Máy hút bụi nước công nghiệp Kumisai KMS80A

4.900.000 đ

8.580.000 đ

(3 đánh giá)

Máy hút bụi chuyên dụng Kumisai KMS 300

51.300.000 đ

57.500.000 đ

(4 đánh giá)

Máy hút bụi công nghiệp Kumisai KMS 70A

4.000.000 đ

4.330.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút bụi công suất cao Kumisai KMS60-2Q

3.950.000 đ

5.580.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút bụi hút nước Kumisai KMS 30S

3.100.000 đ

3.980.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút bụi nước công nghiệp Kumisai KMS803J

9.500.000 đ

10.670.000 đ

(2 đánh giá)

Máy hút bụi khô & ướt Kumisai KMS80H - Hepa

7.900.000 đ

8.970.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút bụi nhà xưởng Kumisai KMS 803

8.000.000 đ

8.700.000 đ

(2 đánh giá)

Máy hút bụi chuyên dụng Kumisai KMS 400

55.000.000 đ

59.400.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút bụi Kumisai KMS 40S

3.600.000 đ
(1 đánh giá)

Máy hút bụi Kumisai KMS60H - Hepa

4.350.000 đ

4.550.000 đ

(1 đánh giá)

Máy hút bụi Kumisai KMS 60-3

5.150.000 đ
(1 đánh giá)
1 2 3