»

Máy biến áp

Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 6 7 Next

 • Máy biến áp đông anh EEMC-31,5-6&10/0.4

  Giá: 52.700.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp đông anh EEMC-31,5-6&10/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  52.700.000 đ

 • Máy biến áp đông anh EEMC-250-6&10/0.4

  Giá: 124.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp đông anh EEMC-250-6&10/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  124.000.000 đ

 • Máy biến áp đông anh EEMC-630-35/0.4

  Giá: 301.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp đông anh EEMC-630-35/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  301.000.000 đ

 • Máy biến áp đông anh EEMC-2000-6&10/0.4

  Giá: 739.200.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp đông anh EEMC-2000-6&10/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  739.200.000 đ

 • Máy biến áp cách ly SUMOEL 45kVA

  Giá: 30.400.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp cách ly SUMOEL 45kVA

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  30.400.000 đ

 • Máy biến áp khô Samil Lõi nhôm AL-200-22/0.4

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp khô Samil Lõi nhôm AL-200-22/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy biến áp khô phân phối lõi nhôm ABB 1000 – 22/0.4

  Giá: 693.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp khô phân phối lõi nhôm ABB 1000 – 22/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  693.000.000 đ

 • Máy biến áp phân phối ABB 31,5 – 35/0.4

  Giá: 90.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  90.000.000 đ

 • Máy biến áp phân phối ABB 160 – 35/0.4

  Giá: 169.500.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  169.500.000 đ

 • Máy biến áp phân phối ABB 500 – 35/0.4

  Giá: 324.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  324.000.000 đ

 • Máy biến áp phân phối ABB 1500 – 6,3 & 10/0.4

  Giá: 650.500.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  650.500.000 đ

 • Máy biến áp HAVEC 50-6(10)/0.4

  Giá: 54.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp HAVEC 50-6(10)/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  54.000.000 đ

 • Máy biến áp HAVEC 250-22/0.4

  Giá: 125.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp HAVEC 250-22/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  125.000.000 đ

 • Máy biến áp HAVEC 630-35/0.4

  Giá: 268.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp HAVEC 630-35/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  268.000.000 đ

 • Máy biến áp HAVEC 1600-22/0.4

  Giá: 558.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy biến áp HAVEC 1600-22/0.4

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  558.000.000 đ

 • Máy biến áp phân phối HEM 50 – 22/0.4

  Giá: 71.000.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  71.000.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 4 5 6 7 Next