»
»

Bộ đàm cố định

Bộ đàm cố định với màn hình LCD rộng với 4 cấp độ của màn hình LCD đèn nền, một mảnh, chết đúc nhôm xây dựng cho độ bền, sự phân tán nhiệt, và tín hiệu rõ ràng...

XEM THÊM
Số sản phẩm / trang / trang


Số sản phẩm / trang / trang