Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007

138.035.000 đ

185.000.000 đ

(1 đánh giá)

Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007

135.000.000 đ

145.300.000 đ

(2 đánh giá)

Máy chà sàn ngồi lái Supper Clean AS 2007

135.000.000 đ

145.000.000 đ

(3 đánh giá)

Máy chà sàn ngồi lái Supper Clean SC 1350

128.250.000 đ

135.000.000 đ

(1 đánh giá)

Máy chà sàn liên hợp Chao Bao HY 50B

53.500.000 đ

59.100.000 đ

(1 đánh giá)

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp SC 70D

38.500.000 đ

52.345.000 đ

(1 đánh giá)

Máy chà sàn liên hợp Palada PD 70D

38.500.000 đ

49.850.000 đ

(1 đánh giá)

Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D

38.500.000 đ

40.000.000 đ

(1 đánh giá)

Máy chà sàn liên hợp Supper Clean AS-1050

36.500.000 đ

43.980.000 đ

(1 đánh giá)

Máy chà sàn Kungfu Clean KF 461

34.000.000 đ

38.200.000 đ

(2 đánh giá)

Máy chà sàn Supper Clean SC461

34.000.000 đ

38.200.000 đ

(1 đánh giá)

Máy lau nhà công nghiệp SC 50D

31.500.000 đ

45.931.000 đ

(5 đánh giá)

Máy chà sàn liên hợp Palada PD 50D

31.500.000 đ

46.850.000 đ

(3 đánh giá)

Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 50D

31.500.000 đ

36.500.000 đ

(3 đánh giá)

Máy chà sàn liên hợp Supper Clean SC-70C

27.500.000 đ

35.796.000 đ

(1 đánh giá)

Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C

27.500.000 đ

36.582.000 đ

(1 đánh giá)
1 2 3 4 5