1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy nén không khí piston Fusheng TA80 Fusheng TA80 TA80

  Giá: 23.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí piston Fusheng TA80

  23.500.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA120 Fusheng TA120 TA120

  Giá: 63.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA120

  63.000.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng TA100 Fusheng TA100 TA100

  Giá: 44.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng TA100

  44.200.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng VA80 Fusheng VA80 VA80

  Giá: 20.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng VA80

  20.800.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng VA-100 Fusheng VA100 VA100

  Giá: 38.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng VA-100

  38.500.000 đ

 • Máy nén khí piston cao áp Fusheng HVA-80 Fusheng HVA80 HVA80

  Giá: 32.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí piston cao áp Fusheng HVA-80

  32.600.000 đ

 • Máy nén khí Piston cao áp Fusheng HTA-100H Fusheng HTA100H HTA100H

  Giá: 69.580.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Piston cao áp Fusheng HTA-100H

  69.580.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng VA-65 Fusheng VA65 VA65

  Giá: 13.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng VA-65

  13.800.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng D-3 Fusheng D3 D3

  Giá: 14.070.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-3

  14.070.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng D-3F Fusheng D3F D3F

  Giá: 13.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng D-3F

  13.200.000 đ

 • Máy nén không khí mini Fusheng TA-65 (3F) Fusheng TA65 TA65

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí mini Fusheng TA-65 (3F)

  13.900.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng TA-65 (1F) Fusheng TA65 TA65

  Giá: 15.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng TA-65 (1F)

  15.000.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng D-2 Fusheng D2 D2

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-2

  11.200.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng VA51 Electrolux VA51 VA51

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng VA51

  10.500.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA125 Fusheng TA125 TA125

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA125

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Fusheng HTA-120 Fusheng HTA120 HTA120

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng HTA-120

  Liên hệ

 • Máy nén không khí piston Fusheng TA80 Fusheng TA80 TA80

  Giá: 23.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí piston Fusheng TA80

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  23.500.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA120 Fusheng TA120 TA120

  Giá: 63.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA120

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  63.000.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng TA100 Fusheng TA100 TA100

  Giá: 44.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng TA100

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  44.200.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng VA80 Fusheng VA80 VA80

  Giá: 20.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng VA80

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  20.800.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng VA-100 Fusheng VA100 VA100

  Giá: 38.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng VA-100

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  38.500.000 đ

 • Máy nén khí piston cao áp Fusheng HVA-80 Fusheng HVA80 HVA80

  Giá: 32.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí piston cao áp Fusheng HVA-80

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  32.600.000 đ

 • Máy nén khí Piston cao áp Fusheng HTA-100H Fusheng HTA100H HTA100H

  Giá: 69.580.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Piston cao áp Fusheng HTA-100H

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  69.580.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng VA-65 Fusheng VA65 VA65

  Giá: 13.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng VA-65

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  13.800.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng D-3 Fusheng D3 D3

  Giá: 14.070.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-3

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  14.070.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng D-3F Fusheng D3F D3F

  Giá: 13.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng D-3F

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  13.200.000 đ

 • Máy nén không khí mini Fusheng TA-65 (3F) Fusheng TA65 TA65

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí mini Fusheng TA-65 (3F)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  13.900.000 đ

 • Máy bơm khí nén Fusheng TA-65 (1F) Fusheng TA65 TA65

  Giá: 15.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng TA-65 (1F)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  15.000.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng D-2 Fusheng D2 D2

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng D-2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  11.200.000 đ

 • Máy nén không khí Fusheng VA51 Electrolux VA51 VA51

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Fusheng VA51

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.500.000 đ

 • Máy nén hơi Fusheng TA125 Fusheng TA125 TA125

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Fusheng TA125

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Fusheng HTA-120 Fusheng HTA120 HTA120

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Fusheng HTA-120

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Logo dienmayhoanglien

Gần 10 năm qua, người tiêu dùng vẫn tin tưởng lựa chọn Điện máy Hoàng Liên khi muốn mua Máy nén khí Fusheng. Đơn giản là vì công ty là nhà cung cấp thiết bị chính hãng, uy tín với mức giá rẻ nhất thị trường cùng chính sách bảo hành dài hạn. Hotline 0989 937 282 trực 24/7 tư vấn cho mọi thắc mắc của quý khách. 

máy nén khí fusheng

Máy nén khí Fusheng - thiết bị phủ sóng khắp 5 châu

Máy bơm hơi Fusheng xuất xứ từ đâu?

Máy nén khí Fusheng có chức năng tăng cường áp suất của không khí. Đây là dòng sản phẩm máy nén khí mục tiêu được sản xuất bởi tập đoàn Fusheng, thành lập năm 1953 tại Trung Quốc. Ngoài máy nén hơi, hãng Fusheng còn phát triển các dòng sản phẩm khác như máy sấy khí, bình chứa khí, bộ lọc khí,... Với 13 nhà máy trên 11 vùng lãnh thổ, sau nhiều năm phát triển, sản phẩm của Fusheng đã có mặt ở trên 60 quốc gia trên toàn thế giới. 

máy bơm hơi fusheng

Hãng Fusheng cung ứng nhiều dòng máy nén không khí

Có những loại máy bơm hơi Fusheng nào?

