Liên đều thuộc các thương hiệu nổi tiếng như: Masada, Palada, HPMM, Kocu... Với đầy đủ các hình thức như: bơm bằng tay, bơm bằng chân, bơm bằng hơi và bơm bằng điện

Ứng dụng của máy bơm mỡ

 • Đúng như tên gọi của nó, đây là sản phẩm được sử dụng để bơm mỡ chuyên dụng cho các bề mặt chịu tải lớn và có kết cấu hở khó giữ được dầu trong quá trình hoạt động như trục bánh xe, cổ phoóc, tay lái của xe tải, động cơ và các loại máy móc trong công nghiệp.
 • Tuy rằng sản phẩm chỉ có một chức năng là bơm mỡ, nhưng không thể phủ nhận rằng tầm quan trọng của nó đối với sự hoạt động của các thiết bị trên, nếu không có quá trình bôi trơn của mỡ, các thiết bị sẽ không hoạt động êm ái, ma sát sẽ mau làm hỏng trong quá trình hoạt động, giảm nhiều tuổi thọ của động cơ.

Một số dòng máy bơm mỡ bò chính hãng hiện nay

>> Hiện trên thị trường có những mẫu máy sau:

 • Máy bơm mỡ bằng tay: đây là sản phẩm bơm mỡ mini nhỏ gọn và phổ biến, mỡ bôi trơn được chứa bên trong thân bơm và bạn chỉ việc dùng tay ép mỡ vào cò bơm.
 • Máy bơm mỡ khí nén: Mỡ chuyên dụng được đặt trong bình chứa rồi được bơm và cò bơm nhờ hệ thống khí nén. Đây là một trong những thiết bị phổ biến nhất trên thị trường hiện nay.
 • Máy bơm mỡ bằng điện: Sử dụng điện để bơm mỡ từ thùng chứa đến cò bơm. Hiệu suất làm việc cao, mỡ bơm đều và tất nhiên giá thành của nó sẽ cao hơn so với 2 loại máy kể trên.

 

Để máy luôn hoạt động tốt, tuổi thọ dài, ít bị ma sát và oxy hóa nhất thì ngoài việc biết cách sử dụng đúng thì cũng nên lựa chọn những loại máy để bơm mỡ sản xuất bởi những thương hiệu uy tín trên thị trường như: Palada, Masada, Kocu hay HPMM để quá trình đưa mỡ vào hệ thống như các ổ trục, bánh răng và các bề mặt tiếp xúc khi động cơ làm việc được diễn ra một cách ổn định nhất. Mua sản phẩm tại các cửa hàng phân phối chính hãng khách hàng sẽ được đảm bảo về mức giá cũng như các chính sách bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như thay thế.

Những lưu ý khi sử dụng máy bơm mỡ công nghiệp

- Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh theo định kỳ, vệ sinh trong ngoài. Đặc biệt chú ý tới bộ phận ống dẫn mỡ vì đây là bộ phận cuối cùng tiếp xúc với mỡ và đưa mỡ ra ngoài, chính vì thế nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài và dễ bị bụi bẩn, bám cặn, sạn cát. Cho nên cần lưu ý vệ sinh sạch sẽ bộ phận này.

- Tránh việc máy bơm bị quá tải sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều tới tuổi thọ ống thủy lực cao áp, cụ thể thì chúng ta tránh để cho áp lực nén vượt quá 0,9 Mpa.

- Không được đặt bất kỳ vật gì nặng lên đường ống dẫn mỡ cao áp vì rất có thể đường ống sẽ bị cong làm tắc mỡ hoặc nặng hơn có thể làm hỏng ống luôn

- Và khi chúng ta không sử dụng máy nữa thì ngay lập tực hãy bóp cò súng bơm mỡ, làm như thế sẽ giúp lượng mỡ còn lại được đẩy hết ra bên ngoài, giảm áp suất bên trong máy. Qua đó tăng tuổi thọ của máy bơm mỡ bò lên đáng kể.

- Thường xuyên kiểm tra máy để có thể phát hiện ra những sự cố một cách sớm nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Ví dụ trường hợp ống dẫn mỡ cao áp mà bị nứt gây nên rò rỉ thì ngay lập tức các bạn nên tắt máy đi, không cho máy vận hành nữa. Tuyệt đối không được đưa không khí bẩn vào bơm khí như vậy sẽ gây tình trạng mài mòn.

- Đối với người vận hành máy phải yêu cầu có thâm niên và được đào tạo từ cơ bản tới nâng cao mới được phép vận hành máy. Người được đào tạo họ sẽ biết cách quản lý máy 1 cách tốt nhất và có các kinh nghiệm trong việc sử dụng các thiết bị của máy như: chỉ sử dụng ống thủy lực cao áp đúng chủng loại và tuyệt đối không được để máy làm việc tại môi trường có nguy cơ cháy nổ. Người vận hành cũng cần chú ý các quy tắc về bảo hộ lao động đó là mặc đồng phục bảo hộ, đeo kính, đeo găng tay thẩm thấu để tránh bị dầu mỡ văng vào mắt và cơ thể.

Bảo quản:

Máy bơm mỡ bò cần được bảo quản trong ở một nơi thoáng mát, có mái che, hạn chế tới mức thấp nhất việc nắng, mưa tiếp xúc trực tiếp với máy. Như thế máy mới bền và có khả năng làm việc ổn định, không bị hỏng hóc, trục trặc từ đó thiết kiệm tối đa chi phí bảo dưỡng và sữa chữa.

- Ngoài ra các bạn cũng nên vệ sinh định kỳ máy bằng vải sạch, vải ẩm và các chất tẩy rửa nhẹ. Tuyệt đối không dùng vòi phun cao áp và chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh cho sản phẩm. Nếu như nhà máy của bạn tạm ngưng trong 1 thời gian và không có nhu cầu sử dụng may bom mo nữa thì các bạn nên tháo súng bơm và để máy ở nơi khô ráo, sạch sẽ.

Máy bơm mỡ Hoàng Liên - Chuyên cung cấp giải pháp bôi trơn hiệu quả

- Ra đời từ năm 2012, trải qua một chặng đường khá dài hình thành và phát triển, đến này Hoàng Liên đã khẳng định được thương hiệu và vị trí của mình trên thị trường máy vệ sinh công nghiệp, là địa chỉ tin cậy cho những nhu cầu sử dụng máy móc chính hãng mà giá thành phải chăng. Ngoài sản phẩm máy bơm mỡ, chúng tôi còn phân phối các dòng sản phẩm khác như máy hút bụi, chà sàn, máy nén khí cùng rất nhiều các sản phẩm thuộc khác cùng lĩnh vực và được nhập khẩu từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Đến với Hoàng Liên Quý khách sẽ hoàn toàn an tâm về chất lượng cũng như giá thành sản phẩm.

- Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu trong nghề và tận tâm với khách hàng. Chính sách bảo hành, thay thế đổi trả của chúng tôi luôn được đặt lên hàng đầu vì chúng tôi hiểu rằng phải đảm bảo được quyền lợi của khách hàng thì khách hàng mới an tâm và đặt niềm tin đúng chỗ. 

Quý khách hàng cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0989 937 282.

Máy bơm mỡ Hoàng Liên - Uy tín tạo thương hiệu !