Tháp làm mát Liang Chi LBC-5RT

10.200.000 đ
(1 đánh giá)

Tháp giải nhiệt Liang Chi LBC 8RT

10.300.000 đ

11.800.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp giải nhiệt LiangChi LBC-10RT

12.500.000 đ

14.600.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp tản nhiệt Liang Chi LBC-15RT

14.000.000 đ

16.200.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp giải nhiệt công nghiệp Liang Chi LBC-20RT

17.000.000 đ

19.200.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp giải nhiệt LiangChi LBC-25RT

19.200.000 đ

21.300.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp giải nhiệt chính hãng Liang Chi LBC-30RT

22.000.000 đ

24.100.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp hạ nhiệt Liang Chi LBC-40RT

27.500.000 đ

29.650.000 đ

(2 đánh giá)

Tháp giải nhiệt Liang Chi LBC-50RT

31.500.000 đ

34.600.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp giải nhiệt bằng nước Liang Chi LBC-60RT

35.000.000 đ

42.000.000 đ

(2 đánh giá)

Tháp giải nhiệt Liang Chi LBC-70RT

51.000.000 đ
(2 đánh giá)

Tháp giải nhiệt Liang Chi LBC-80RT

53.000.000 đ

58.000.000 đ

(0 đánh giá)

Tháp giải nhiệt Liang Chi LBC-100RT

68.000.000 đ

73.000.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp giải nhiệt Liang Chi LBC-125RT

76.000.000 đ

82.000.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp giảm nhiệt Liang Chi LBC-150RT

84.500.000 đ

89.000.000 đ

(3 đánh giá)

Tháp giải nhiệt Liang Chi LBC-175RT

98.000.000 đ

105.000.000 đ

(0 đánh giá)

Tháp giải nhiệt Liang Chi LBC-200RT

116.000.000 đ

121.000.000 đ

(1 đánh giá)

Tháp giải nhiệt Liang Chi LBC-225RT

131.000.000 đ
(4 đánh giá)

Tháp giải nhiệt nước Liang Chi LBC-250RT

142.000.000 đ

148.000.000 đ

(1 đánh giá)
1 2