Bộ đàm cầm tay ICOM IC-T3H

1.900.000 đ

2.200.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay ICOM IC - V87

1.350.000 đ

2.150.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay Icom IC-UV90

1.500.000 đ

2.400.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay ICOM IC - V85

2.650.000 đ
(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay ICOM IC - V83

1.350.000 đ

1.900.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay ICOM IC-U82

3.100.000 đ
(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay ICOM (IC-V8) VHF

1.300.000 đ
(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V80 VHF

1.450.000 đ

2.650.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V82

1.500.000 đ

2.300.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay ICOM IC-V80 UHF

1.450.000 đ

2.650.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay ICOM IC-G80 (Phiên bản 2)

2.350.000 đ

2.555.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 1)

2.450.000 đ

3.480.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm ICOM IC-U88

Liên hệ
(0 đánh giá)

Bộ đàm ICOM IC-V88

2.350.000 đ

3.650.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm ICOM IC-U86

2.900.000 đ

3.950.000 đ

(0 đánh giá)

Bộ đàm ICOM IC-V86

2.500.000 đ

3.670.000 đ

(0 đánh giá)

Máy bộ đàm cố định ICOM IC-M304 VHF

2.800.000 đ

4.500.000 đ

(0 đánh giá)