Máy dò cầm tay Garret MD-200

450.000 đ

900.000 đ

(5 đánh giá)

Máy dò kim loại GP-008

550.000 đ

1.050.000 đ

(4 đánh giá)

Máy dò kim loại Garrett MD-300

750.000 đ

1.250.000 đ

(4 đánh giá)

Tay dò kim loại Rapiscan Metor 28

785.000 đ

950.000 đ

(3 đánh giá)

Máy dò cầm tay Terascan ESH-10

800.000 đ

1.400.000 đ

(2 đánh giá)

Máy dò kim loại Garrett 1165180

1.250.000 đ

1.969.000 đ

(6 đánh giá)

Máy dò kim loại Garrett GC-1001

1.350.000 đ

2.690.000 đ

(3 đánh giá)

Tay dò kim loại Big Scan Hand MD-3000

1.550.000 đ

2.150.000 đ

(2 đánh giá)

Máy dò kim loại Bosch GMS 120

2.100.000 đ

2.989.000 đ

(2 đánh giá)

Gương dò bom, mìn dưới xe ôtô Novelly GP-912

1.650.000 đ

2.250.000 đ

(1 đánh giá)

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-913

2.700.000 đ

2.800.000 đ

(2 đánh giá)

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-911

3.900.000 đ

3.950.000 đ

(1 đánh giá)

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-914

2.850.000 đ

3.250.000 đ

(2 đánh giá)

Máy dò cầm tay Lotus M-7

Liên hệ
(4 đánh giá)
Gọi ngay
Gọi ngay
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Bản đồ
Bản đồ