Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy nén không khí piston Fusheng TA80 Fusheng TA80 TA80

  Giá: 21.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí piston Fusheng TA80

  21.600.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA120 Fusheng TA120 TA120

  Giá: 55.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA120

  55.900.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng VA-65 Fusheng VA65 VA65

  Giá: 10.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng VA-65

  10.950.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng D-3F Fusheng D3F D3F

  Giá: 11.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng D-3F

  11.500.000 đ

 • Máy nén không khí mini Fusheng TA-65 (3F) Fusheng TA65 TA65

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí mini Fusheng TA-65 (3F)

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Fusheng VA51 Electrolux VA51 VA51

  Giá: 8.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng VA51

  8.950.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA125 Fusheng TA125 TA125

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA125

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Fusheng HTA-120 Fusheng HTA120 HTA120

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng HTA-120

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Fusheng D-3E (2.2HP) Fusheng D3E D3E

  Giá: 11.478.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Hết hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-3E (2.2HP)

  11.478.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng VA80 Fusheng VA80 VA80

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng VA80

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Fusheng TA100 Fusheng TA100 TA100

  Giá: 38.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng TA100

  38.800.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng D-1 Fusheng D1 D1

  Giá: 8.250.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng D-1

  8.250.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng D-2 Fusheng D2 D2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-2

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Fusheng VA-100 Fusheng VA100 VA100

  Giá: 34.820.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng VA-100

  34.820.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng D-3 Fusheng D3 D3

  Giá: 12.150.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-3

  12.150.000 đ

 • Máy nén khí áp lực cao Fusheng HVA-65H Fusheng HVA65H HVA65H

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí áp lực cao Fusheng HVA-65H

  Liên hệ

 • Máy nén không khí piston Fusheng TA80 Fusheng TA80 TA80

  Giá: 21.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí piston Fusheng TA80

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  21.600.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA120 Fusheng TA120 TA120

  Giá: 55.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA120

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  55.900.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng VA-65 Fusheng VA65 VA65

  Giá: 10.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng VA-65

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.950.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng D-3F Fusheng D3F D3F

  Giá: 11.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng D-3F

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  11.500.000 đ

 • Máy nén không khí mini Fusheng TA-65 (3F) Fusheng TA65 TA65

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí mini Fusheng TA-65 (3F)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Fusheng VA51 Electrolux VA51 VA51

  Giá: 8.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng VA51

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  8.950.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA125 Fusheng TA125 TA125

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA125

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Fusheng HTA-120 Fusheng HTA120 HTA120

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng HTA-120

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Fusheng D-3E (2.2HP) Fusheng D3E D3E

  Giá: 11.478.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Hết hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-3E (2.2HP)

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

  11.478.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng VA80 Fusheng VA80 VA80

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng VA80

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Fusheng TA100 Fusheng TA100 TA100

  Giá: 38.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng TA100

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  38.800.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng D-1 Fusheng D1 D1

  Giá: 8.250.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng D-1

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  8.250.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng D-2 Fusheng D2 D2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Fusheng VA-100 Fusheng VA100 VA100

  Giá: 34.820.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng VA-100

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  34.820.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng D-3 Fusheng D3 D3

  Giá: 12.150.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-3

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  12.150.000 đ

 • Máy nén khí áp lực cao Fusheng HVA-65H Fusheng HVA65H HVA65H

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí áp lực cao Fusheng HVA-65H

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Máy Nén Khí Fusheng - Tổng đại lý Điện máy Hoàng Liên

Fusheng là tập đoàn nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực nén khí, thiết bị làm lạnh. Các sản phẩm máy nén khí được sản xuất trên dây chuyền công nghệ và kĩ thuật hiện đại nhất. Tất cả những linh kiện và vỏ bọc của máy đều được kiểm tra khắt khe về độ ẩm và nhiệt độ trong phòng thí nghiệm, sau đó được kiểm tra tỉ mỉ đến công đoạn cuối cùng. Vì vậy Máy bơm khí nén Fusheng đem đến sự tin cậy, hài lòng cho người sử dụng.

*Tham khảo thêm các loại máy nén khí không dầu

Các sản phẩm của Fusheng đa dạng từ dòng máy bơm nén khí piston hay trục vít, bình chứa khí nén, linh kiện trong hệ thống khí nén phục vụ trong công nghiệp,...Fusheng là thương hiệu nổi tiếng hơn 50 năm trong ngành nên quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, khả năng phục vụ, tư vấn tận tình với đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm.

Fusheng luôn tự hào với mạng lưới dịch vụ số 1 tại Việt Nam, địa chỉ uy tín khi khách hàng tìm kiếm nhà cung cấp hệ thống khí nén nói chung và máy nén khí Fusheng nói riêng.

Hiện náy, Điện máy Hoàng Liên đang là đại lý cấp một phân phối các dòng sản phẩm máy nén khí và bình chứa khí nén thương hiệu Fusheng, cụ thể:

+ Dòng máy piston không dầu và có dầu: Các model nổi bật như TA80, TA120, D-1, VA65,....

+ Dòng máy trục vít: SA55A, ZW-155A, SA-160A,......

+ Bình chứa khí nén đa dạng từ 304L - 10000L được kiểm định kỹ lưỡng về chất lượng, áp suất, độ bền,..... Chi tiết

Điện máy Hoàng Liên là đơn vị cung cấp các sản phẩm máy nén khí uy tín không chỉ tại Hà Nội mà còn ở tất cả các tỉnh thành khác trong cả nước. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp chính hãng với giá tốt nhất. Vậy bạn còn lý do gì để từ chối Hoàng Liên , hãy liên hệ với chúng tôi theo số 0989 937 282 để được tư vấn miễn phí.