1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 6 7 Next

 • Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04 IPC PW C04 PWC04

  Giá: 1.700.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04

  1.700.000 đ

 • Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C22P IPC PWC22P PW C22P

  Giá: 3.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C22P

  3.300.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  7.400.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW Palada 3200 PSI 3200 PSI

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW Lutian 3KW

  Giá: 12.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW

  12.200.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe áp 18M17.5-3T4 Lutian 18M17.5 3KW

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp 18M17.5-3T4

  11.200.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 15.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  15.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M32- 5.5KW Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp 20M32- 5.5KW

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M36-7.5T4 Lutian 20M36-7.5T4 20M36-7.5T4

  Giá: 16.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp 20M36-7.5T4

  16.400.000 đ

  21.378.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 20M32-5.5T4 Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao 20M32-5.5T4

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT-16MC Lutian LT-16MC LT-16MC

  Giá: 8.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao LT-16MC

  8.600.000 đ

 • Máy rửa xe 22M58-11T4 Lutian 22M58-11T4

  Giá: 55.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe 22M58-11T4

  55.800.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT8.7/18M-Z LT8.7/18M-Z LT8.7/18M-Z

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao LT8.7/18M-Z

  Liên hệ

 • Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04 IPC PW C04 PWC04

  Giá: 1.700.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  1.700.000 đ

 • Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C22P IPC PWC22P PW C22P

  Giá: 3.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C22P

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN

  3.300.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4 Palada PD3200psi PD3200psi

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 20M32 - 5.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada PD 80/2.2 Palada PD 80/2.2 PD 80/2.2

  Giá: 7.400.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada PD 80/2.2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  7.400.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW Palada 3200 PSI 3200 PSI

  Giá: 13.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 3200 PSI 5.5KW

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  13.900.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW Lutian 3KW

  Giá: 12.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe áp lực cao 2200PSI-3.0KW

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  12.200.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2 Palada 3.7KW 3.7KW

  Giá: 12.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 15M26-3.7S2

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TPHCM

  12.800.000 đ

 • Máy rửa xe áp 18M17.5-3T4 Lutian 18M17.5 3KW

  Giá: 11.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  11.200.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4 Palada PD3600psi PD3600psi

  Giá: 15.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe cao áp Palada 20M36-7.5T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  15.900.000 đ

 • Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4 Palada 3KW 3KW

  Giá: 11.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy rửa xe Palada 18M17.5-3T4

  Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội

  11.100.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M32- 5.5KW Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe cao áp 20M36-7.5T4 Lutian 20M36-7.5T4 20M36-7.5T4

  Giá: 16.400.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  16.400.000 đ

  21.378.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao 20M32-5.5T4 Lutian 20M32 5.5KW

  Giá: 14.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  14.500.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT-16MC Lutian LT-16MC LT-16MC

  Giá: 8.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  8.600.000 đ

 • Máy rửa xe 22M58-11T4 Lutian 22M58-11T4

  Giá: 55.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  55.800.000 đ

 • Máy rửa xe áp lực cao LT8.7/18M-Z LT8.7/18M-Z LT8.7/18M-Z

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 6 7 Next

Logo dienmayhoanglien

Bạn cần đầu tư một chiếc máy rửa xe mini cho gia đình để khỏi phải đợi hàng tiếng đồng hồ tại tiệm rửa xe? Bạn là chủ showroom rửa xe chuyên nghiệp, muốn đầu tư máy phun rửa áp lực có công suất mạnh mẽ và độ bền cao? Vậy thì, chắc chắn bạn không thể bỏ qua bảng xếp hạng 10 mẫu máy rửa xe HOT nhất 2021 ngay dưới đây. 

Máy rửa xe là gì?

