»

Máy chà sàn

Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Máy đánh sàn công nghiệp Palada HC 522 Palada HC522 HC522

  Giá: 9.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy đánh sàn công nghiệp Palada HC 522

  9.200.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD2AE Palada PD2AE PD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD2AE

  10.500.000 đ

  13.195.000 đ

 • Máy chà sàn nhà Palada HC 175 Palada HC175 HC175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà Palada HC 175

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A Palada PD A PD2A

  Giá: 25.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A

  25.300.000 đ

  29.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Palada PD3A Palada PD3A PD3A

  Giá: 10.772.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Palada PD3A

  10.772.000 đ

  13.542.000 đ

 • Máy lau nhà xưởng Palada PD2A Palada PD 2A PD2A

  Giá: 26.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau nhà xưởng Palada PD2A

  26.000.000 đ

  28.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C Palada PD50C PD50C

  Giá: 28.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C

  28.800.000 đ

  35.648.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD-002 Palada PD002 PD002

  Giá: 9.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD-002

  9.200.000 đ

  13.700.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Palada PD 004 Palada PD004 PD004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Palada PD 004

  11.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D Palada PD70D PD70D

  Giá: 44.600.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D

  44.600.000 đ

  49.850.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D Palada PD50D PD50D

  Giá: 38.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D

  38.500.000 đ

  46.850.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C Palada PD70 C PD70C

  Giá: 31.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C

  31.500.000 đ

  36.582.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Palada PD2A-1 Palada PD2A1 PD2A1

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Palada PD2A-1

  12.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE Palada PD1AE PD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE

  10.500.000 đ

  12.360.000 đ

 • Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88 Palada KF88 KF88

  Giá: 8.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88

  8.800.000 đ

 • Máy chà sàn Palada HC 523 Palada HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada HC 523

  10.000.000 đ

 • Máy đánh sàn công nghiệp Palada HC 522 Palada HC522 HC522

  Giá: 9.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  9.200.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD2AE Palada PD2AE PD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD2AE

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  10.500.000 đ

  13.195.000 đ

 • Máy chà sàn nhà Palada HC 175 Palada HC175 HC175

  Giá: 8.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  8.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A Palada PD A PD2A

  Giá: 25.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  25.300.000 đ

  29.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Palada PD3A Palada PD3A PD3A

  Giá: 10.772.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Palada PD3A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  10.772.000 đ

  13.542.000 đ

 • Máy lau nhà xưởng Palada PD2A Palada PD 2A PD2A

  Giá: 26.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau nhà xưởng Palada PD2A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  26.000.000 đ

  28.500.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C Palada PD50C PD50C

  Giá: 28.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50C

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  28.800.000 đ

  35.648.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD-002 Palada PD002 PD002

  Giá: 9.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD-002

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  9.200.000 đ

  13.700.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Palada PD 004 Palada PD004 PD004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Palada PD 004

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  11.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D Palada PD70D PD70D

  Giá: 44.600.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  44.600.000 đ

  49.850.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D Palada PD50D PD50D

  Giá: 38.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  38.500.000 đ

  46.850.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C Palada PD70 C PD70C

  Giá: 31.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  31.500.000 đ

  36.582.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Palada PD2A-1 Palada PD2A1 PD2A1

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Palada PD2A-1

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  12.500.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE Palada PD1AE PD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  10.500.000 đ

  12.360.000 đ

 • Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88 Palada KF88 KF88

  Giá: 8.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà gia đình Palada KF88

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  8.800.000 đ

 • Máy chà sàn Palada HC 523 Palada HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  10.000.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Điện máy Hoàng Liên - Tổng kho phân phối máy chà sàn công nghiệp... nhập khẩu chính hãng Hiclean, Supper Clean, Camry... Sản phẩm đa dạng từ dòng máy đánh sàn đơn, liên hợp, ngồi lái, từ 1 motor đến 2 motor, từ đơn chức năng đến đa chức năng,.....

Máy lau sàn nhà xưởng[1] (hay còn gọi máy lau sàn nhà): Là một trong những chiếc máy vệ sinh công nghiệp hiện đại nhất hiện nay, nó được coi là giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả vệ sinh, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí nhân công giúp nâng cao hình ảnh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

 Video giới thiệu Model Palada PD1A - BEST SELLER tại Hoàng Liên

Phân loại

phân loại máy chà sàn công nghiệp

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu với nhiều model khác nhau, tuy nhiên, về cơ bản, máy chà sàn được chia ra làm 3 dòng chính dưới đây:

Máy chà sàn đơn: Là thiết bị chỉ có chức năng cơ bản chà rửa sàn, lau sàn nhà, chức năng nâng cao là đánh bóng sàn các loại như sàn đá granite, đá hoa cương, Marble, sàn bê tông,... Dòng máy này thường được sử dụng kết hợp với máy hút bụi công nghiệp ở những nơi có diện tích vừa và nhỏ như hộ gia đình, văn phòng làm việc... Nổi bật trong dòng này là những thương hiệu Hiclean, Palada, Supper Clean... 

Máy chà sàn liên hợp (đa năng): Là sự cải tiến từ những chiếc máy đơn chức năng. Dòng máy này có thể chà rửa lau sàn nhà, hút bụi, hút nước tại những nhà xưởng có diện tích lớn, siêu thị, trung tâm thương mại... 

