Máy làm sạch không khí Airocide APS-200 PM2.5

27.500.000 đ

28.435.000 đ

(0 đánh giá)

Máy làm sạch không khí Airocide APS-200

24.750.000 đ

27.750.000 đ

(0 đánh giá)

Buồng phản ứng Airocide APS-200RCK

3.740.000 đ

4.100.000 đ

(0 đánh giá)

Buồng phản ứng Airocide APS-200PM2.5RCK

4.290.000 đ

4.720.000 đ

(0 đánh giá)