Máy rửa xe là một loại máy phun rửa áp lực cao. Thiết bị này được dùng để xịt bỏ nấm mốc, bụi bẩn bám trên bề mặt nhà, xe cộ, bề mặt sân. Máy xịt rửa xe giá rẻ được sử dụng trong các tiệm rửa xe, xịt rửa tàu biển, xịt rửa cho các nhà xưởng,...Ngoài ra, máy xịt cao áp còn được ứng dụng để dùng vệ sinh nhà, tưới cây, rửa xe...nhằm tăng hiệu quả trong xử lý công việc.

máy rửa xe

Máy rửa xe ô tô, xe máy là thiết bị quen thuộc trong đời sống xã hội

5 MẪU MÁY RỬA XE GIÁ RẺ XỨNG ĐÁNG ĐẦU TƯ 2021

Phân khúc máy nén rửa xe khá nhộn nhịp với sự góp mặt của nhiều hãng sản xuất uy tín từ Âu sang Á. Trong đó, nổi bật nhất là những model sau đây:

1. Model máy rửa xe mini gia đình IPC PW-C04 - 1.700.000Đ   

 Model IPC PW - C04 - là model đến từ hãng sản xuất IPC của Italy. Với mức giá khá rẻ nhưng hiệu năng cực khỏe, máy rửa xe máy này là đề cử đầu tiên mà chúng tôi gửi tới quý khách. 

Ưu điểm máy bơm nước rửa xe IPC PW - C04:

- Thiết kế của IPC PW - C04: Kích thước gọn, chỉ 31x25x73cm và trọng lượng máy nhẹ là 7kg. Đi kèm là thiết kế tay xách tiện lợi, nấc gài phụ kiện. Giúp người dùng dễ dàng di chuyển máy tới mọi vị trí để thực hiện xịt rửa, vệ sinh mà không gây mệt mỏi, tốn sức. Máy xịt rửa xe giá rẻ IPC PW - C04 đi kèm dây cao áp 4m. Có thể nối thêm dây dài 20 - 30m để phục vụ cho công việc xịt rửa xe cộ ở khoảng cách xa với nguồn nước.

 

 

 

- Hiệu suất: Máy rửa xe cao áp gia đình IPC PW-C04 cũng được đánh giá cao về hiệu suất. Nhờ được nhà sản xuất của Italy trang bị motor công suất 1400W, cho áp lực làm việc 110 bar. Có tác dụng dễ dàng xịt bay những vết bám bẩn, bùn đất, phân côn trùng,...trên thân xe và bánh xe. Lưu lượng nước của máy lên đến 360 lít/giờ, tiết kiệm nước hiệu quả. Đặc biệt, sản phẩm đi kèm bình tạo chất tẩy rửa 0.5L, không cần đầu tư thêm bình bọt bên ngoài, tiết kiệm chi phí hơn và mang lại hiệu quả làm việc tốt hơn.

- Phụ kiện: Gồm có dây phun cao áp, dây cấp nước vào, bình chứa hóa chất rời, súng phun, đầu phun thẳng, đầu phun hình quạt. Các phụ kiện máy rửa xe giúp thiết bị đảm nhiệm tốt công việc xịt rửa xe cộ, đồ đạc, sân vườn, tường rào hoặc tưới cây, tắm cho vật nuôi. Nhà phân phối Điện máy Hoàng Liên cũng có sẵn phụ kiện máy với số lượng lớn nên khi bị hư hỏng hoặc thất lạc, khách hàng có thể mua lại dễ dàng để thay thế cho máy với chi phí thấp.

 

máy xịt rửa xe

Lộ diện ảnh thực tế của sản phẩm tại kho hàng Điện máy Hoàng Liên

Nhược điểm máy bơm nước rửa xe IPC PW - C04:

- Là dòng máy rửa xe cao áp gia đình nên sản phẩm không phù hợp với những ứng dụng cần phun rửa quá nhiều xe cộ như tại tiệm rửa xe.

2. Máy rửa xe giá rẻ Kumisai KMS 1600 - 1.600.000Đ

Một sản phẩm rất đáng để khách hàng tham khảo và đầu tư nữa chính là máy bơm rửa xe Kumisai.

