Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Máy nén khí Puma 10HP PK-10300 Puma PK10300 PK10300

  Giá: 52.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma 10HP PK-10300

  52.300.000 đ

 • Máy nén khí Puma (1HP) PK-190 Puma PK 190 PK190

  Giá: 10.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma (1HP) PK-190

  10.800.000 đ

  11.500.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK3120-3HP Puma PK3120 PK3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK3120-3HP

  17.700.000 đ

  19.700.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX30100-3HP Puma GX 30100 GX30100

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX30100-3HP

  17.700.000 đ

 • Máy nén khí Puma XN2525 Puma XN2525 XN2525

  Giá: 3.500.000 đ

  Bảo hành: 06 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma XN2525

  3.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX-7250A (7.5HP) Puma GX7250A GX7250A

  Giá: 39.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX-7250A (7.5HP)

  39.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-7250A (7.5HP) Puma PX7250A PX7250A

  Giá: 28.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-7250A (7.5HP)

  28.500.000 đ

  30.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PK-7250A (7.5HP) Puma PK7250A PK7250A

  Giá: 41.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PK-7250A (7.5HP)

  41.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-15300(15HP) Puma PX15300 PX15300

  Giá: 49.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-15300(15HP)

  49.800.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-20300( 20HP) Puma PX20300 PX20300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-20300( 20HP)

  58.800.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-15300 Puma TK15300 TK15300

  Giá: 78.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-15300

  78.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-5250 Puma TK5250 TK5250

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Hết hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-5250

  Liên hệ

 • Máy nén khí Puma PX-10300 (10HP) Puma PX10300 PX10300

  Giá: 33.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-10300 (10HP)

  33.200.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-10300 Puma TK10300 TK10300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-10300

  58.800.000 đ

 • Máy nén khí Puma PK-20300(20HP) Puma PK20300 PK20300

  Giá: 82.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PK-20300(20HP)

  82.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-20300 Puma TK-20300 TK-20300

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-20300

  Liên hệ

 • Máy nén khí Puma 10HP PK-10300 Puma PK10300 PK10300

  Giá: 52.300.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma 10HP PK-10300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  52.300.000 đ

 • Máy nén khí Puma (1HP) PK-190 Puma PK 190 PK190

  Giá: 10.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma (1HP) PK-190

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  10.800.000 đ

  11.500.000 đ

 • Máy nén hơi Puma PK3120-3HP Puma PK3120 PK3120

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén hơi Puma PK3120-3HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  17.700.000 đ

  19.700.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX30100-3HP Puma GX 30100 GX30100

  Giá: 17.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX30100-3HP

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  17.700.000 đ

 • Máy nén khí Puma XN2525 Puma XN2525 XN2525

  Giá: 3.500.000 đ

  Bảo hành: 06 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma XN2525

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

  3.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma GX-7250A (7.5HP) Puma GX7250A GX7250A

  Giá: 39.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma GX-7250A (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  39.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-7250A (7.5HP) Puma PX7250A PX7250A

  Giá: 28.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-7250A (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  28.500.000 đ

  30.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma PK-7250A (7.5HP) Puma PK7250A PK7250A

  Giá: 41.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PK-7250A (7.5HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  41.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-15300(15HP) Puma PX15300 PX15300

  Giá: 49.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-15300(15HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  49.800.000 đ

 • Máy nén khí Puma PX-20300( 20HP) Puma PX20300 PX20300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-20300( 20HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  58.800.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-15300 Puma TK15300 TK15300

  Giá: 78.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-15300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  78.000.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-5250 Puma TK5250 TK5250

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Hết hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-5250

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy nén khí Puma PX-10300 (10HP) Puma PX10300 PX10300

  Giá: 33.200.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PX-10300 (10HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  33.200.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-10300 Puma TK10300 TK10300

  Giá: 58.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-10300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  58.800.000 đ

