1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW Lutian 3KW

  Giá: 12.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW

  12.200.000 đ

 • Máy rửa xe áp 18M17.5-3T4 Lutian 18M17.5 3KW

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp 18M17.5-3T4

  11.200.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M32- 5.5KW Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp 20M32- 5.5KW

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M36-7.5T4 Lutian 20M36-7.5T4 20M36-7.5T4

  Giá: 16.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp 20M36-7.5T4

  16.400.000 đ

  21.378.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 20M32-5.5T4 Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao 20M32-5.5T4

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT-16MC Lutian LT-16MC LT-16MC

  Giá: 8.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao LT-16MC

  8.600.000 đ

 • Máy rửa xe 22M58-11T4 Lutian 22M58-11T4

  Giá: 55.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe 22M58-11T4

  55.800.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp giá rẻ 18M25-4T4 Lutian 18M25 18M25-4T4

  Giá: 13.850.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp giá rẻ 18M25-4T4

  13.850.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Lutian 20M22-3T4 Lutian 20M22 3T4 20M22-3T4

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Lutian 20M22-3T4

  12.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Lutian 80/2.2 Lutian 80 2.2 80/2.2

  Giá: 7.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Lutian 80/2.2

  7.800.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 2600PSI Autostop Lutian 2600 PSI 2600PSI

  Giá: 12.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp 2600PSI Autostop

  12.700.000 đ

 • Máy rửa xe dầu Diesel 18D35-10C Lutian 18D35-10C

  Giá: 21.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe dầu Diesel 18D35-10C

  21.000.000 đ

  22.550.000 đ

 • Máy rửa xe dầu Diesel 18D35-10A Lutian 18D35-10A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe dầu Diesel 18D35-10A

  Liên hệ

 • Máy rửa xe cao áp 7.5KW (3 PHA) Lutian 7.5KW 7.5KW

  Giá: 16.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp 7.5KW (3 PHA)

  16.500.000 đ

 • Máy rửa xe đa năng chạy xăng 18G30-13A Lutian 18G30-13A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe đa năng chạy xăng 18G30-13A

  Liên hệ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT-19MC Lutian LT-19MC

  Giá: 12.850.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao LT-19MC

  12.850.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW Lutian 3KW

  Giá: 12.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  12.200.000 đ

 • Máy rửa xe áp 18M17.5-3T4 Lutian 18M17.5 3KW

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  11.200.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M32- 5.5KW Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M36-7.5T4 Lutian 20M36-7.5T4 20M36-7.5T4

  Giá: 16.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  16.400.000 đ

  21.378.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 20M32-5.5T4 Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT-16MC Lutian LT-16MC LT-16MC

  Giá: 8.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  8.600.000 đ

 • Máy rửa xe 22M58-11T4 Lutian 22M58-11T4

  Giá: 55.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  55.800.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp giá rẻ 18M25-4T4 Lutian 18M25 18M25-4T4

  Giá: 13.850.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  13.850.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Lutian 20M22-3T4 Lutian 20M22 3T4 20M22-3T4

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  12.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Lutian 80/2.2 Lutian 80 2.2 80/2.2

  Giá: 7.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  7.800.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 2600PSI Autostop Lutian 2600 PSI 2600PSI

  Giá: 12.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  12.700.000 đ

 • Máy rửa xe dầu Diesel 18D35-10C Lutian 18D35-10C

  Giá: 21.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  21.000.000 đ

  22.550.000 đ

 • Máy rửa xe dầu Diesel 18D35-10A Lutian 18D35-10A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Máy rửa xe cao áp 7.5KW (3 PHA) Lutian 7.5KW 7.5KW

  Giá: 16.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  16.500.000 đ

 • Máy rửa xe đa năng chạy xăng 18G30-13A Lutian 18G30-13A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT-19MC Lutian LT-19MC

  Giá: 12.850.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  12.850.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Máy rửa xe Lutian - Sự chọn lựa hoàn hảo cho bạn

Logo dienmayhoanglien

Xuất hiện từ khá sớm trên thị trường, máy rửa xe Lutian vẫn luôn là một trong những thương hiệu gây thiện cảm lớn với số đông người dùng. Bên cạnh những thương hiệu cao cấp như máy rửa xe Bosch, Karcher, máy rửa xe giá rẻ Lutian khá nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ cùng hiệu năng vận hành mạnh mẽ, ấn tượng. Bạn đang có ý định đầu tư máy rửa xe cao áp? Lutian hẳn sẽ là một gợi ý không tồi đáng để bạn cân nhắc.

Máy rửa xe Lutian

Lutian là một trong những thương hiệu máy rửa xe giá rẻ khá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam

Ưu điểm nổi bật của máy rửa xe Lutian

Máy rửa xe cao áp Lutian là thương hiệu máy xịt rửa khá nổi tiếng, có xuất xứ Trung Quốc. Đó cũng chính là lý do nhiều khách hàng bối rối không biết có nên đầu tư thiết bị này hay không? Nếu cũng đang gặp phải vấn đề tương tự cùng tham khảo một số ưu điểm nổi bật của dòng máy này nhé!

Hiệu năng phun rửa mạnh mẽ, ấn tượng

Lutian chủ yếu đưa đến người dùng các dòng máy rửa xe cao áp với công suất lớn, áp lực phun rửa đạt 130-230 bar. Do đó mọi bụi bẩn dù cứng đầu tới đâu đều sẽ được đánh bay chỉ trong một thời gian ngắn, trả lại vẻ sáng bóng như mới cho chiếc xe thân yêu của bạn.

