1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang

 • Bình chứa dung dịch bọt tuyết JB169 JB169 JB169

  Giá: 2.450.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình chứa dung dịch bọt tuyết JB169

  2.450.000 đ

 • Dung dịch tẩy rửa

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Dung dịch tẩy rửa

  Liên hệ

 • Máy dọn nội thất xe Tornado

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy dọn nội thất xe Tornado

  Liên hệ

 • Súng dọn nội thất xe Auto Tool

  Giá: 1.500.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Súng dọn nội thất xe Auto Tool

  1.500.000 đ

  1.900.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_60 PR_60

  Giá: 4.520.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình bọt tuyết PR_60

  4.520.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_45 PR_45

  Giá: 3.350.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình bọt tuyết PR_45

  3.350.000 đ

 • Bình bọt sơn INOX SUPER 90L

  Giá: 3.750.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình bọt sơn INOX SUPER 90L

  3.750.000 đ

 • Bình tạo bọt DENKO-001 DENKO-001 DENKO-001

  Giá: 3.027.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình tạo bọt DENKO-001

  3.027.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_40 PR_40 PR_40

  Giá: 3.150.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình bọt tuyết PR_40

  3.150.000 đ

 • Bình tạo bọt DENKO-002 DENKO-002 DENKO-002

  Giá: 2.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình tạo bọt DENKO-002

  2.950.000 đ

 • Bình tạo bọt DENKO-003 DENKO-003 DENKO-003

  Giá: 2.807.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình tạo bọt DENKO-003

  2.807.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_30 PR_30 PR_30

  Giá: 2.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình bọt tuyết PR_30

  2.600.000 đ

 • Bình phun bọt tuyết PM-1L-2 PM-1L-2

  Giá: 1.200.000 đ

  Bảo hành: 3 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình phun bọt tuyết PM-1L-2

  1.200.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_24 PR_24 PR_24

  Giá: 2.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bình bọt tuyết PR_24

  2.600.000 đ

 • Bình chứa dung dịch bọt tuyết JB169 JB169 JB169

  Giá: 2.450.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  2.450.000 đ

 • Dung dịch tẩy rửa

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Máy dọn nội thất xe Tornado

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy dọn nội thất xe Tornado

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Súng dọn nội thất xe Auto Tool

  Giá: 1.500.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Súng dọn nội thất xe Auto Tool

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1.500.000 đ

  1.900.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_60 PR_60

  Giá: 4.520.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  4.520.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_45 PR_45

  Giá: 3.350.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  3.350.000 đ

 • Bình bọt sơn INOX SUPER 90L

  Giá: 3.750.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  3.750.000 đ

 • Bình tạo bọt DENKO-001 DENKO-001 DENKO-001

  Giá: 3.027.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  3.027.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_40 PR_40 PR_40

  Giá: 3.150.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  3.150.000 đ

 • Bình tạo bọt DENKO-002 DENKO-002 DENKO-002

  Giá: 2.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  2.950.000 đ

 • Bình tạo bọt DENKO-003 DENKO-003 DENKO-003

  Giá: 2.807.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  2.807.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_30 PR_30 PR_30

  Giá: 2.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  2.600.000 đ

 • Bình phun bọt tuyết PM-1L-2 PM-1L-2

  Giá: 1.200.000 đ

  Bảo hành: 3 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  1.200.000 đ

 • Bình bọt tuyết PR_24 PR_24 PR_24

  Giá: 2.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  2.600.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang

Sản phẩm bình tạo bọt được sử dụng rộng rãi trong dịch vụ rửa xe ô tô - xe máy chất lượng cao. Ngoài ra còn có thể sử dụng cho rửa máy móc và thiết bị công nghiệp

Lọc sản phẩm