Súng vặn ốc Kawasaki KPT-280P (3/4")

9.240.000 đ

10.000.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn ốc Kawasaki KPT-280PL

10.500.000 đ
(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông Boss BS-3800P

4.640.000 đ

4.650.000 đ

(1 đánh giá)

Súng vặn bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-25DC (3/4")

6.550.000 đ

7.950.000 đ

(0 đánh giá)

Súng bắn ốc Kawasaki KPT-229SL (3/4")

9.750.000 đ

11.850.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông bằng khí nén Firebird FB-2350P

3.800.000 đ

4.700.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông bằng khí nén Firebird FB-2200P-6 (3/4")

3.600.000 đ

3.800.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông Firebird FB-2200P (3/4")

3.500.000 đ

3.800.000 đ

(0 đánh giá)