Số sản phẩm / trang / trang
Back 1 2 3 4 5 6 7 Next

 • Máy rửa xe V-JET VJ 150/3.0 V-jet VJ 150/3.0 3KW

  Giá: 12.730.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-JET VJ 150/3.0

  12.730.000 đ

 • Máy rửa xe V-Jet 150/3.0 V-jet 150/3.0 3KW

  Giá: 12.730.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-Jet 150/3.0

  12.730.000 đ

 • Máy rửa xe V-JET 200/5.5 V-jet 200/5.5

  Giá: 15.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-JET 200/5.5

  15.200.000 đ

 • Máy rửa xe V-JET VJ 120/3.0 V-jet VJ 120/3.0 3KW

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-JET VJ 120/3.0

  12.500.000 đ

 • Máy rửa xe V-JET VJ 70/1.8 V-jet VJ 70/1.8 1.8kw

  Giá: 6.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-JET VJ 70/1.8

  6.700.000 đ

 • Máy rửa xe V-JET VJ80/2.2 V-jet VJ 80/2.2 2.2KW

  Giá: 7.860.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-JET VJ80/2.2

  7.860.000 đ

 • Máy rửa xe V-Jet VJ120 VJ120

  Giá: 3.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-Jet VJ120

  3.000.000 đ

 • Máy rửa xe V-jet steamer18E V-jet steamer18E steamer18E

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-jet steamer18E

  Liên hệ

 • Máy rửa xe V-jet LT8.7/18MB V-jet LT8.7/18MB LT8.7/18MB

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-jet LT8.7/18MB

  Liên hệ

 • Máy rửa xe V-Jet VJ100 VJ100

  Giá: 1.600.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-Jet VJ100

  1.600.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-11T4 Palada PD5800psi PD5800psi

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4

  Liên hệ

 • Bộ phớt nước, phớt dầu máy 5,5kW

  Giá: 400.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bộ phớt nước, phớt dầu máy 5,5kW

  400.000 đ

 • Bộ phớt nước, phớt dầu máy 3kW

  Giá: 380.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bộ phớt nước, phớt dầu máy 3kW

  380.000 đ

 • Máy rửa xe ô tô tải JET250-5,5T4 Jetta JET250-5,5T4 JET250-5,5T4

  Giá: 15.561.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe ô tô tải JET250-5,5T4

  15.561.000 đ

 • Máy bơm rửa xe mini gia đình JET-2100GP Jetta JET-2100GP JET-2100GP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm rửa xe mini gia đình JET-2100GP

  Liên hệ

 • Máy phun rửa xe áp lực cao JET250-7.5T4 7.5KW Jetta JET250 7.5KW

  Giá: 16.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy phun rửa xe áp lực cao JET250-7.5T4 7.5KW

  16.500.000 đ

 • Máy rửa xe V-JET VJ 150/3.0 V-jet VJ 150/3.0 3KW

  Giá: 12.730.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  12.730.000 đ

 • Máy rửa xe V-Jet 150/3.0 V-jet 150/3.0 3KW

  Giá: 12.730.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-Jet 150/3.0

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  12.730.000 đ

 • Máy rửa xe V-JET 200/5.5 V-jet 200/5.5

  Giá: 15.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-JET 200/5.5

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  15.200.000 đ

 • Máy rửa xe V-JET VJ 120/3.0 V-jet VJ 120/3.0 3KW

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  12.500.000 đ

 • Máy rửa xe V-JET VJ 70/1.8 V-jet VJ 70/1.8 1.8kw

  Giá: 6.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-JET VJ 70/1.8

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  6.700.000 đ

 • Máy rửa xe V-JET VJ80/2.2 V-jet VJ 80/2.2 2.2KW

  Giá: 7.860.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-JET VJ80/2.2

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN vav TP.HCM

  7.860.000 đ

 • Máy rửa xe V-Jet VJ120 VJ120

  Giá: 3.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-Jet VJ120

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  3.000.000 đ

 • Máy rửa xe V-jet steamer18E V-jet steamer18E steamer18E

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-jet steamer18E

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe V-jet LT8.7/18MB V-jet LT8.7/18MB LT8.7/18MB

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-jet LT8.7/18MB

  + Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Máy rửa xe V-Jet VJ100 VJ100

  Giá: 1.600.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe V-Jet VJ100

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1.600.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 22M58-11T4 Palada PD5800psi PD5800psi

