1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Máy nén khí Puma 10HP PK-10300 Puma PK10300 PK10300

  Giá: 52.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma 10HP PK-10300

  52.300.000 đ

 • Máy nén khí Puma (1HP) PK-190 Puma PK 190 PK190

  Giá: 10.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma (1HP) PK-190

  10.800.000 đ

  11.500.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK3120-3HP Puma PK3120 PK3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK3120-3HP

  17.700.000 đ

  19.700.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PK5160-5HP Puma PK5160 PK5160

  Giá: 26.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PK5160-5HP

  26.900.000 đ

  29.650.000 đ

 • Máy nén khí Puma 1HP GX-190 Puma GX190 GX-190

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma 1HP GX-190

  10.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-10300 (10HP) Puma PX10300 PX10300

  Giá: 35.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-10300 (10HP)

  35.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-5250 Puma TK5250 TK5250

  Giá: 37.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Hết hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-5250

  37.100.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-15300(15HP) Puma PX15300 PX15300

  Giá: 54.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-15300(15HP)

  54.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-75300 Puma TK75300 TK75300

  Giá: 45.550.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-75300

  45.550.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX30100-3HP Puma GX 30100 GX30100

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX30100-3HP

  17.700.000 đ

 • Máy nén khí Puma XN2525 Puma XN2525 XN2525

  Giá: 3.500.000 đ

  Bảo hành: 06 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma XN2525

  3.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX-7250A (7.5HP) Puma GX7250A GX7250A

  Giá: 39.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX-7250A (7.5HP)

  39.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-7250A (7.5HP) Puma PX7250A PX7250A

  Giá: 28.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-7250A (7.5HP)

  28.500.000 đ

  30.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PK-7250A (7.5HP) Puma PK7250A PK7250A

  Giá: 41.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PK-7250A (7.5HP)

  41.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-20300( 20HP) Puma PX20300 PX20300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-20300( 20HP)

  58.800.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-15300 Puma TK15300 TK15300

  Giá: 78.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-15300

  78.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma 10HP PK-10300 Puma PK10300 PK10300

  Giá: 52.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma 10HP PK-10300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  52.300.000 đ

 • Máy nén khí Puma (1HP) PK-190 Puma PK 190 PK190

  Giá: 10.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma (1HP) PK-190

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.800.000 đ

  11.500.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK3120-3HP Puma PK3120 PK3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK3120-3HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  17.700.000 đ

  19.700.000 đ

 • Máy nén không khí Puma PK5160-5HP Puma PK5160 PK5160

  Giá: 26.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Puma PK5160-5HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội

  26.900.000 đ

  29.650.000 đ

 • Máy nén khí Puma 1HP GX-190 Puma GX190 GX-190

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma 1HP GX-190

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-10300 (10HP) Puma PX10300 PX10300

  Giá: 35.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-10300 (10HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  35.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-5250 Puma TK5250 TK5250

  Giá: 37.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Hết hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-5250

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  37.100.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-15300(15HP) Puma PX15300 PX15300

  Giá: 54.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-15300(15HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  54.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-75300 Puma TK75300 TK75300

  Giá: 45.550.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-75300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  45.550.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX30100-3HP Puma GX 30100 GX30100

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX30100-3HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  17.700.000 đ

 • Máy nén khí Puma XN2525 Puma XN2525 XN2525

  Giá: 3.500.000 đ

  Bảo hành: 06 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma XN2525

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

  3.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX-7250A (7.5HP) Puma GX7250A GX7250A

  Giá: 39.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX-7250A (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  39.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-7250A (7.5HP) Puma PX7250A PX7250A

  Giá: 28.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-7250A (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  28.500.000 đ

  30.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PK-7250A (7.5HP) Puma PK7250A PK7250A

  Giá: 41.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PK-7250A (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  41.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-20300( 20HP) Puma PX20300 PX20300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-20300( 20HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  58.800.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-15300 Puma TK15300 TK15300

  Giá: 78.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-15300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  78.000.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Logo dienmayhoanglien

Nhắc đến địa chỉ cung ứng, bán lẻ máy nén khí Puma uy tín, không thể không kể đến điện máy Hoàng Liên. Với cam kết cung ứng những sản phẩm máy hơi Puma CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT - MỨC GIÁ RẺ NHẤT, công ty sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Liên hệ ngay 0989 937 282 để tìm hiểu kỹ hơn về đặc điểm và nhận báo giá ưu đãi cho các sản phẩm máy bơm hơi Puma. 