Ưu điểm máy xịt rửa xe máy KMS 1600:

- Thiết kế: Máy sở hữu thiết kế gọn gàng hơn so với IPC PW-C04, có màu cam nổi bật và bắt mắt. Giúp model thể hiện được sự trẻ trung, tươi mới. Kích thước nhỏ gọn, có tay xách và 4 chân đế tiện dụng, vừa dễ sử dụng và dễ bảo quản, cất giữ. Dây nguồn dài 2.5m và dây phun rửa 7m. Cho phép thiết bị có thể xịt rửa được cho xe cộ có khoảng cách xa với nguồn điện, nguồn nước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

- Hiệu quả làm việc: Model KMS 1600 được trang bị motor cảm ứng từ lõi đồng có công suất 1600W, áp lực làm việc của máy là 80 bar, áp lực tối đa 110 bar. Giúp phun rửa sạch sẽ các vết bẩn cứng đầu trên xe máy, ô tô trong gia đình. Hơn nữa, lưu lượng nước đạt 390 lít/giờ, cho hiệu quả xịt rửa tốt mà vẫn tiết kiệm đáng kể lượng nước.

 

máy bơm rửa xe

Thiết kế gọn gàng, sang trọng là "điểm sáng" của Kumisai KMS 1600

 

- Độ bền của sản phẩm: Các linh kiện cấu thành chiếc máy xịt rửa xe mini này được chế tác tỉ mỉ và chính xác. Thiết bị được làm từ vật liệu cao cấp nên có độ bền rất cao, khả năng chống chịu tốt trước tác động của ngoại lực bên ngoài.

 

<<< Xem bảng báo giá máy rửa xe Kumisai TẠI ĐÂY >>>

Nhược điểm máy xịt rửa xe máy KMS 1600:

- Là dòng máy rửa xe mini nên không phù hợp xịt rửa cho các ứng dụng công nghiệp như tại các tiệm rửa xe máy, ô tô.

3. Máy rửa xe áp lực cao Karcher K2 Compact - 2.400.000Đ

Một sản phẩm đến từ thương hiệu Karcher quen thuộc của Đức cũng đã được “xướng tên” trong top 10 máy rửa xe đáng mua nhất 2021. Đó là máy rửa xe công nghiệp Karcher K2 Compact.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Model Karcher K2 Compact sở hữu thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, màu vàng rực rỡ. Trọng lượng của máy chỉ 4kg, kích thước các chiều lần lượt: 175,9 x 279,8 x 443 mm. Karcher K2 Compact trang bị dây áp lực đi kèm có độ dài 4m. Giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển máy, kéo dây đi xa, rửa sạch những vết bẩn khó tiếp cận trên xe cộ, đồ nội thất,... 

- Hiệu suất: Thiết bị vận hành với dòng điện 220V, công suất 1400W và áp lực làm việc là 110 bar. Thông số này kết hợp cùng 3 chế độ phun rửa đủ để máy có thể đảm nhiệm khả năng xịt rửa vượt trội cho xe ô tô, xe máy hoặc dụng cụ lao động tại nhà. Đồng thời, với lượng nước tiêu thụ chỉ 360 lít/giờ giúp hóa đơn tiền nước của gia đình giảm đi đáng kể.

 

máy bơm xịt rửa xe

Hiệu quả phun rửa, bóc rêu mốc hiệu quả của máy rửa xe chuyên nghiệp Karcher K2 Compact

 

- Tuổi thọ của máy rửa xe Karcher K2 Compact: Model Karcher K2 Compact được sử dụng vật liệu siêu bền là nhựa ABS cao cấp, cho tuổi thọ máy cao, làm việc ổn định trong thời gian lâu dài.

- Phụ kiện: Thiết bị được trang bị đủ bộ phụ kiện đi kèm gồm súng phun, đầu phun xoáy, đầu phun thẳng, dây áp lực, các van kết nối, bộ lọc nước tích hợp màng lưới mịn,... 

Đánh giá về nhược điểm:

- Cần phải mua thêm vòi để điều chỉnh áp lực nước.

- Khi sử dụng khoảng 15 phút cần tạm ngừng máy để hạn chế tình trạng nóng máy.

4. Máy bơm rửa xe Bosch Easy Aquatak 110 - 2.100.000Đ

Nếu cần đầu tư một chiếc máy xịt rửa xe cao áp dùng trong gia đình. Bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Bosch (thương hiệu hàng đầu của Đức) với sản phẩm tiêu biểu Bosch Easy Aquatak 110.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Nhỏ gọn và thông minh, trọng lượng chỉ 4.5kg và kích thước chỉ 40cm x 20cm x 27cm, mang đến sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Tay cầm của máy áp lực rửa xe này rất chắc chắn, có thể mang theo di chuyển dễ dàng. Đồng thời, máy còn có giá để treo súng phun, cuộn dây gọn lại khi không cần dùng đến. Chất liệu vỏ máy làm bằng nhựa, có khả năng chống va đập tốt. Giúp bảo vệ các bộ phận bên trong an toàn, tránh bị nứt vỡ dù chịu tác động mạnh. Vì vậy, người dùng có thể yên tâm khai thác khả năng làm việc của thiết bị mà không lo oxy hóa hoặc hỏng hóc.

