1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang


Số sản phẩm / trang / trang

Bộ đàm cố định với màn hình LCD rộng với 4 cấp độ của màn hình LCD đèn nền, một mảnh, chết đúc nhôm xây dựng cho độ bền, sự phân tán nhiệt, và tín hiệu rõ ràng...