Hộp chống ẩm Nikatei DRYBOX

530.000 đ

750.000 đ

(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-20C

1.200.000 đ

2.000.000 đ

(1 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-30S

2.690.000 đ

2.970.000 đ

(3 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-30C

2.500.000 đ

2.890.000 đ

(1 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-50S

4.000.000 đ

5.000.000 đ

(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-80HS

4.800.000 đ

6.400.000 đ

(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-80S

4.800.000 đ

4.950.000 đ

(1 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-100S

6.500.000 đ

7.500.000 đ

(1 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-120HS

5.050.000 đ
(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-120S

8.350.000 đ

9.550.000 đ

(1 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-180S

10.400.000 đ
(3 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-180HS

11.300.000 đ

13.500.000 đ

(1 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-250S

16.700.000 đ
(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Nikatei NC-600S

41.000.000 đ

45.400.000 đ

(1 đánh giá)

Hộp chống ẩm Nikatei H02 (18L)

Liên hệ
(1 đánh giá)