Máy nén khí Puma rất được ưa chuộng trong đời sống hiện nay

Máy nén khí Puma rất được ưa chuộng trong đời sống hiện nay

Ưu điểm máy nén khí Puma

Puma là một trong những hãng sản xuất máy bơm hơi khí nén được nhiều người dùng lựa chọn sử dụng vì nó sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội như:

- Hiệu suất làm việc cao

Với công suất đa dạng từ 1/2HP - 30HP, các sản phẩm máy nén của Puma đáp ứng được yêu cầu công việc của khách hàng, từ sử dụng khí nén trong gia đình đến ứng dụng trong các khu công nghiệp. Công suất cao đi kèm bình chứa khí dung tích lớn lớn của thiết bị đem đến hiệu quả công việc cao nhất, giúp rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí năng lượng vận hành thiết bị.

- Thiết kế gọn gàng, tiện lợi

Các model nén khí piston của hãng sản xuất đến từ Đài Loan này đều sở hữu thiết kế gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích bảo quản và cất trữ. Ngoài ra, chúng đều được trang bị bánh xe chắc chắn, cho khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian hoạt động. Các sản phẩm máy nén trục vít của Puma cũng được đánh giá cao về thiết kế gọn gàng, vận hành êm ái.

- Độ bền vượt trội

Một ưu điểm khác không thể bỏ qua của máy bơm hơi khí nén Puma chính là độ bền đáng nể. Các linh kiện cấu thành máy đều được làm từ vật liệu siêu bền, bình chứa khí nén được sơn tĩnh điện cao cấp, đảm bảo thiết bị có khả năng làm việc tốt, ổn định cùng thời gian.

Máy nén Puma có độ bền cao
Máy nén Puma có độ bền cao

- Ứng dụng đa dạng

+ Trong khu vui chơi giải trí: Thiết bị được sử dụng để bơm khí cho khinh khí cầu, thuyền hơi, thuyền cao su,... hoặc cung cấp khí nén cho đu quay, máy phun nước,...

+ Trong các tiệm bảo dưỡng xe: Máy nén hơi Puma cung cấp khí nén để nâng - hạ cầu nâng ô tô, xe máy; xì khô xe sau khi rửa để hạn chế nước đọng gây chập điện, han gỉ; làm sạch bụi bẩn ở những vị trí, ngóc ngách khó vệ sinh và bơm hơi bánh xe. 

Ứng dụng máy bơm hơi Puma
Ứng dụng máy bơm hơi Puma

+ Trong y tế: Các sản phẩm máy nén khí không dầu Puma siêu sạch được sử dụng để cung cấp hơi cho máy khoan, máy phun nha khoa,... nhờ khả năng cung cấp khí nén sạch.

+ Trong dịch vụ vệ sinh: Nhiều đơn vị đã sử dụng máy bơm hơi khí nén Puma để thông tắc ống cống bị nghẹt bởi rác thải hoặc vật cản, giúp, đường ống sạch, gạt bỏ nỗi lo tắc cống.

Các loại máy nén khí Puma

Puma máy bơm hơi khí nén khác nhau. Cụ thể:

Có nhiều dòng máy nén Puma khác nhau
Có nhiều dòng máy nén Puma khác nhau

- Phân loại theo nguyên lý làm việc: Gồm máy hơi Puma piston và máy nén khí Puma trục vít.

 

Vậy máy nén khí trục vít , máy nén khí piston là gì: Mời bạn tìm hiểu 2 bài viết sau:

>> Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nén khí trục vít

>> Tìm hiểu chi tiết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nén khí piston

 

- Phân loại theo công suất máy: Gồm máy bơm hơi Puma mini và máy nén hơi Puma công nghiệp.

- Phân loại theo năng lượng hoạt động: Bao gồm máy nén không khí Puma chạy điện và máy nén Puma đầu nổ chạy xăng/dầu diesel.

- Phân loại theo chất lượng khí nén: Có máy nén hơi không dầu và máy bơm hơi Puma có dầu.

Máy nén khí Puma không dầu được sử dụng trong nha khoa
Máy nén khí Puma không dầu được sử dụng trong nha khoa

Đa dạng dòng máy chính là một trong những điểm cộng của thương hiệu máy nén Đài Loan này. Nhờ mẫu mã đa dạng, các gia đình hay doanh nghiệp đều có thể tìm mua được thiết bị phù hợp với yêu cầu công việc, tránh việc đầu tư gây lãng phí mà không đem lại hiệu quả làm việc như mong muốn.

