Súng vặn bu lông Vessel GT-S50R (1″)

12.000.000 đ

13.500.000 đ

(1 đánh giá)

Súng vặn bu lông Vessel GT-4200P (1″)

16.000.000 đ

18.000.000 đ

(1 đánh giá)

Súng vặn bu lông Vessel GT-3800PX (1")

12.000.000 đ

13.500.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông khí nén Kawasaki KPT-381P (1")

11.430.000 đ

13.780.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-452P (1")

15.229.000 đ

17.500.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-381SL (1")

10.490.000 đ

12.900.000 đ

(1 đánh giá)

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-381S (1")

10.000.000 đ

12.650.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-326P (1")

9.290.000 đ

11.422.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông bằng khí nén Kuken KW-600H

16.500.000 đ

17.500.000 đ

(1 đánh giá)

Đánh giá Súng bắn bu lông 1 inch