Có nhiều tiêu chí phân loại máy nén hơi Fusheng, cụ thể là:

- Theo nguyên lý hoạt động: Gồm 2 dòng máy sau:

+ Máy nén khí piston: Là thiết bị hoạt động theo nguyên lý chuyển động tịnh tiến, sử dụng piston điều khiển bằng tay quay. Máy nén khí piston Fusheng có công suất nhỏ từ 1/2 - 30HP, thường được sử dụng tại gia đình, tiệm rửa xe, khu vui chơi, xưởng sản xuất có quy mô vừa và nhỏ.

máy bơm khí đôi fusheng

Dòng máy nén piston của Fusheng

+ Máy nén khí trục vít: Vận hành theo nguyên lý ăn khớp giữa các trục vít với nhau qua một hoặc một vài cặp bánh răng ăn khớp. Dòng máy nén khí trục vít Fusheng có tuổi thọ cao, công suất lớn, thích hợp sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp có nhu cầu cao về lưu lượng khí nén.

- Theo chất lượng khí nén: Gồm 2 loại máy sau:

+ Máy nén khí có dầu: Khí nén sinh ra có dầu, thường được sử dụng để cung cấp khí nén cho các loại máy công cụ hoặc các ngành sản xuất không yêu cầu khí nén sạch.

máy nén khí trục vít fusheng

Dòng máy nén trục vít của Fusheng

+ Máy nén khí không dầu: Khí nén sinh ra sạch 100%, không lẫn hơi dầu, thường được sử dụng trong một số ngành như y tế, chế biến thực phẩm, chế tạo các linh kiện điện tử, dược phẩm,... 

>> Khám phá bảng giá những chiếc máy bơm hơi Fusheng được lựa chọn nhiều tại Hoàng Liên

Model

Công suất

Bình chứa khí

Mức giá (VNĐ)

Xem ngay

D-1

0.5HP

33L

> 8.000.000

Xem chi tiết

VA-65

1HP

70L

~ 12.000.000

Xem chi tiết

TA80

5.5HP

155L

~ 22.000.000

Xem chi tiết

VA-100

7.5HP

245L

~ 35.000.000

Xem chi tiết

TA100

10HP

304L

~ 40.000.000

Xem chi tiết

TA120

15HP

304L

> 55.000.000

Xem chi tiết

HTA-100H

10HP

304L

> 65.000.000

Xem chi tiết

3 ưu điểm của máy nén khí Fusheng

Hãng sản xuất Fusheng luôn áp dụng những công nghệ, thiết bị tiên tiến nhất và có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp trong sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm. Cụ thể, những ưu điểm của thiết bị đến từ hãng Fusheng có thể kể đến là:

máy nén hơi fusheng

Máy nén hơi Fusheng sở hữu nhiều điểm mạnh

- Đa dạng lựa chọn

Máy nén khí Fusheng giá rẻ sản xuất nhiều dòng máy khác nhau với nhiều mức công suất nén hơi, lưu lượng khí nén và dung tích bình khí nén. Điều này đảm bảo đáp ứng được mọi yêu cầu công việc của các đơn vị sử dụng thiết bị.

- Thiết kế nhỏ gọn và hiện đại

Các sản phẩm được cung ứng bởi Fusheng đều có thiết kế gọn gàng và bền bỉ. Đồng thời, các model máy nén piston đều được tích hợp bánh xe di chuyển 4 chiều tiện lợi, cho phép người dùng dễ dàng lắp đặt và sử dụng thiết bị, mang lại sự tiện lợi cao nhất khi vận hành, bảo quản.

đại lý máy nén khí fusheng

Sản phẩm của hãng đều là tâm huyết của các kỹ sư - kỹ thuật viên chuyên nghiệp

- Hiệu năng ổn định

Fusheng là một trong những công ty chuyên sản xuất, cung ứng máy bơm hơi khí nén được đánh giá cao về tuổi thọ và khả năng làm việc. Khi vận hành, máy có thể duy trì áp lực khí nén đều và ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra trơn tru và không bị gián đoạn, đồng thời tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ. Các dòng máy không dầu được giới chuyên môn cho điểm cao về chất lượng khí sinh ra sạch 100% không lẫn hơi dầu, an toàn cho sức khỏe của con người.

máy bơm hơi Fusheng

Hiệu suất máy bơm hơi Fusheng đều rất đáng nể

Mua máy nén khí Fusheng chính hãng ở đâu?

Trên thị trường hiện nay, tình trạng máy bơm nén khí là hàng giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng nhiều. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta sử dụng những sản phẩm kém chất lượng này. Vì vậy, người dùng cần hết sức cẩn thận khi mua hàng, chỉ nên mua máy tại những địa chỉ, đại lý máy nén khí Fusheng phân phối uy tín, chính hãng.

máy nén khí fusheng

Sản phẩm máy nén khí chính hãng - nhập trực tiếp từ nhà sản xuất Fusheng

Điện máy Hoàng Liên ra đời với mục tiêu mang tới cho người dùng những sản phẩm chất lượng, giá máy nén khí Fusheng phải chăng, chính hãng 100%, sẵn sàng đền bù nếu quý khách phát hiện hàng giả, hàng nhái. Đi kèm với đó là chính sách bảo hành chu đáo, dài lâu và chính sách về giá ưu đãi nhất thị trường.

Không chỉ vậy, điện máy Hoàng Liên còn tích hợp nhiều tiện ích tốt nhất cho khách hàng như đặt hàng trực tuyến, giao hàng nhanh chóng, nhiều hình thức thanh toán,... Song song với đó là chính sách hỗ trợ sau bán hàng tận tình, chu đáo.

cam-ket-ban-hang

Máy nén khí Fusheng đã chứng tỏ được tầm quan trọng của mình đối với hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay. Và để mua sản phẩm chính hãng Fusheng, quý khách hãy đến với Hoàng Liên. Hotline 0961 071 282 luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi câu hỏi của quý khách.