Máy bơm mỡ bằng chân Palada GZ-6J

1.850.000 đ

1.950.000 đ

(2 đánh giá)

Máy bơm mỡ bằng chân Palada PD-6J

2.200.000 đ

2.500.000 đ

(2 đánh giá)

Máy bơm mỡ bằng tay Palada PD-6S

2.450.000 đ

2.650.000 đ

(2 đánh giá)

Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-3

2.800.000 đ

3.100.000 đ

(3 đánh giá)

Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8

3.050.000 đ
(3 đánh giá)

Máy bơm mỡ bằng tay Palada PD-30B

3.740.000 đ
(2 đánh giá)

Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-8A

4.650.000 đ
(2 đánh giá)

Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9T

4.700.000 đ
(1 đánh giá)

Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-9

4.850.000 đ
(1 đánh giá)

Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-10

4.900.000 đ
(1 đánh giá)

Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-200

5.050.000 đ

5.200.000 đ

(3 đánh giá)

Máy bơm mỡ khí nén Palada PD-7

5.500.000 đ
(1 đánh giá)
1 2