Đó cũng chính là lý do mà các sản phẩm của Lutian dần trở thành thiết bị chuyên dụng tại các đơn vị vệ sinh ô tô, xe máy, đơn vị xây dựng trong việc làm sạch nhanh chóng các vết bẩn cứng đầu, giảm thiểu đáng kể thời gian vệ sinh.

Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và bền bỉ

Lutian đưa đến cho khách hàng danh mục sản phẩm đa dạng từ những thiết bị xịt rửa chuyên nghiệp công suất lớn tới những thiết bị máy rửa xe cao áp 1 pha, máy rửa xe cao áp gia đình. Tùy vào từng nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn lựa cho mình một thiết bị máy rửa xe phù hợp.

Đặc biệt các model máy rửa xe Lutian còn được chú trọng sử dụng chất liệu cấu thành chất lượng cao chính vì vậy người dùng hoàn toàn không cần quá lo lắng về độ bền bỉ cũng như tuổi thọ làm việc lâu dài của thiết bị.

máy rửa xe cao áp lutian

Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi bật của thiết bị này

Khả năng siêu tiết kiệm nước

Thực tế cho thấy việc sử dụng máy rửa xe Lutian cho khả năng tiết kiệm nước tối đa cho người dùng. Với cùng một công việc, lượng nước máy phun rửa xe Lutian cần sử dụng chỉ bằng ½ so với những sản phẩm máy rửa xe công nghiệp đang được cung ứng trên thị trường.

Giá thành hấp dẫn

Giá bán hợp lý luôn là một trong những điểm mạnh của những thiết bị máy rửa xe Trung Quốc. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới chất lượng thiết bị như nhiều người dùng vẫn e ngại.

Tùy vào từng nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể chọn lựa cho mình một thiết bị máy rửa xe phù hợp. Hiện giá máy rửa xe Lutian dao động từ 4 triệu đồng đến 55 triệu đồng tùy từng model.

Máy có thể đáp ứng nhiều công việc khác nhau

Dù là những công việc nhẹ nhàng hay làm sạch chuyên dụng thì máy rửa xe cao áp Lutian luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Đó cũng chính là lý do mà thiết bị này dần trở thành giải pháp tối ưu được nhiều đơn vị chọn lựa. Bạn có thể sử dụng thiết bị này cho nhiều công việc nào?

- Người dùng có thể sử dụng máy rửa xe Lutian gia đình cho việc làm sạch phương tiện di chuyển cá nhân như xe đạp, xe máy, ô tô tại nhà cực kỳ nhanh chóng và tiết kiệm.

- Thiết bị này cũng được sử dụng hiệu quả trong việc vệ sinh sân vườn, thềm nhà,...

máy xịt rửa xe lutian

Một số ứng dụng của máy rửa xe cao áp Lutian mà bạn có thể tham khảo

- Ngoài ra, máy xịt rửa xe cao áp Lutian cũng là sự chọn lựa của nhiều đơn vị dịch vụ vệ sinh xe. Với mức công suất đủ lớn, thiết bị này hoàn toàn có thể làm sạch cả những chiếc xe container trọng tải lớn chỉ trong vài phút đồng hồ.

- Máy rửa xe áp lực cao Lutian cũng dần trở thành giải pháp hiệu quả cho việc vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, làm sạch xưởng sản xuất của các xí nghiệp hoặc thậm chí là tại các công trình xây dựng.

Một số model máy rửa xe cao áp Lutian tiêu biểu

Bạn đang có ý định đầu tư một chiếc máy rửa xe Lutian? Tuy nhiên việc có quá nhiều sự chọn lựa khiến bạn băn khoăn không biết đâu mới là thiết bị phù hợp với mình? Dưới đây là một số model máy xịt rửa xe Lutian nổi bật có thể bạn quan tâm.

máy bơm lutian

Model máy rửa xe cao áp 18M17.5-3T4 đang cực hút khách

Máy rửa xe cao áp Lutian công suất lớn

- Máy rửa xe Lutian 1750psi.

- Máy rửa xe Lutian 2200psi.

- Máy rửa xe Lutian 3000psi.

Máy rửa xe cao áp gia đình

- Máy rửa xe cao áp mini LT-16MD.

- Máy rửa xe mini gia đình áp lực cao LT-18MB.

Lý do bạn nên mua máy rửa xe Lutian tại Điện máy Hoàng Liên

Sau khi chọn lựa được cho mình một model máy rửa xe Lutian ưng ý, nhiều người dùng bối rối không biết nên chọn mua máy ở đâu. Điện máy Hoàng Liên tự hào là một trong những đơn vị cung ứng máy rửa xe Lutian uy tín số 1 tại Việt Nam. Chọn mua máy rửa xe tại Hoàng Liên, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn gì?

- Với uy tín nhiều năm kinh doanh trên thị trường, chúng tôi cam kết 100% những thiết bị được cung ứng đều là hàng chính hãng với đầy đủ chứng từ xuất xứ, kiểm định chất lượng.

- Giá bán thấp nhất thị trường nhờ lợi thế nhập khẩu trực tiếp không qua trung gian.

- Chế độ bảo hành, hậu mãi uy tín với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn cao.

- Chính sách ưu đãi hấp dẫn cùng chế độ đổi trả minh bạch cùng vô vàn những chương trình hậu khuyến mãi hấp dẫn đang chờ đón khách hàng tại Điện máy Hoàn Liên.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về máy rửa xe Lutian - Một trong những thương hiệu máy rửa xe cao áp bán chạy nhất hiện nay. Còn chần chờ gì mà không nhanh tay liên hệ hotline 0989 937 282 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí bởi đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi. Điện máy Hoàng Liên hân hạnh được phục vụ quý khách!