 

máy bơm xịt rửa xe

Bosch Easy Aquatak 110 là chiếc máy bơm cao áp rửa xe "xách tay" cực tiện dụng

 

- Hiệu năng: Máy rửa xe cao áp giá rẻ này sở hữu motor chổi than 1300W siêu khỏe. Nó có thể tự hút nước từ thùng lớn hoặc xô, chậu nằm ngang với thân máy liên tục, đều nhịp. Áp lực nước của thiết bị mạnh - lên đến 110 bar, rửa sạch mọi vết bẩn trên xe và tiết kiệm nước hiệu quả. Bosch Easy Aquatak 110 xứng đáng là sản phẩm tốt nhất để rửa xe ô tô, xe máy, vệ sinh sân vườn.

- Phụ kiện: Gồm có đầu lọc nước, bình phun xà phòng, đầu phun xoay/xòe, báng súng, thân súng phun. Súng phun dài và đầu phun linh hoạt là điểm cộng giúp máy có thể xịt rửa hiệu quả.

Đánh giá về nhược điểm:

- Dây phun áp lực 3 mét nên hơi bất tiện khi cần phun rửa ở xa.

- Sử dụng motor chổi than khiến máy hoạt động khá ồn.

- Vì công suất nhỏ, phù hợp rửa xe máy, ô tô 4 chỗ - 7 chỗ, vệ sinh nhà cửa hoặc tưới cây, không phù hợp sử dụng tại các tiệm rửa xe lớn

5. Máy xịt rửa ô tô - xe máy IPC PW-C22P - 3.300.000Đ

Nếu chưa thực sự hài lòng với những model máy rửa xe cao áp mini trên đây vì công suất của chúng còn hạn chế. Khách hàng có thể tham khảo một đề cử đang được cho điểm 10 về chất lượng. Đó là máy xịt rửa xe ô tô chuyên nghiệp IPC PW-C22P của Italy.

 

 

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Kết cấu máy gọn gàng, kích thước 34.5x33x86.5cm. Vì vậy, sản phẩm không chiếm dụng nhiều không gian lắp đặt. Hơn nữa, thiết bị còn có tay kéo và bánh xe chắc chắn, cho khả năng di chuyển linh hoạt tới mọi không gian. Dây cao áp của máy dài 8 mét, dây điện dài 2.5 mét mang lại khả năng vệ sinh cho một bán kính rộng, cách xa nguồn nước.

- Hiệu năng: Sản phẩm có công suất lên đến 2500W, áp lực phun 150 bar - thông số đứng trên “đỉnh” của các model máy rửa xe cao áp gia đình trên thị trường. Đặc điểm này kết hợp với khả năng phun sương + phun bọt tuyết tiện lợi. Giúp thiết bị có khả năng thổi bay bụi bẩn, vết bám trên xe cộ, máy móc và cả nền nhà xưởng, rêu mốc bám trên tường,...một cách dễ dàng.

- Tuổi thọ: Máy rửa xe IPC PW - C22P được đánh giá là một trong những loại máy bơm rửa xe bền nhất hiện nay. Thiết bị hoạt động nhẹ nhàng, êm ái ít xảy ra sự cố hỏng hóc trong quá trình vận hành. Bởi máy được sản xuất theo công nghệ hiện đại, sử dụng vật liệu cao cấp. Đặc biệt, IPC là một thương hiệu rất chú trọng tới việc bảo vệ môi trường, sử dụng những vật liệu có thể tái chế. Trên máy - những phần màu đen chính là loại nhựa có thể tái chế được, rất an toàn và thân thiện với môi trường.

