Máy hút ẩm công nghiệp Ikeno ID-12000S

118.000.000 đ

136.000.000 đ

(2 đánh giá)

Máy hút ẩm Ikeno ID-9000S

108.000.000 đ

125.000.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút ẩm Ikeno ICD-500

Liên hệ
(0 đánh giá)

Máy hút ẩm công nghiệp Ikeno ID-3000

34.800.000 đ

39.200.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút ẩm Ikeno ID-3000S (300lít/ngày)

36.500.000 đ

41.000.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút ẩm nhiệt độ cao Ikeno IDH-3000

54.000.000 đ

58.000.000 đ

(0 đánh giá)

Máy hút ẩm Ikeno ID-4500S (450lít/ngày)

53.400.000 đ

62.000.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút ẩm đẳng nhiệt Ikeno ID-4500-I

62.500.000 đ

68.000.000 đ

(0 đánh giá)

Máy hút ẩm nhiệt độ cao Ikeno IDH-4500

65.700.000 đ

71.000.000 đ

(0 đánh giá)

Máy hút ẩm công nghiệp Ikeno ID-6000S

63.000.000 đ

79.500.000 đ

(10 đánh giá)

Máy hút ẩm đẳng nhiệt Ikeno ID-7500-I

78.000.000 đ

92.300.000 đ

(0 đánh giá)

Máy sấy hương Ikeno IRD-3000

Liên hệ
(0 đánh giá)

Máy sấy hương Ikeno IRD-7500

Liên hệ
(1 đánh giá)
1 2