Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

12.800.000 đ

13.600.000 đ

(2 đánh giá)

Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

17.900.000 đ

19.000.000 đ

(3 đánh giá)

Máy rửa xe Palada 22M58-15T4 (15Kw)

63.350.000 đ

72.468.000 đ

(1 đánh giá)

Máy xịt rửa xe cao áp Kumisai 18M17.5-3T4

12.800.000 đ

13.950.000 đ

(1 đánh giá)

Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

15.800.000 đ

17.400.000 đ

(2 đánh giá)

Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

7.500.000 đ

9.500.000 đ

(2 đánh giá)

Máy rửa xe Kumisai KMS 450

Liên hệ
(0 đánh giá)

Máy rửa xe Kumisai KMS 600

Liên hệ
(0 đánh giá)

Máy rửa xe Kumisai KMS 380

Liên hệ
(0 đánh giá)

Máy rửa xe Kumisai KMS 550

Liên hệ
(0 đánh giá)

Máy rửa xe tự động ngắt Kumisai KMS 220/5.5

15.200.000 đ

17.200.000 đ

(0 đánh giá)

Máy bơm rửa xe Kumisai 80/2.2 bền bỉ - chất lượng

7.500.000 đ

8.600.000 đ

(1 đánh giá)

Máy rửa xe Kumisai 15M26-3.7S2

14.200.000 đ

15.500.000 đ

(1 đánh giá)

Máy xịt rửa xe Kumisai 20M32-5.5T4

15.800.000 đ

17.200.000 đ

(1 đánh giá)

Máy rửa xe Kumisai 70/1.8

6.400.000 đ
(1 đánh giá)
1 2 3