 

máy rửa xe cao áp

Những phần nhựa màu đen trên thân máy đều có thể tái chế, bền bỉ và thân thiện với môi trường

Đánh giá về nhược điểm:

- Trọng lượng máy là 20kg, nặng hơn so với các model máy xịt rửa xe gia đình phổ thông.

- Giá thành của máy "nhỉnh" hơn so với các sản phẩm rửa xe mini trên thị trường.

 

>>> Giá máy rửa xe PALADA - Độc quyền chính hãng tại Hoàng Liên <<<

 

5 MODEL MÁY RỬA XE CAO ÁP 2021 BẠN SẼ TIẾC NUỐI NẾU BỎ LỠ

Sẽ thật thiếu sót nếu top 10 máy rửa xe đáng mua nhất 2021 không có sự góp mặt của những chiếc máy xịt rửa xe cao áp mạnh mẽ. Hãy cùng gọi tên 5 sản phẩm siêu hot sẽ góp mặt trong “bảng xếp hạng” này:

1. Máy rửa xe Kumisai 70/1.8 - 6.400.000Đ

Chắc chắn các chủ đầu tư tiệm rửa xe máy sẽ thích thú với sản phẩm máy rửa xe chuyên nghiệp 70/1.8 đến từ thương hiệu Kumisai.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: “Hầm hố” hơn so với máy rửa xe ô tô mini nhưng vẫn khá “mi nhon” so với các sản phẩm máy phun xịt cao áp khác. Kumisai 70/1.8 thuyết phục nhiều người dùng “chốt đơn” bởi ưu điểm thiết kế gọn gàng. Kích thước máy lần lượt là: 570 x 460 x 380 mm, trọng lượng 35kg và được trang bị bánh xe lốp cao su chắc chắn, di chuyển tiện lợi đến mọi không gian mà không mất công nâng, vác.

 

máy rửa xem áp lực cao

Sự tối ưu về thiết kế mang lại độ bền, hiệu suất đáng nể cho Kumisai 70/1.8

 

- Hiệu suất: Máy được trang bị motor cảm ứng từ siêu bền có công suất 1.8KW, áp lực nước điều chỉnh trong mức 30 - 70 bar và lưu lượng nước đạt 14 lít/phút. Giúp máy đảm bảo khả năng làm việc liên tục và bền bỉ.

- Phụ kiện: Sản phẩm đi kèm phụ kiện chuẩn gồm dây cao áp 10m và súng phun 3 tia 0°, 15° và 25°. Các đầu béc phun có nhiều góc độ khác nhau tạo ra tia nước với độ mạnh - yếu khác nhau. Thích hợp cho việc phun rửa bùn đất, xà phòng, nước bẩn,... trên xe ở từng công đoạn xịt rửa.

Đánh giá về nhược điểm:

- Khi vận hành máy hơi ồn.

2. Máy phun rửa cao áp Palada PD 80/2.2 - 7.400.000Đ

Nếu cần mở một tiệm rửa xe máy với nhu cầu xịt rửa cao hơn so với Kumisai 70/1.8 thì Palada PD 80/2.2 là lựa chọn đầu tư đáng để cân nhắc cho người dùng.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Dù có công suất cao hơn nhưng thiết kế của model này không có nhiều sự khác biệt so với chiếc máy xịt rửa Kumisai 70/1.8 bên trên. Máy sở hữu kích thước lần lượt 57 x 46 x 38 cm và cân nặng 38kg. Đừng vội e ngại khi nhìn thấy trọng lượng của thiết bị. Bởi chúng ta có thể dễ dàng di chuyển thiết bị nhờ sự hỗ trợ của bánh xe đa hướng và tay đẩy thuận tiện.

 

máy bơm rửa xe cao áp

Cấu tạo máy gọn gàng và bền bỉ

 

- Hiệu suất: Model máy xịt rửa xe áp lực cao của Palada này được trang bị motor cảm ứng từ bền bỉ với công suất 2.2KW, áp lực nước điều chỉnh trong mức 30 - 80 bar, lưu lượng nước đạt 15.4 lít/phút. Với hiệu suất này đảm bảo thiết bị có khả năng xịt rửa vượt trội cho xe máy tại các tiệm rửa xe chuyên nghiệp. Đồng thời, máy tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng vì lưu lượng ít bị tiêu hao.

