Phân loại ứng dụng máy phát điện theo công suất.

1 lượt xem 0

Máy phát điện ngày nay có những sự ảnh hưởng khá rõ nét trong các ngành nghề hiện nay cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Sản phẩm này hoạt động và phân loại theo công suất mà chia ra những loại khác nhau để ứng dụng vào những công việc cụ thể phù hợp với mục đích sử dụng. Để hiểu thêm về vấn đề này hãy xem những thông tin sau đây.

 

máy phát điện

 

Công suất Dự phòng: Trong ứng dụng này, tổ máy phát có khả năng cung cấp công suất dự phòng khẩn cấp ở công suất danh định khoảng thời gian mất điện lưới. Hệ số tải trung bình một tổ máy phát điện Dự phòng không được lớn hơn 70% công suất danh định và được áp dụng cho tải thay đổi. Một tổ máy phát Dự phòng có thể hoạt động tối đa 500 giờ mỗi năm. Công suất Dự phòng thông thường không được sử dụng cho ứng dụng hòa cùng điện lưới.

 

Chẳng hạn, một máy phát Dự phòng công suất danh định 3 MW sẽ cấp tải trong thời gian mất điện lưới. Nó sẽ được chạy lên đến 500 giờ mỗi năm với tải trung bình là 2.1MW.

 

Công suất Dự phòng Khẩn cấp chỉ khác Công suất Dự phòng ở số giờ chạy máy cho phép mỗi năm. Công suất Dự phòng Khẩn cấp cho phép số giờ hoạt động tối đa là 200 giờ mỗi năm ở hệ số tải 70% với tải thay đổi.

 

Công suất dự phòng khẩn cấp áp dụng cho các hoạt động dịch vụ và bảo dưỡng của các tòa nhà.

 

Công suất Dự phòng Thiết yếu: Trong ứng dụng này, máy phát điện có khả năng cung cấp công suất dự phòng khẩn cấp ở tải danh định trong thời gian mất điện lưới. Hệ số tải trung bình của máy phát công suất dự phòng thiết yếu không nên vượt quá 85% công suất danh định với tải thay đổi. Một máy phát công suất dự phòng thiết yếu có thể hoạt động tối đa 500 giờ mỗi năm. Thời gian chạy máy 100% tải có thể lên đến 5% tổng thời gian chạy máy. Công suất dự phòng thiết yếu không được sử dụng trong ứng dụng hòa điện lưới.

 

Công suất dự phòng thiết yếu ứng dụng đặc biệt cho Trung tâm dữ liệu và Y tế.

 

Công suất Căn bản: Trong ứng dụng này, tổ máy phát có khả năng cung cấp công suất ở tải thay đổi với số giờ không giới hạn mỗi năm. Một tổ máy phát điện công suất căn bản có khả năng cung cấp 100% tải trong một khoảng thời gian, nhưng hệ số tải trung bình phải không vượt quá 70% công suất định danh. Trong trường hợp khẩn cấp cho phép quá tải 10% lên đến 1 giờ trong 12 giờ chạy máy nhưng không quá 25 giờ trong 1 năm. Công suất căn bản được sử dụng cả trong trường hợp hòa điện lưới và hoạt động độc lập.

 

Công suất căn bản ứng dụng rộng rãi cho nhà máy, công trường, dự phòng điện lưới, hòa đồng bộ ....

 

Chẳng hạn, một tổ máy công suất định danh 2.7MW cung cấp 100% tải trong thời gan ngắn nhưng tải trung bình không vượt quá 1.89 MW. Máy phát có thể cung cấp công suất 3.0 MW trong trường hợp khẩn cấp theo định nghĩa ở trên.

 

Với những cách phân loại cơ bản như trên sẽ giúp người dùng phân biệt, tính toán để lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất.

 

Hỏi Đáp