Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Máy chà sàn nhà xưởng Supper Clean HC 523 Supper clean HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Supper Clean HC 523

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Supper Clean BD2A Supper clean BD2A BD2A

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Supper Clean BD2A

  10.200.000 đ

  13.945.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD2AE Palada PD2AE PD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD2AE

  10.500.000 đ

  13.195.000 đ

 • Máy chà sàn văn phòng Supper Clean BD2AE Supper clean BD2AE BD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn văn phòng Supper Clean BD2AE

  10.500.000 đ

  13.276.000 đ

 • Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE Kungfu Clean BD1AE BD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE

  10.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Palada PD3A Palada PD3A PD3A

  Giá: 10.772.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Palada PD3A

  10.772.000 đ

  13.542.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean K201 Supper clean K201 K201

  Giá: 18.800.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean K201

  18.800.000 đ

  23.560.000 đ

 • Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kumisai KMS22 Kumisai KMS22 KMS22

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kumisai KMS22

  10.200.000 đ

 • Máy chà sàn Palada HC 523 Palada HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada HC 523

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22 Palada PD22 PD22

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22

  12.500.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Supper Clean SC 004 Supper clean SC004 SC004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Supper Clean SC 004

  11.000.000 đ

  12.915.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Palada PD 004 Palada PD004 PD004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Palada PD 004

  11.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS25C Kumisai KMS25C KMS25C

  Giá: 19.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS25C

  19.200.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE Palada PD1AE PD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE

  10.500.000 đ

  12.360.000 đ

 • Máy đánh sàn đơn Supper Clean BD1A Supper clean BD1A BD1A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy đánh sàn đơn Supper Clean BD1A

  10.000.000 đ

  11.348.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Supper Clean SC 523 Supper clean SC523 SC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Supper Clean SC 523

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Supper Clean HC 523 Supper clean HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Supper Clean HC 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Supper Clean BD2A Supper clean BD2A BD2A

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Supper Clean BD2A

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.200.000 đ

  13.945.000 đ

 • Máy chà sàn Palada PD2AE Palada PD2AE PD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD2AE

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  10.500.000 đ

  13.195.000 đ

 • Máy chà sàn văn phòng Supper Clean BD2AE Supper clean BD2AE BD2AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn văn phòng Supper Clean BD2AE

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.500.000 đ

  13.276.000 đ

 • Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE Kungfu Clean BD1AE BD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  10.500.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Palada PD3A Palada PD3A PD3A

  Giá: 10.772.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Palada PD3A

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  10.772.000 đ

  13.542.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean K201 Supper clean K201 K201

  Giá: 18.800.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean K201

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  18.800.000 đ

  23.560.000 đ

 • Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kumisai KMS22 Kumisai KMS22 KMS22

  Giá: 10.200.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  10.200.000 đ

 • Máy chà sàn Palada HC 523 Palada HC523 HC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  10.000.000 đ

 • Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22 Palada PD22 PD22

  Giá: 12.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn giặt thảm Palada PD22

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  12.500.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Supper Clean SC 004 Supper clean SC004 SC004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Supper Clean SC 004

  -Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  11.000.000 đ

  12.915.000 đ

 • Máy chà sàn tạ Palada PD 004 Palada PD004 PD004

  Giá: 11.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn tạ Palada PD 004

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  11.000.000 đ

 • Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS25C Kumisai KMS25C KMS25C

  Giá: 19.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS25C

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  19.200.000 đ

 • Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE Palada PD1AE PD1AE

  Giá: 10.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn nhà xưởng Palada PD1AE

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  10.500.000 đ

  12.360.000 đ

 • Máy đánh sàn đơn Supper Clean BD1A Supper clean BD1A BD1A

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  10.000.000 đ

  11.348.000 đ

 • Máy chà sàn đơn Supper Clean SC 523 Supper clean SC523 SC523

  Giá: 10.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn đơn Supper Clean SC 523

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.000.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Máy chà sàn là gì ?

Đây là 1 trong những thiết bị vệ sinh vô cùng quan trọng trong công nghiệp. Máy chà sàn hay còn gọi là máy lau sàn có nhiệm vụ chà, cọ và làm sạch mọi vết bẩn trên bề mặt sàn. Tất cả các sản phẩm chà sàn công nghiệp đều có công suất rất lớn cho nên nó có khả năng đánh bay mọi vết bẩn cho dù là vết bẩn cứng đầu như xi măng hay dung dịch hóa học. Thiết bị máy lau nhà công nghiệp này được ứng dụng rất nhiều ở những môi trường như: bệnh viện, trường học, siêu thị, công ty, nhà máy… những nơi mà có không gian rộng lớn.

 

Có những loại máy chà sàn nào ?

Gồm có 3 loại chính như sau:

1- Máy chà sàn đơn
Đây là dòng máy đánh sàn công nghiệp được thiết kế với kiểu dáng khá nhỏ gọn vì thể người sử dụng có thể sử dụng nó một cách rất linh hoạt. Với kiểu dáng khá nhỏ gọn cho nên chúng ta có thể dễ dàng điều khiển máy làm việc tại mọi ngóc ngách chật hẹp, máy có thể làm việc ở những nơi có diện tích nhỏ cho tới những nơi có diện tích lớn. Tuy nhiên nhược điểm của sản phẩm chà sàn đơn này là nó chỉ có thể đánh bóng mặt sàn mà không thể hút được nước bẩn và dung dịch loang trên sàn nhà.