- Phụ kiện: Palada 80/2.2 đi kèm phụ kiện chuẩn gồm dây cao áp 10m và súng phun 3 tia 0°, 15° và 25°. Các phụ kiện này đảm bảo máy có thể làm việc trong một bán kính rộng, dễ dàng xịt sạch mọi ngóc ngách trên xe máy khỏi bùn đất, bụi, cát,...

Đánh giá về nhược điểm:

- Khi vận hành máy hơi ồn.

3. Máy bơm rửa xe Karcher HD 5/12 C - 20.000.000Đ

Nếu bạn muốn “đổi gió” bằng những chiếc máy phun rửa nguồn gốc châu Âu, thì quý khách có thể tham khảo qua model Karcher HD 5/12C của hãng Karcher - Đức.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Thiết bị có hình thức nhỏ gọn và linh hoạt, có tính di động vượt trội vì được tích hợp cả quai xách, bánh xe và tay kéo. Kích thước máy lần lượt là 380 x 360 x 930, trọng lượng 26kg. Giúp máy có thể vận hành tốt kể cả khi đặt theo chiều ngang hay chiều dọc. Phù hợp với tất cả đối tượng sử dụng, kể cả những phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn.

 

máy xịt rửa xe cao áp

Hiệu suất ấn tượng và thiết kế thông minh tạo nên sức hấp dẫn của Karcher HD 5/12 C

 

- Khả năng làm việc: Sản phẩm được hãng sản xuất Karcher trang bị motor từ dây đồng 100% có công suất 2.5KW, lưu lượng nước đạt 500 lít/giờ và áp lực phun 120 bar (tối đa 170 bar) nên cho khả năng phun xịt vô cùng mạnh mẽ. Người dùng có thể sử dụng máy để rửa xe ô tô, xe máy trong gia đình, trong các tiệm rửa xe chuyên nghiệp hay dùng để làm sạch sàn xưởng, dây chuyền sản xuất,...

- Độ bền: Máy xịt rửa xe Karcher này có khả năng giảm áp tự động. Giúp bảo vệ tốt cho các bộ phận bên trong máy và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Đầu xi lanh của thiết bị được làm từ đồng thau có độ bền cao, bộ lọc nước thiết kế lớn và bền chắc. Giúp bảo vệ đầu bơm bên trong khỏi các cặn bẩn trong nước, đảm bảo sự bền bỉ và an toàn cho thiết bị này.

Đánh giá về nhược điểm:

- Giá thành tương đối cao, không phù hợp với điều kiện ngân sách của những đơn vị muốn đầu tư thiết bị có kinh phí tầm trung.

4. Máy xịt rửa xe Kumisai 20M36-7.5T4 - 15.650.000Đ

Với những trung tâm rửa xe ô tô chuyên nghiệp thì đầu tư một thiết bị có hiệu suất cao là điều cần thiết. Và máy bơm rửa xe Kumisai 20M36-7.5T4 chính là một trong những gợi ý đáng để đầu tư nhất.

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Là model tiêu biểu của dòng máy phun rửa áp lực cao, dễ hiểu vì sao Kumisai 20M36-7.5T4 sở hữu thiết kế tương đối “đồ sộ”. Dù vậy, khách hàng vẫn không quá hoang mang về trọng lượng tới 96kg của thiết bị. Đơn giản là vì máy được trang bị bánh xe lốp cao su bền chắc, bề mặt là những đường rãnh được xẻ sâu. Giúp cho khả năng di chuyển dễ dàng và bám đường tốt, không lo trơn trượt. Cùng với đó là khung đẩy máy chắc chắn, cho phép vạn dễ dàng đưa thiết bị đến mọi vị trí trong tiệm xịt rửa để làm sạch xe ô tô con, xe tải,...

 

may rua xe cao ap

Sản phẩm là kết tinh của những công nghệ - kỹ thuật hàng đầu hiện nay

 

- Hiệu suất: Xứng đáng với thiết kế có phần “cồng kềnh” là hiệu suất đáng nể của máy phun xịt Kumisai 20M36 - 7.5T4. Máy được vận hành bởi nguồn điện áp 3 pha 380V chuyên dùng cho các lĩnh vực công nghiệp. Với công suất 7.5KW, áp lực làm việc 230 bar, áp lực tối đa 250 bar và lưu lượng nước 16.5 lít/phút. Máy có thể đảm nhiệm tốt khả năng xịt rửa mạnh mẽ cho bụi bẩn, bùn đất, thậm chí vết rỉ sét, nhựa đường,... trên thân xe, gầm xe, bánh xe ô tô hoặc các loại máy móc công trình một cách hiệu quả.

