Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt IPC GS 3/62 W&D

8.900.000 đ

12.200.000 đ

(3 đánh giá)

Máy hút bụi công nghiệp IPC GS 3/78 W&D

10.100.000 đ

13.500.000 đ

(3 đánh giá)

Máy hút bụi phòng sạch IPC GS 1/33 HEPA (33L)

11.000.000 đ

12.500.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút bụi khô IPC Leo-Maxi

5.401.000 đ
(1 đánh giá)

Máy hút bụi công nghiệp IPC GS 2/62 W&D

7.900.000 đ

10.500.000 đ

(1 đánh giá)
1 2 3