Máy chà sàn ngồi lái: Thực chất đây là sản phẩm dòng máy liên hợp, nó thực hiện đầy đủ chức năng của một chiếc máy chà rửa sàn đa năng nhưng được cải tiến ở cách điều khiển vận hành máy. Thay vì đứng vận hành thì giờ đây bạn có thể ngồi lái và điều khiển như một chiếc xe ô tô mini.

3 yếu tố ảnh hưởng tới giá bán máy chà sàn

Trên thị trường hiện có vô số loại máy đánh sàn đến từ nhiều thương hiệu khác nhau và mỗi sản phẩm lại có những mức giá riêng. Đối với những người đã có kinh nghiệm chọn mua, họ sẽ biết được địa mức giá bình quân cho từng dòng sản phẩm và địa chỉ bán uy tín. Còn với những người chưa từng tiếp xúc với máy thì câu hỏi giá bán máy chà sàn vì sao có sự chênh lệch giữa các sản phẩm vẫn luôn rất khó để trả lời.

Để giải đáp băn khoăn của các khách hàng, sau đây điện máy Hoàng Liên xin chia sẻ với quý khách một số thông tin cần biết về các yếu tố ảnh hưởng tới giá thành của máy lau sàn nhà xưởng. Cụ thể là:

Chức năng của máy

Trên thị trường máy lau sàn nhà xưởng hiện nay có rất nhiều dòng máy như: máy chà sàn đơn, đánh bóng sàn, chà sàn liên hợp, ngồi lái… với thiết kế cấu tạo và chức năng khác nhau. Cũng vì vậy, giá thành sản phẩm sẽ được chia thành nhiều phân khúc tùy theo dòng máy, giúp người dùng dễ dàng đưa ra được quyết định mua hàng chính xác nhất.

Giá máy chà sàn phụ thuộc vào từng dòng sản phẩm khác nhau
Giá máy chà sàn phụ thuộc vào từng dòng sản phẩm khác nhau

Theo đó, những dòng có tính năng càng đa dạng thì giá thành sẽ càng cao. Cụ thể máy chà sàn đơn chỉ có chức năng chà rửa, hỗ trợ đánh bóng sàn và giặt thảm sẽ có giá thấp hơn so với dòng máy liên hợp có khả năng chà sàn, thu hồi nước bẩn, làm khô sàn,…

Mức giá cao nhất thuộc về dòng máy chà sàn ngồi lái - có mức giá trung bình đều rất cao, thường trên 100 triệu đồng vì thiết bị có khả năng chà sàn, hút nước bẩn, làm khô sàn ngay lập tức, hút rác cỡ nhỏ trên sàn,… ở những không gian rộng hàng ngàn mét vuông chỉ trong thời gian ngắn.

Khả năng làm việc

Một yếu tố có tác động khá nhiều tới giá bán máy chà sàn nhà xưởng chính là công suất đại diện cho khả năng làm việc của thiết bị. Theo đó, các model có công suất lớn sẽ có giá thành vượt trội hơn so với những model sở hữu công suất nhỏ hơn.

Một ví dụ cụ thể là modem Supper Clean SC 002 với công suất 1100W sẽ có giá khoảng 2 triệu đồng so với Supper Clean BD2AE công suất 1800W. Những sản phẩm có giá cao thường sẽ hoạt động ổn định hơn, mang lại khả năng làm việc tốt hơn so với các model có giá thấp.

Thương hiệu

Ngoài những yếu tố trên, thương hiệu cung cấp cũng có ảnh hưởng khá lớn tới giá thành của máy chà sàn nhà xưởng. Theo đó, những sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn của Italy, Anh, Đức,… như máy chà sàn karcher, Fiorentini,… sẽ có mức giá cao hơn so với các thương hiệu như Supper Clean, Camry,… của Thái Lan, Trung Quốc.

Giá thấp nhất là những sản phẩm máy đánh sàn nhà không rõ thương hiệu, trôi nổi trên thị trường. Tại sao lại như vậy? Lý do là vì sản phẩm chính hãng của những thương hiệu có tiếng đều được sản xuất theo công nghệ hiện đại, sử dụng vật liệu siêu bền, chắc chắn và trải qua nhiều công đoạn kiểm định nghiêm ngặt nên sẽ có chi phí sản xuất cao hơn so với thiết bị kém chất lượng.

Theo các chuyên gia, việc lựa chọn mua máy chà sàn chính hãng dù có giá thành đầu tư khá cao nhưng tính về lâu dài vẫn là một giải pháp tiết kiệm chi phí khá hiệu quả. Đó là giảm đáng kể chi phí sửa chữa, bảo dưỡng vì thiết bị có hiệu quả làm việc tốt, hoạt động ổn định, ít xảy ra sự cố không mong muốn.

Địa chỉ mua bán uy tín

Điện máy Hoàng Liên được biết đến là đơn vị uy tín cung cấp các sản phẩm máy chà sàn công nghiệp chất lượng tốt với giá thành thấp. Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp máy lau sàn nhà, chà sàn đơn, liên hợp, ngồi lái từ các nhà sản xuất vì vậy giá thành là một trong những ưu điểm nổi bật tại Hoàng Liên.

Hơn hết, không chỉ sản phẩm máy chà - mài sàn mà tại điện máy Hoàng Liên còn có máy rửa xe công nghiệp, máy nén khí, máy hút bụi... tất cả đều là hàng chuẩn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đều có giấy chứng nhận chất lượng.

99% Khách hàng đến với Hoàng Liên đều cảm thấy hài lòng về sản phẩm, giá thành và chất lượng phục vụ dịch vụ tại đây. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo số Hotline 0989 937 282 để được tư vấn giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn mua hàng.