Súng vặn bu lông khí nén Kawasaki KPT-381P (1")

11.430.000 đ

13.780.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-452P (1")

15.229.000 đ

17.500.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-381SL (1")

10.490.000 đ

12.900.000 đ

(1 đánh giá)

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-381S (1")

10.000.000 đ

12.650.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-326P (1")

9.290.000 đ

11.422.000 đ

(0 đánh giá)

Súng vặn bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-25DC (3/4")

6.550.000 đ

7.950.000 đ

(0 đánh giá)

Súng bắn ốc Kawasaki KPT-229SL (3/4")

9.750.000 đ

11.850.000 đ

(0 đánh giá)

Súng bắn ốc Kawasaki KPT-229S

10.800.000 đ
(1 đánh giá)
1 2