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  Liên hệ

 • Bộ phớt nước, phớt dầu máy 5,5kW

  Giá: 400.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  400.000 đ

 • Bộ phớt nước, phớt dầu máy 3kW

  Giá: 380.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  380.000 đ

 • Máy rửa xe ô tô tải JET250-5,5T4 Jetta JET250-5,5T4 JET250-5,5T4

  Giá: 15.561.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  15.561.000 đ

 • Máy bơm rửa xe mini gia đình JET-2100GP Jetta JET-2100GP JET-2100GP

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ

 • Máy phun rửa xe áp lực cao JET250-7.5T4 7.5KW Jetta JET250 7.5KW

  Giá: 16.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  16.500.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
Back 1 2 3 4 5 6 7 Next

Logo dienmayhoanglien

Khi mua máy rửa xe, một trong những tiêu chí người tiêu dùng quan tâm nhất chính là đơn vị phân phối. Điện máy Hoàng Liên chính là điểm đến lý tưởng của mọi khách hàng. Với cam kết bán máy xịt rửa xe ô tô xe máy CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ NHẤT, chẳng có lý do gì người dùng không liên hệ ngay HOTLINE 0989 937282 - 0987 779 682 để mua hàng siêu chất với mức giá thật nhất. 

Máy rửa xe là gì?

Máy rửa xe là một loại máy phun nước cao áp được dùng để xịt bỏ nấm mốc, bụi bẩn bám trên bề mặt nhà, xe cộ, bề mặt sân. Máy xịt rửa xe được sử dụng trong các tiệm rửa xe, xịt rửa tàu biển, xịt rửa cho các nhà xưởng,...ứng dụng của máy xịt cao áp để dùng vệ sinh nhà, tưới cây, rửa xe... giúp tăng hiệu quả làm việc và sức lực của con người.

>>> Xem chi tiết: Đánh giá tổng quan về máy rửa xe - mức giá các dòng máy HOT nhất

 

máy rửa xe

Máy phun rửa xe ô tô, xe máy là thiết bị không thể thiếu trong đời sống xã hội

Có những loại máy phun rửa xe nào?

Tùy theo công suất, thiết kế, áp lực nước, máy bơm nước làm sạch xe được phân thành các loại sau:

- Máy xịt rửa xe gia đình

Dòng máy rửa xe gia đình này có đặc điểm là thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng không quá 4kg, thường có bánh xe hoặc tay xách đi kèm, có giá để súng phun và quấn dây điện, giúp người dùng di chuyển linh hoạt và tiết kiệm diện tích bảo quản.

Máy rửa xe cao áp

Máy bơm nước rửa xe gia đình IPC PW-C22P là lựa chọn đầu tư thông minh

Thiết bị có hiệu suất vận hành lớn nhờ sở hữu công suất 1.000 - 1.800W, áp lực nước 80 - 120 bar, cho khả năng tẩy rửa nhanh và hiệu quả. Nhờ đó, sử dụng máy xịt rửa xe mini tiết kiệm được thời gian, công sức, điện năng và lưu lượng nước,...

>> Xem giá những model máy rửa xe gia đình bán chạy nhất tại điện máy Hoàng Liên

Tên sản phẩm

Giá bán lẻ (VNĐ)

Xem chi tiết

IPC PW-C04

> 2.000.000

Xem ngay

IPC PW-C22P

> 3.000.000

Xem ngay

Kumisai KMS 1600

~ 2.000.000

Xem ngay

Kouritsu LT390B

> 5.000.000

Xem ngay

Lavor - Skipper 19

> 7.000.000

Xem ngay


>> Xem thêm video: Máy rửa xe IPC C22P với hiệu năng phun rửa tuyệt vời

- Máy xịt rửa xe cao áp

Máy rửa xe cao áp Palada có thiết kế cồng kềnh hơn chút ít so với máy phun rửa xe gia đình, sử dụng motor siêu khỏe với công suất 1.800 - 11.000W, áp lực nước 120 - 250 bar. Thông số này cho phép sản phẩm có thể phun ra những tia nước có áp lực cao, tẩy rửa nhanh chóng các vết bẩn cứng đầu trên xe ô tô, băng chuyền sản xuất, sàn nhà xưởng,... 