 • Máy nén khí Puma PK-20300(20HP) Puma PK20300 PK20300

  Giá: 82.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma PK-20300(20HP)

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  82.500.000 đ

 • Máy nén khí Puma TK-20300 Puma TK-20300 TK-20300

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy nén khí Puma TK-20300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Logo dienmayhoanglien

Nhắc đến địa chỉ phân phối máy nén khí Puma uy tín, không thể không kể đến điện máy Hoàng Liên. Với cam kết cung ứng những sản phẩm CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT - MỨC GIÁ RẺ NHẤT, công ty sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Liên hệ ngay 0989 937 282 để tìm hiểu kỹ hơn về đặc điểm và nhận báo giá ưu đãi cho các sản phẩm máy bơm hơi khí nén Puma. 

 

may nen khi puma

Máy nén khí Puma rất được ưa chuộng trong đời sống hiện nay

Ưu điểm của máy nén hơi Puma

Puma là một trong những hãng sản xuất máy nén khí được nhiều người dùng lựa chọn sử dụng vì nó sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội như:

- Đa dạng mẫu mã, chủng loại

Puma cung ứng nhiều chủng loại máy bơm hơi khí nén, từ máy không dầu tới có dầu, máy piston tới máy trục vít, từ loại đầu liền tới đầu nổ,... Đây chính là một trong những ưu điểm không thể bỏ qua của thương hiệu máy nén này. Nhờ mẫu mã đa dạng, người dùng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với yêu cầu công việc, tránh việc đầu tư gây lãng phí mà không đem lại hiệu suất cao.

máy bơm khi puma

Puma cung ứng nhiều dòng sản phẩm với mẫu mã đa dạng

>> Khám phá ngay bảng giá các sản phẩm máy nén không khí Puma

Công suất

Model tiêu biểu

Mức giá (VNĐ)

0.5 - 1HP

XN2525, PX-0260, GX-190

~ 3.000.000 - 11.000.000

2 - 5HP

PK-2100, PX-3120, GX5160

~ 12.000.000 - 28.000.000

7.5 - 10HP

PX-7250A, GX-7250A, TK-10300

~ 28.000.000 - 60.000.000

> 10HP

PK-15300, PX-20300, GX-20300

> 50.000.000


- Hiệu suất làm việc cao

Với công suất đa dạng từ 1/2HP - 30HP, các sản phẩm máy nén của Puma đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, từ sử dụng khí nén trong gia đình đến ứng dụng trong các khu công nghiệp. Công suất lớn của thiết bị đem đến hiệu quả công việc cao nhất, giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí năng lượng vận hành thiết bị.

máy bơm hơi khí puma

Những chiếc máy bơm hơi Puma đều có thiết kế gọn gàng và hiệu suất làm việc cao

- Thiết kế gọn gàng, tiện lợi

Các sản phẩm nén khí của hãng sản xuất đến từ Đài Loan này đều sở hữu thiết kế gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích bảo quản và cất trữ. Ngoài ra, chúng đều được trang bị bánh xe chắc chắn, cho khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian hoạt động.

Ứng dụng của máy bơm khí nén Puma

- Trong khu vui chơi giải trí: Thiết bị được sử dụng để bơm khí cho khinh khí cầu, thuyền hơi, thuyền cao su,... hoặc cung cấp khí nén cho đu quay, máy phun nước,...

máy nén không khí puma

Ứng dụng sản phẩm trong sửa chữa, bảo dưỡng xe hơi

- Trong các tiệm bảo dưỡng xe: Máy nén hơi Puma cung cấp khí nén để nâng - hạ cầu nâng ô tô, xe máy; xì khô xe sau khi rửa để hạn chế nước đọng gây chập điện, han gỉ; làm sạch bụi bẩn ở những vị trí, ngóc ngách khó vệ sinh và bơm hơi bánh xe. 

