Tủ chống ẩm DHC 040

2.600.000 đ
(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 060

3.890.000 đ
(5 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 080

4.800.000 đ
(1 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 100

6.500.000 đ
(6 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 120

8.200.000 đ

9.300.000 đ

(3 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 160

10.500.000 đ
(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 200

13.730.000 đ
(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 250

16.740.000 đ
(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 300

21.500.000 đ

23.500.000 đ

(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm chuyên dụng DHC-350

24.600.000 đ

25.050.000 đ

(2 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 400

33.700.000 đ

35.950.000 đ

(1 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 500

41.200.000 đ
(3 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi SD800K

Liên hệ
(1 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC 800

49.800.000 đ

55.860.000 đ

(3 đánh giá)

Tủ chống ẩm Dry-Cabi DHC-1200

57.000.000 đ
(2 đánh giá)