»
»

Máy nén khí Palada

Số sản phẩm / trang / trang

 • Máy bơm khí nén Palada PA-4150 Palada PA 4150 PA 4150

  Giá: 8.855.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-4150

  8.855.000 đ

  10.120.000 đ

 • Máy nén không khí Palada ZB-2524C Palada ZB2524C ZB2524C

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada ZB-2524C

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Palada V-1560 Palada V1560 V 1560

  Giá: 4.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada V-1560

  4.700.000 đ

  5.900.000 đ

 • Máy nén hơi Palada PA-750300 Palada PA750300 PA750300

  Giá: 15.870.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada PA-750300

  15.870.000 đ

  19.350.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada W-20500 Palada W20500 W 20500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada W-20500

  Liên hệ

 • Máy nén hơi Palada PA-20300 Palada PA20300 PA20300

  Giá: 32.775.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada PA-20300

  32.775.000 đ

  36.750.000 đ

 • Máy nén hơi Palada W-10500 Palada W10500 W 10500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada W-10500

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada W-10300 Palada W10300 W 10300

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada W-10300

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Palada W-10200 Palada W10200 W 10200

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada W-10200

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada W-10170 Palada W10170 W 10170

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada W-10170

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada V-2100 Palada V2100 V 2100

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada V-2100

  Liên hệ

 • Máy nén hơi Palada V-260 Palada V260 V 260

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada V-260

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada Z-140 Palada Z140 Z 140

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada Z-140

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Palada Z-130 Palada Z130 Z 130

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada Z-130

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada VA-55200A Palada VA55200A VA 55200A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada VA-55200A

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada FA-10170 Palada FA10170 FA 10170

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada FA-10170

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Palada PA-4150 Palada PA 4150 PA 4150

  Giá: 8.855.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada PA-4150

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  8.855.000 đ

  10.120.000 đ

 • Máy nén không khí Palada ZB-2524C Palada ZB2524C ZB2524C

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada ZB-2524C

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Palada V-1560 Palada V1560 V 1560

  Giá: 4.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada V-1560

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  4.700.000 đ

  5.900.000 đ

 • Máy nén hơi Palada PA-750300 Palada PA750300 PA750300

  Giá: 15.870.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada PA-750300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  15.870.000 đ

  19.350.000 đ

 • Máy bơm khí nén Palada W-20500 Palada W20500 W 20500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada W-20500

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén hơi Palada PA-20300 Palada PA20300 PA20300

  Giá: 32.775.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada PA-20300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  32.775.000 đ

  36.750.000 đ

 • Máy nén hơi Palada W-10500 Palada W10500 W 10500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada W-10500

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada W-10300 Palada W10300 W 10300

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada W-10300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Palada W-10200 Palada W10200 W 10200

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada W-10200

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada W-10170 Palada W10170 W 10170

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada W-10170

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada V-2100 Palada V2100 V 2100

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada V-2100

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén hơi Palada V-260 Palada V260 V 260

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Palada V-260

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada Z-140 Palada Z140 Z 140

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada Z-140

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy bơm khí nén Palada Z-130 Palada Z130 Z 130

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy bơm khí nén Palada Z-130

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada VA-55200A Palada VA55200A VA 55200A

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada VA-55200A

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén không khí Palada FA-10170 Palada FA10170 FA 10170

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén không khí Palada FA-10170

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang

Phân phối độc quyền máy nén khí Palada tại Hà Nội và TP.HCM

 

Logo máy nén khí Palada

Tuy chỉ là một thương hiệu mới xuất hiện trong "làng máy nén khí" tại Việt Nam, nhưng máy bơm khí nén Palada lại gây được ấn tượng cực tốt đối với người tiêu dùng. Cũng một phần là tân binh mới nên người tiêu dùng còn khá thận trọng khi lựa chọn dòng sản phẩm này, dưới đây là một vài thông tin để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn.

 

Xuất xứ

Khác với những thương hiệu "lão làng" về máy bơm khí nén hiện nay như Puma của Đài Loan, Fusheng của Trung Quốc, Kobelco của Nhật Bản,...máy nén khí Palada là thương hiệu gốc từ Việt Nam. Cụ thể, sản phẩm này được trực tiếp sản xuất, lắp ráp và phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua các nhà phân phối như Điện máy Hoàng Liên. Mẫu mã đa dạng, đầy đủ công suất từ 1HP-20HP, bình chứa dung tích từ 24-500 lít,...giúp đáp ứng tốt những nhu cầu của người sử dụng từ dân dụng cho tới công nghiệp.

Máy nén không khí Palada ghi điểm với người dùng từ thiết kế tới hiệu năng và cảm nhận ngay trong quá trình sử dụng. Liên tục cải tiến kỹ thuật, thiết kế, công nghệ mà sản phẩm này ngày càng tốt hơn, hiệu suất làm việc cao hơn, bền hơn và độ ồn giảm đáng kể.

 

Đặc điểm nổi bật.

- Ứng dụng đa dạng: Không như Compkorea chỉ chuyên máy nén khí trục vít, Thương hiệu Palada cung cấp rất nhiều dòng sản phẩm từ trục vít, piston, không dầu - có dầu,...đa dạng về công suất, dung tích bình chứa được mở rộng lên tới 500 lít,...có thể nói là đáp ứng được hầu hết nhu cầu sử dụng từ gia đình tới xí nghiệp. Vậy nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm chọn lựa sản phẩm phù hợp.

- Độ bền cao, độ ồn thấp: Vật liệu tốt, dây chuyền lắp ráp trên công nghệ tiên tiến, quy trình kiểm tra nghiêm ngặt nên mỗi sản phẩm đều có hiệu năng cực tốt, độ bền bỉ, ổn định và độ ồn giảm được tới mức thấp nhất. 

- Giá rẻ, bảo hành dài hạn: Được sản xuất và lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam, vì vậy máy bơm nén khí Palada có giá thành chung rẻ hơn so với các thương hiệu khác vì bớt được khâu chi phí nhập khẩu. Mặt khác, trong quá trình sử dụng, máy có phát sinh lỗi hoặc có vấn đề trong quá trình vận hành, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ nhanh nhất mà bớt đi nhiều thao tác làm thủ tục bảo hành phức tạp với hãng như nhiều thương hiệu khác.

 

Với một vài đặc điểm ở trên, hi vọng đã giúp quý khách hàng có cái nhìn khái quát về thương hiệu mới về máy bơm khí nén này. Nếu còn bất cứ vấn đề nào chưa rõ như chính sách bán hàng, giá cả,.....về máy nén khí Palada, quý khách hàng hãy gọi điện ngay tới Hotline Hoàng Liên 0912 370 282 để được hỗ trợ kịp thời kém theo mức giá máy nén khí mới nhất.