- Trong y tế: Các sản phẩm máy nén khí không dầu Puma siêu sạch được sử dụng để cung cấp hơi cho máy khoan, máy phun nha khoa,... nhờ khả năng cung cấp khí nén sạch.

máy nén khí puma không dầu

Máy nén khí Puma không dầu sử dụng trong y tế - nha khoa

- Trong dịch vụ vệ sinh: Nhiều đơn vị đã sử dụng máy bơm hơi khí nén Puma để thông tắc ống cống bị nghẹt bởi rác thải hoặc vật cản, giúp, đường ống sạch, gạt bỏ nỗi lo tắc cống.

Hướng dẫn cách nhận biết máy nén khí Puma chính hãng

Các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối máy bơm khí nén công nghiệp cho biết, chúng ta có thể phân biệt máy dựa trên những yếu tố sau:

- Hình dáng bên ngoài

Máy nén không khí Puma chính hãng thường có lớp sơn bóng mịn, đều màu hơn so với hàng nhái. Tuy nhiên, nếu không có hàng nhái để so sánh thì chúng ta cũng khó mà phân biệt được.

máy nén khí puma chính hãng

Máy nén hơi Puma chính hãng có lớp sơn bóng mịn, bền đẹp

Một tiêu chí khác, người dùng còn nên kiểm tra kích thước, chiều cao, trọng lượng của máy theo catalogue của nhà sản xuất để phân biệt đó là hàng chính hãng hay hàng giả, hàng nhái. 

- Logo của Puma

Dựa vào logo chính là cách phân biệt máy nén không khí Puma dễ nhất. Các sản phẩm chính hãng gồm máy mini và máy công suất lớn đều được dập nổi logo trên sản phẩm. Vị trí dập nổi logo và tên thương hiệu là đầu máy nén và motor máy. 

+ Đầu máy: Đầu máy nén chính hãng của Puma có dập nổi logo. Với hàng nhái thì đầu máy trơn phẳng, chỉ được dán chứ không dập nổi logo. Vị trí logo dập nổi cũng phải rõ ràng và người dùng có thể dễ dàng thấy khi quan sát máy.

máy bơm khí puma không dầu

Logo trên đầu nén của sản phẩm nén khí Puma chính hãng

+ Motor: Motor của máy bơm khí nén Puma chính hãng được dập nổi dòng chữ Puma, còn hàng nhái thì không có đặc điểm này. Nếu người dùng am hiểu về máy móc thì còn có thể kiểm tra bên trong motor. Motor hàng chính hãng sẽ có 100% dây đồng, còn hàng nhái thì sẽ bị thay thế từ dây đồng sang dây nhôm.

Địa chỉ mua máy nén không khí Puma uy tín

Nắm được cách phân biệt máy chính hãng với hàng giả chỉ giúp bạn giải quyết được 50% vấn đề. 50% còn lại là bạn cần tìm được địa chỉ phân phối hàng uy tín, lâu năm để không phải canh cánh nỗi lo mua nhầm hàng giả. Một đơn vị nhận được sự ưu ái của đông đảo người dùng thông thái hiện nay chính là điện máy Hoàng Liên. 

dien-may-hoang-lien Điện máy Hoàng Liên cung cấp nhiều dòng máy nén không khí Puma với cam kết chính hãng

Đến với điện máy Hoàng Liên, người dùng có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm. Công ty luôn cam kết phân phối các mặt hàng chính hãng với nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được người dùng tin tưởng, lựa chọn và để lại những đánh giá tích cực. Đồng thời, mọi sản phẩm được cung cấp bởi điện máy Hoàng Liên đều được áp dụng mức giá ưu đãi, bảo hành chu đáo, dài hạn theo quy định của nhà sản xuất.

Với việc được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn tốt nhất về chất lượng khí nén, điện năng tiêu thụ ít, sự êm ái trong quá trình vận hành và giá thành thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường, máy nén khí Puma trở thành lựa chọn sáng suốt cho người tiêu dùng hiện nay. Liên hệ mua hàng chính hãng với mức giá rẻ nhất qua hotline 0989 937 282.