Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Máy nén không khí Puma PK-10300(10HP) Puma PK10300 PK10300

  Giá: 50.250.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PK-10300(10HP)

  50.250.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK3120-3HP Puma PK3120 PK3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK3120-3HP

  17.700.000 đ

  19.700.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PK-1090(1HP) Puma PK1090 PK1090

  Giá: 10.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PK-1090(1HP)

  10.800.000 đ

  11.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PX-20300( 20HP) Puma PX20300 PX20300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-20300( 20HP)

  58.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-2100(2HP) Puma GX-2100 GX-2100

  Giá: 13.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-2100(2HP)

  13.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma XN2525 Puma XN2525 XN2525

  Giá: 3.300.000 đ

  Bảo hành: 06 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma XN2525

  3.300.000 đ

 • Máy nén hơi Puma GX3120-3HP Puma GX3120 GX3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma GX3120-3HP

  17.700.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PX-15300(15HP) Puma PX15300 PX15300

  Giá: 49.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PX-15300(15HP)

  49.800.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK-7250A (7.5HP) Puma PK7250A PK7250A

  Giá: 41.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK-7250A (7.5HP)

  41.000.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PX-7250A (7.5HP) Puma PX7250A PX7250A

  Giá: 28.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PX-7250A (7.5HP)

  28.500.000 đ

  30.500.000 đ

 • Máy bơm khí nén Puma PX-2100(2HP) Puma PX2100 PX2100

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Puma PX-2100(2HP)

  12.500.000 đ

  14.300.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-7250A (7.5HP) Puma GX7250A GX7250A

  Giá: 39.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-7250A (7.5HP)

  39.500.000 đ

 • Máy bơm khí nén Puma GX5160-5HP Puma GX5160 GX5160

  Giá: 25.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Puma GX5160-5HP

  25.700.000 đ

 • Máy nén hơi Puma GX-10300(10HP) Puma GX-10300 GX-10300

  Giá: 46.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma GX-10300(10HP)

  46.000.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-20300(20HP) Puma GX20300 GX20300

  Giá: 82.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-20300(20HP)

  82.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-15300(15HP) Puma GX-15300 GX-15300

  Giá: 65.500.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-15300(15HP)

  65.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PK-10300(10HP) Puma PK10300 PK10300

  Giá: 50.250.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PK-10300(10HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  50.250.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK3120-3HP Puma PK3120 PK3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK3120-3HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  17.700.000 đ

  19.700.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PK-1090(1HP) Puma PK1090 PK1090

  Giá: 10.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PK-1090(1HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.800.000 đ

  11.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PX-20300( 20HP) Puma PX20300 PX20300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PX-20300( 20HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  58.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-2100(2HP) Puma GX-2100 GX-2100

  Giá: 13.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-2100(2HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  13.800.000 đ

 • Máy nén không khí Puma XN2525 Puma XN2525 XN2525

  Giá: 3.300.000 đ

  Bảo hành: 06 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma XN2525

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

  3.300.000 đ

 • Máy nén hơi Puma GX3120-3HP Puma GX3120 GX3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma GX3120-3HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  17.700.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PX-15300(15HP) Puma PX15300 PX15300

  Giá: 49.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PX-15300(15HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  49.800.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK-7250A (7.5HP) Puma PK7250A PK7250A

  Giá: 41.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK-7250A (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  41.000.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PX-7250A (7.5HP) Puma PX7250A PX7250A

  Giá: 28.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PX-7250A (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  28.500.000 đ

  30.500.000 đ

 • Máy bơm khí nén Puma PX-2100(2HP) Puma PX2100 PX2100

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Puma PX-2100(2HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  12.500.000 đ

  14.300.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-7250A (7.5HP) Puma GX7250A GX7250A

  Giá: 39.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-7250A (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  39.500.000 đ

 • Máy bơm khí nén Puma GX5160-5HP Puma GX5160 GX5160

  Giá: 25.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Puma GX5160-5HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  25.700.000 đ

 • Máy nén hơi Puma GX-10300(10HP) Puma GX-10300 GX-10300

  Giá: 46.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma GX-10300(10HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  46.000.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-20300(20HP) Puma GX20300 GX20300

  Giá: 82.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-20300(20HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  82.500.000 đ

 • Máy nén không khí Puma GX-15300(15HP) Puma GX-15300 GX-15300

  Giá: 65.500.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma GX-15300(15HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  65.500.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Máy nén khí PUMA - Hoàng Liên phân phối máy bơm khí nén PUMA với giá tốt nhất

Nhắc đến máy nén khí không thể không nhớ tới Puma - thương hiệu nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hiện nay. Máy bơm nén khí Puma được sản xuất trên dây chuyên công nghệ hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tốt nhất về chất lượng khí nén, điện năng tiêu thụ cực ít, quá trình vận hành êm ái, và đặc biệt là giá thành thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Ưu điểm của máy nén khí Puma

Máy nén khí Puma là một trong những thương hiệu được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng lựa chọn sử dụng bởi nó sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội, hơn hẳn các sản phẩm máy nén khí có cùng công suất khác trên thị trường. Dưới đây là những ưu điểm nổi trội của máy nén khí Puma mà bạn có thể tham khảo.

Hiệu suất làm việc cao: Công suất đa dạng từ 1/2HP - 30HP đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, từ nhu cầu sử dụng trong gia đình đến nhu cầu sử dụng trong các khu công nghiệp. Với công suất lớn đem đến hiệu quả công việc cao nhất, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian và công sức trong quá trình vận hành.

Đa dạng mẫu mã, chủng loại: Nhiều chủng loại từ không dầu đến có dầu, từ piston tới trục vít, từ đầu liền tới đầu nổ; đây chính là một trong những ưu điểm của máy nén khí Puma. Đa dạng mẫu mã chủng loại giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với yêu cầu công việc, tránh việc đầu tư gây lãng phí mà không đem lại hiệu suất cao.

Thiết kế gọn gàng, tiện lợi: Các sản phẩm của hãng đều sở hữu thiết kế gọn gàng, không chiếm quá nhiều diện tích sử dụng và cất trữ. Bên cạnh đó, kết hợp với hệ thống bánh xe giúp việc di chuyển máy được linh hoạt trong không gian hoạt động.

- Xem thêm các mẫu máy nén khí Airman

Địa chỉ mua máy nén khí Puma uy tín, chất lượng

Bạn đang có nhu cầu sử dụng máy nén khí Puma để mang lại hiệu quả công việc cao nhất, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Để có thể sở hữu sản phẩm máy nén khí chất lượng, chính hãng bạn nên lựa chọn một địa chỉ uy tín, lâu năm trên thị trường và được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Điện máy Hoàng Liên là một trong những địa chỉ uy tín mà bạn không thể bỏ qua. Đến với Điện máy Hoàng Liên bạn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm, đây là địa chỉ phân phối các mặt hàng chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và để lại những đánh giá tích cực nhất.

>> Nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua hotline 0972 882 886 để nhân viên Điện máy Hoàng Liên báo giá ưu đãi và hỗ trợ nhanh chóng nhất.