»
»

Máy rửa xe Kumisai

Số sản phẩm / trang / trang

 • Máy bơm rửa xe Kumisai 80/2.2 Kumisai 80/2.2 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm rửa xe Kumisai 80/2.2

  7.400.000 đ

 • Máy xịt rửa xe Kumisai 20M32-5.5T4 Kumisai 20M32-5.5T4 20M32-5.5T4

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy xịt rửa xe Kumisai 20M32-5.5T4

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Kumisai 15M26-3.7S2 Kumisai 15M26-3.7S2 15M26-3.7S2

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Kumisai 15M26-3.7S2

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe Kumisai 20M36-7.5T4 Kumisai 20M36-7.5T4 20M36-7.5T4

  Giá: 15.650.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Kumisai 20M36-7.5T4

  15.650.000 đ

 • Máy phun rửa áp lực Kumisai 22M58-15T4 (15Kw) Kumisai 22M58-15T4 22M58-15T4

  Giá: 55.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy phun rửa áp lực Kumisai 22M58-15T4 (15Kw)

  55.600.000 đ

 • Máy xịt rửa xe cao áp Kumisai 18M17.5-3T4 Kumisai 18M17.5-3T4 18M17.5-3T4

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy xịt rửa xe cao áp Kumisai 18M17.5-3T4

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe Kumisai 70/1.8 Kumisai 70/1.8 70/1.8

  Giá: 6.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Kumisai 70/1.8

  6.400.000 đ

 • Máy rửa xe Kumisai 22M58-11T4 Kumisai 22M58-11T4 22M58-11T4

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Kumisai 22M58-11T4

  Liên hệ

 • Máy bơm rửa xe Kumisai 80/2.2 Kumisai 80/2.2 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  7.400.000 đ

 • Máy xịt rửa xe Kumisai 20M32-5.5T4 Kumisai 20M32-5.5T4 20M32-5.5T4

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Kumisai 15M26-3.7S2 Kumisai 15M26-3.7S2 15M26-3.7S2

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe Kumisai 20M36-7.5T4 Kumisai 20M36-7.5T4 20M36-7.5T4

  Giá: 15.650.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  15.650.000 đ

 • Máy phun rửa áp lực Kumisai 22M58-15T4 (15Kw) Kumisai 22M58-15T4 22M58-15T4

  Giá: 55.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  55.600.000 đ

 • Máy xịt rửa xe cao áp Kumisai 18M17.5-3T4 Kumisai 18M17.5-3T4 18M17.5-3T4

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe Kumisai 70/1.8 Kumisai 70/1.8 70/1.8

  Giá: 6.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  6.400.000 đ

 • Máy rửa xe Kumisai 22M58-11T4 Kumisai 22M58-11T4 22M58-11T4

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang