1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-85W Palada PD-85W PD-85W

  Giá: 3.850.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-85W

  3.850.000 đ

 • Bơm mỡ khí nén 40 LÍT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bơm mỡ khí nén 40 LÍT

  Liên hệ

 • Máy bơm mỡ dùng khí nén PD-150 Palada PD-150 PD-150

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ dùng khí nén PD-150

  Liên hệ

 • Máy bơm mỡ khí nén MD-55 Masada MD-55

  Giá: 2.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén MD-55

  2.800.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-10 Palada PD-10 PD-10

  Giá: 4.350.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-10

  4.350.000 đ

 • Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD-150 Palada PD-150 PD-150

  Giá: 4.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD-150

  4.700.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Palada PD-185A Palada PD-185A PD-185A

  Giá: 4.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Palada PD-185A

  4.000.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Palada PD-185W Palada PD-185W PD-185W

  Giá: 3.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Palada PD-185W

  3.950.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9X Palada PD-9X PD-9X

  Giá: 4.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9X

  4.200.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén 12 LIT Palada

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén 12 LIT

  Liên hệ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8A Palada PD-8A PD-8A

  Giá: 3.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8A

  3.800.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-95A Palada PD-95A PD-95A

  Giá: 5.570.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-95A

  5.570.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-A9 Palada PD-A9 PD-A9

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-A9

  4.600.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-75B Palada PD-75B PD-75B

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-75B

  4.600.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8 Palada PD-8 PD-8

  Giá: 2.450.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8

  2.450.000 đ

 • Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD35194 Palada PD35194 PD35194

  Giá: 4.550.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD35194

  4.550.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-85W Palada PD-85W PD-85W

  Giá: 3.850.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-85W

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  3.850.000 đ

 • Bơm mỡ khí nén 40 LÍT

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bơm mỡ khí nén 40 LÍT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm mỡ dùng khí nén PD-150 Palada PD-150 PD-150

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ dùng khí nén PD-150

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm mỡ khí nén MD-55 Masada MD-55

  Giá: 2.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén MD-55

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  2.800.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-10 Palada PD-10 PD-10

  Giá: 4.350.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-10

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.350.000 đ

 • Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD-150 Palada PD-150 PD-150

  Giá: 4.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD-150

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.700.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Palada PD-185A Palada PD-185A PD-185A

  Giá: 4.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Palada PD-185A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.000.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Palada PD-185W Palada PD-185W PD-185W

  Giá: 3.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Palada PD-185W

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  3.950.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9X Palada PD-9X PD-9X

  Giá: 4.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9X

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.200.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén 12 LIT Palada

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén 12 LIT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8A Palada PD-8A PD-8A

  Giá: 3.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  3.800.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-95A Palada PD-95A PD-95A

  Giá: 5.570.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-95A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  5.570.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-A9 Palada PD-A9 PD-A9

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-A9

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.600.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-75B Palada PD-75B PD-75B

  Giá: 4.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-75B

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.600.000 đ

 • Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8 Palada PD-8 PD-8

  Giá: 2.450.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  2.450.000 đ

 • Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD35194 Palada PD35194 PD35194

  Giá: 4.550.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm mỡ dùng khí nén Palada PD35194

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  4.550.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Tuy rằng chỉ có chức năng là bôi trơn các chi tiết trên máy móc, xe hơi, xe trọng tải lớn... nhưng không thể phủ nhận được tầm quan trọng của máy bơm mỡ khí nén. Với sự phát triển của công nghệ sản phẩm này ra nhằm mục đích giải quyết được các vấn đề cho người vận hành trong quá trình sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.

I. Máy bơm mỡ khí nén là gì?

- Đây là loại máy bơm mỡ sử dụng thiết bị nén khí để tạo ra một lực chuyển động để giúp bơm hút mỡ (mỡ chuyên dụng thường là mỡ bò hoặc mỡ bôi trơn) từ thùng chứa của máy tới các chi tiết cần bôi trơn trong động cơ sản phẩm này còn được gọi với cái tên khác là máy bơm mỡ bằng hơi. Bằng cách tạo ra áp suất để nén mỡ, tiêm dầu có áp suất cao vì vậy mỡ chuyên dụng sẽ được bơm lên và đưa tới đầu súng bơm bằng áp suất từ bơm piston.

- Tùy thuộc vào từng loại máy yêu cầu mỡ khác nhau mà sẽ bơm những loại mỡ tương ứng, phổ biến trên thị trường hiện nay là mỡ bò, còn lại là tùy từng hãng mà chọn loại mỡ bôi trơn riêng biệt.

máy bơm mỡ khí nén

II. Ưu điểm của máy bơm mỡ khí nén

Máy bơm mỡ bò bằng khí nén có độ an toàn rất cao, dễ dàng sử dụng, lượng khí (hơi) tiêu thụ trung bình thấp mà hiệu suất làm việc cực cao, áp suất làm việc cực chính xác giúp lượng mỡ được bơm đều lên các chi tiết giúp động cơ xe tải, máy móc công nghiệp hoạt động êm ái, giảm thiểu tối đa ma sát và sự ăn mòn qua đó làm tăng tuổi thọ làm việc.

Máy bơm mỡ khí nén palada

III. Ứng dụng của máy bơm mỡ dạng khí nén

Máy bơm khí nén là 1 trong những dòng sản phẩm đang được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay, sản phẩm được dùng để bơm mỡ, bôi trơn động cơ máy móc, giúp máy móc, động cơ làm việc đạt hiệu suất cao hơn, đồng thời bảo vệ máy móc được bền với thời gian. Sản phẩm được sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng máy móc động cơ ô tô, xe máy, động cơ trong các dây chuyền sản xuất.

Mọi nhu cầu mua hàng cũng như giải đáp các thức mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 0989 937 282