2- Máy chà sàn liên hợp

Trái với sản phẩm chà sàn đơn nói trên, sản phẩm này có kích thước khá lớn và được thiết kế với công suất làm việc lớn cho nên máy có thể dễ dàng đánh bay mọi vết bẩn dù là cứng đầu nhất bám dính trên sàn nhà. Dòng sản phẩm máy lau sàn nhà công nghiệp này được ứng dụng chủ yếu ở nhưng nơi có diện tích cần đánh bóng rộng lớn như: trường học, bệnh viện, siêu thị, công ty, phân xưởng….

Tuy nhiên cũng có mặt hạn chế đó là nó không thể linh động làm việc tại những nơi có không gian trật hẹp, không thể luồn lách vào những ngóc ngách, xó nhỏ để lau chùi mặt sàn như sản phẩm chà sàn đơn. 

 

3- Máy chà sàn ngồi lái

Loại máy lau sàn nhà công nghiệp này có chức năng và khối lượng tương tự như máy chà sàn liên hợp nói trên. Tuy nhiên kiểu dáng của sản phẩm ngồi lái này lại khác rất nhiều so với 2 sản phẩm kể trên. Đúng như tên gọi của nó, các nhà thiết kế đã tạo ra một buồng lái phía trên máy và từ đó người sử dụng chỉ việc ngồi trên máy điều khiển máy làm việc bằng vô lăng mà không cần phải đứng để vận hành nữa.

 

Một trong những ưu điểm của dòng sản phẩm này đó chính là ngoài khả năng đánh bóng sàn như những dòng máy khác ra thì nó còn có thể hút nước và các dung dịch hóa lỏng khác có trên mặt sàn nhà.

 

Những lý do nên sử dụng máy chà sàn công nghiệp

Giải quyết khối lượng bụi bẩn khổng lồ

Hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán… đều phát sinh ra một lượng bụi bẩn và rác thải vô cùng lớn, trong đó còn có kèm theo cả nước và các hóa chất khác. Do đó để giải quyết khối lượng bụi khổng lồ như thế này thì không thiết bị nào làm nhanh và sạch bóng như máy đánh sàn nhà.

 

Diện tích mặt sàn cần làm sạch lớn

Hầu hết các nhà máy, xí nghiệp đều có quy mô sản xuất lớn do đó bề mặt sàn cần đánh bóng đều rất rộng. Và để quá trình vệ sinh luôn được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả thì những sản phẩm chà sàn giặt thảm chắc chắn không thể đảm đương được. Do đó mà những chiếc máy chà sàn liên hợp và ngồi lái luôn là lựa chọn hàng đầu.

 

Tiết kiệm chi phí sản xuất

Nhìn chung giá của một sản phẩm máy lau sàn gia đình cho tới máy lau sàn nhà máy công nghiệp đều khá cao. Tuy nhiên hiệu quả công việc mà nó mang lại lai vô cùng lớn. Nếu ngày xưa khi chưa có những sản phẩm công nghệ cao này thì chúng ta sẽ phải tốn chi phí để thuê rất nhiều nhân công để dọn dẹp ở một không gian rộng lớn, điều này khiến chi phí thuê rất cao. Còn khi sử dụng máy chà sàn công nghiệp thì chỉ cần 1 người vận hành máy thì máy có thể làm sạch mọi loại sàn nhà với một thời gian ngắn hơn rất nhiều lần sức người làm, từ đó tối giảm chi phí đi rất nhiều.

 

Hướng dẫn lựa chọn máy lau sàn công nghiệp phù hợp

Lựa chọn theo diện tích mặt sàn cần đánh bóng:

Nếu mặt sàn lớn thì bạn nên chọn dòng chà sàn liên hợp hoặc ngồi lái. Còn với những khu vực cần đánh bóng có diện tích nhỏ thì chà sàn đơn là lựa chọn hợp lý hơn cả.

Lựa chọn theo lượng nhân công làm vệ sinh: 

Nếu số lượng nhân công làm công việc vệ sinh ở doanh nghiệp bạn nhiều thì nên mua máy chà sàn đơn, khi đó 1 nhân viên sẽ chà sàn còn 1 nhân viên sẽ hút nước dơ. Sản phẩm chà sàn đơn có giá rất rẻ, làm như vậy sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp của bạn chỉ có 1 người thực hiện công việc vệ sinh thì chắc chắn bạn lên chọn mua sản phẩm máy chà sàn ngồi lái. Khi đó chỉ cần 1 người vận hành máy mà công việc làm sạch sàn nhà vẫn được đảm bảo một cách nhanh chóng và liên tục.

Lựa chọn theo đặc tính sàn nhà:

Nếu mặt sàn mà bạn cần đánh bóng có độ bẩn cao, không gian rộng lớn nhưng lại có nhiều người thường xuyên đi lại thì nên dùng sản phẩm chà sàn liên hợp