Phụ kiện máy nén khí Puma

Để thiết bị có thể vận hành ổn định, không thể không kể đến các phụ tùng máy nén khí Puma chính hãng. Tương tự những dòng máy bơm khí nén khác trên thị trường, các sản phẩm của Puma cũng đi kèm những loại phụ kiện cơ bản là: Đầu máy, bộ lọc khí, bộ lọc dầu, cút nối nhanh, van áp suất, dây curoa, lọc tách dầu, đầu nối hơi, van an toàn, piston, tay biên, van 1 chiều, đồng hồ đo áp,...

Ghé ThămPhụ Kiện Máy Nén Khí để tìm hiểu kỹ hơn về các linh kiện của Máy nén khí Puma

 

Motor là phụ tùng quan trọng của máy nén không khí Puma
Motor là phụ tùng quan trọng của máy nén không khí Puma

 

Bảng giá máy nén khí Puma

Nếu muốn được báo giá máy nén khí Puma Đài Loan chính hãng, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0989 937 282 để được nhân viên của điện máy Hoàng Liên tư vấn trực tiếp. 

Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng giá một số sản phẩm máy bơm hơi khí nén Puma bán chạy nhất tại Hoàng Liên:


Đại lý máy nén khí Puma

Trên thị trường có không ít đơn vị phân phối máy bơm hơi khí nén Puma. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng phân phối sản phẩm chính hãng. Để chọn được sản phẩm chuẩn, người dùng cần chú ý tới những vấn đề sau:

- Nắm được cách nhận biết máy nén khí Puma chính hãng

Các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối máy bơm khí nén công nghiệp cho biết, chúng ta có thể phân biệt máy dựa trên những yếu tố sau:

+ Hình dáng bên ngoài

Máy nén không khí Puma chính hãng thường có lớp sơn bóng mịn, đều màu hơn so với hàng nhái. Một tiêu chí khác, người dùng còn nên kiểm tra kích thước, chiều cao, trọng lượng của máy theo catalogue của nhà sản xuất để phân biệt đó là hàng chính hãng hay hàng giả, hàng nhái. 

Nhận biết máy nén khí Puma qua hình dáng, logo
Nhận biết máy nén khí Puma qua hình dáng, logo

+ Logo của Puma

Dựa vào logo chính là cách phân biệt máy nén không khí Puma dễ nhất. Các sản phẩm chính hãng gồm máy mini và máy công suất lớn đều được dập nổi logo trên sản phẩm. Vị trí dập nổi logo và tên thương hiệu là đầu máy nén và motor máy. Nếu am hiểu về máy móc thì quý khách có thể kiểm tra bên trong motor máy. Motor hàng chính hãng sẽ có 100% dây đồng, còn hàng nhái thì sẽ bị thay thế từ dây đồng sang dây nhôm.

- Mua máy nén khí Puma TPHCM, Hà Nội tại Điện máy Hoàng Liên

Nắm được cách phân biệt máy chính hãng với hàng giả chỉ giúp bạn giải quyết được 50% vấn đề. 50% còn lại là bạn cần tìm được địa chỉ phân phối hàng uy tín, lâu năm để không phải canh cánh nỗi lo mua nhầm hàng giả. Một đơn vị nhận được sự ưu ái của đông đảo người dùng thông thái hiện nay gọi tên - Hoàng Liên. 

Hoàng Liên - địa chỉ cung ứng máy nén không khí Puma chính hãng
Hoàng Liên - địa chỉ cung ứng máy nén không khí Puma chính hãng

Đến với điện máy Hoàng Liên, khách hàng sẽ yên tâm hoàn toàn về hiệu suất, độ bền,... sản phẩm. Công ty luôn cam kết phân phối các mặt hàng chính hãng rõ ràng về nguồn gốc, được khách hàng lựa chọn và để lại những đánh giá tích cực. Đồng thời, mọi sản phẩm được cung cấp bởi điện máy Hoàng Liên đều được áp dụng mức giá ưu đãi, bảo hành chu đáo, dài hạn theo quy định của nhà sản xuất.

>> Xem thêm : Kinh nghiệm khi chọn mua máy nén khí Puma

>> Tham khảo những sản phẩm máy bơm hơi Puma bán chạy nhất tại điện máy Hoàng Liên

Với khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn tốt nhất về chất lượng khí nén, điện năng tiêu thụ ít, sự êm ái trong quá trình vận hành và giá thành thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường, máy nén khí Puma trở thành lựa chọn sáng suốt cho người tiêu dùng hiện nay. Liên hệ mua hàng chính hãng với mức giá rẻ nhất qua hotline 0989 937 282.