Không tìm thấy sản phẩm

Bộ đàm cố định với màn hình LCD rộng với 4 cấp độ của màn hình LCD đèn nền, một mảnh, chết đúc nhôm xây dựng cho độ bền, sự phân tán nhiệt, và tín hiệu rõ ràng...