- Phụ kiện: Máy đi kèm dây cao áp dài 15 mét và súng cao áp cùng 4 béc phun vàng, đỏ, trắng, đen với các góc độ khác nhau, cho tia nước từ 0 - 40°, đảm bảo hiệu quả xịt rửa tối ưu nhất. Dây cao áp dài 15 mét giúp máy đảm nhiệm được việc vệ sinh cho một bán kính rộng. Đồng thời tiếp cận tốt đến các chi tiết xe nhỏ, những ngóc ngách sâu khó thao tác nếu phun rửa bằng vòi phun thông thường.

Đánh giá về nhược điểm:

- Thiết kế của máy có phần cồng kềnh, phù hợp với việc lắp đặt tại chỗ.

- Vì máy sử dụng điện áp 3 pha nên cần kéo dây nguồn riêng.

5. Máy rửa xe cao áp Palada HM 5027 - 98.000.000Đ

Nếu muốn tìm hiểu về một thiết bị máy rửa xe cao cấp. Chuyên dùng để rửa xe tải hạng nặng, rửa xe công trình, xe rác, tàu biển hoặc thậm chí là “xịt đường đua xe”. Người dùng không nên bỏ qua máy rửa xe chuyên dụng Palada HM 5027.

 

máy bơm áp lực cao

Máy bơm rửa xe cao áp Palada HM 5027 có ứng dụng đa dạng

Đánh giá về ưu điểm:

- Thiết kế: Thu hút khách hàng với màu xanh hiện đại. Khung máy được thiết kế chắc chắn bao trọn xung quanh, góp phần bảo vệ tốt các linh kiện bên trong. Thiết bị còn được trang bị 4 bánh xe linh hoạt, khung đẩy tiện lợi cho phép người dùng có thể di chuyển thiết bị đến đúng vị trí cần vệ sinh.

- Hiệu suất: Model Palada HM 5027 sở hữu motor siêu mạnh có công suất lên tới 22KW, dùng nguồn điện 3 pha 380V và áp lực phun lên tới 500 bar. Áp lực của nước cực mạnh có thể "thổi" bay bùn đất, vết gỉ sét trên tàu biển, xi măng hoặc nhựa đường bám trên các xe công trình, xe rác. Thậm chí có thể xịt và rửa sạch cả đường đua xe. Hiệu suất máy bơm áp lực rửa xe này xứng đáng với “ngôi vương” trong làng thiết bị rửa xe.

 

Nhược điểm máy cao áp rửa xe Palada HM 5027:

- Hiệu suất rất lớn, giá thành khá cao, chỉ phù hợp với những công việc chuyên biệt.

 

Với top 10 máy rửa xe HOT nhất 2021 trên đây, chắc hẳn quý khách hàng đã có cho mình ít nhất 1 sự lựa chọn. Máy bơm nước rửa xe áp lực cao chắc chắn sẽ giúp bạn trong việc xịt rửa xe cộ tại nhà, tiệm rửa xe chuyên nghiệp trở nên thật dễ dàng.

Quý khách cần tư vấn thêm thông tin kỹ càng hơn về sản phẩm? Hoặc quý khách có nhu cầu trở thành đại lý bán máy rửa xe chuyên nghiệp? Vui lòng liên hệ với Hoàng Liên qua Hotline 0989937282 để được nhận báo giá máy rửa xe cao áp. Hoàng Liên luôn sẵn sàng lắng nghe góp ý và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách!

*Lưu ý: Giá bán sản phẩm xác định tại thời điểm tháng 1/2021


👉 Xem thêm: 

•  Nước rửa xe nào tốt nhất ở trên thị trường hiện nay? Nước rửa xe máy ô tô hiệu quả

•  Máy rửa xe hơi nước nóng - xu hướng lựa chọn thời hiện đại