Máy rửa xe giá rẻ

Máy bơm rửa áp lực cao Palada được nhiều tiệm rửa xe chuyên nghiệp lựa chọn

>> Khám phá mức giá những chiếc phun máy rửa xe cao áp được ưa chuộng nhất hiện nay

Tên sản phẩm

Giá bán lẻ (VNĐ)

Xem chi tiết

Palada PD 80/2.2

> 7.000.000

Xem ngay

Palada 20M36-7.5T4

> 15.000.000

Xem ngay

Kumisai 70/1.8

> 6.000.000

Xem ngay

Kumisai 22M58-15T4

> 55.000.000

Xem ngay

IPC PW-C25

~ 20.000.000

Xem ngay

IPC PW-C50

> 35.000.000

Xem ngay

Kouritsu 15M30-4T2

~ 15.000.000

Xem ngay

Máy rửa xe máy

Palada là thương hiệu sản xuất máy bơm rửa xe ô tô được người dùng ưu ái lựa chọn

- Dòng máy bơm rửa xe khác

Có 2 dòng máy làm sạch xe khác cũng có mặt trên thị trường nhưng ít được sử dụng hơn, đó là:

+ Máy phun rửa xe dây đai: Công suất nhỏ, áp lực nước 40 - 60 bar, chủ yếu dùng để tưới cây, phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Giá bán sản phẩm khoảng 2.500.000 - 4.000.000 đồng tùy nguồn gốc, thông số.

+ Máy xịt rửa xe hơi nước nóng: Có nồi hơi giúp làm nóng nước và phun hơi nước nóng, dùng làm sạch khoang máy ô tô, vệ sinh băng chuyền sản xuất,... Giá bán dòng máy này khá cao, thường trên 35.000.000 đồng.

Lợi ích của việc sử dụng máy phun xịt rửa xe

Máy rửa xe ô tô

Ứng dụng của máy bơm rửa xe ô tô, xe máy

- Sử dụng trong gia đình để phun xịt xe đạp, xe máy, ô tô, hoặc làm sạch bụi bẩn, rêu bám trên sân vườn, tường rào,...

- Sử dụng tại các vườn cây nông nghiệp để tưới cây hoặc phun thuốc trừ sâu.

- Sử dụng trong tiệm rửa xe chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ vệ sinh ô tô, xe máy, xe tải,... 

giá máy rửa xe

Thiết bị rửa xe chuyên nghiệp tham gia vào nhiều công việc khác nhau

- Vệ sinh chuồng trại, tắm cho vật nuôi tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. 

- Vệ sinh băng chuyền sản xuất, nhà xưởng chế biến thực phẩm, hóa chất, in ấn,...

Cách lắp đặt máy bơm nước rửa xe

Khi lắp đặt máy rửa xe, người dùng cần thực hiện theo quy trình chuẩn sau:

- Lắp ráp các phụ kiện vào thiết bị rửa xe, kết nối đầu ống dây cao áp vào vị trí đầu bơm, phần kia kết nối với súng phun. 

báo giá máy rửa xe

Sử dụng, lắp đặt phụ kiện phù hợp với máy xịt rửa xe gia đình, cao áp

- Lắp béc phun với súng phun, lựa chọn loại đầu phun phù hợp nhất với mục đích vệ sinh.  

- Kết nối đầu hút với đầu bơm, lắp đặt lại bộ lọc nước vào hệ thống thùng chứa. 

- Kết nối điện để máy có thể vận hành.

Cách vận hành máy phun rửa xe áp lực cao

Thực hiện theo đúng quy trình chuẩn dưới đây:

mua máy rửa xe cao áp

Hướng dẫn bảo quản máy xịt rửa xe

Để đảm bảo kéo dài tuổi thọ của máy phun xịt rửa xe thì người dùng cần có biện pháp bảo quản máy hợp lý theo hướng dẫn sau đây:

- Khi không sử dụng máy nên loại bỏ lượng nước còn lưu lại bên trong máy, đồng thời kéo cò súng để giảm áp lực, tắt kết nối nguồn điện với thiết bị. 

báo giá máy rửa xe ô tô

Bảo quản máy bơm rửa xe mini ở nơi khô ráo, thoáng mát

- Kiểm tra thường xuyên dầu máy bơm, hệ thống lọc và các phụ kiện để kịp thời phát hiện các sự cố và xử trí kịp thời, không lo hỏng hóc trong quá trình vận hành thiết bị. 

Hiện tại, các model máy rửa xe chuyên nghiệp của nhiều thương hiệu nổi tiếng như IPC, Palada, Kumisai,... đã “cập bến” Điện máy Hoàng Liên. Quý khách hàng cần báo giá sản phẩm hay muốn nghe tư vấn vui lòng liên hệ tới HOTLINE 0987 779 682 hoặc 0985 626 307 để được hỗ trợ nhanh nhất.