Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS 1350E

118.000.000 đ

126.000.000 đ

(2 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS D9X tích hợp chà sàn

125.000.000 đ

143.000.000 đ

(3 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS 1800E

192.000.000 đ

199.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S5

139.000.000 đ

146.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S6

168.000.000 đ

177.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-GS1

135.000.000 đ

146.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-1250E

110.000.000 đ

122.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S4

115.000.000 đ

124.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác Kumisai KMS-15

290.000.000 đ

298.000.000 đ

(0 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S11

235.000.000 đ

246.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS S10

212.000.000 đ

224.000.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS 2000

307.000.000 đ

315.000.000 đ

(0 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S13

255.000.000 đ

264.000.000 đ

(0 đánh giá)

Xe quét rác Sweepers Palada PD-580

Liên hệ
(1 đánh giá)

Xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS-S12

243.000.000 đ

257.000.000 đ

(1 đánh giá)
1 2 3 4