Hệ thống kiểm soát đóng mở cửa bảo nhất, an toàn nhất hiện nay trên thị trường. Điện máy Hoàng Liên chuyên cung cấp các thiết bị phục vụ cho hệ thống kiểm soát đóng mở của.

XEM THÊM
Số sản phẩm / trang / trang

 • Thiết bị kiểm soát cửa R6

  Giá: 1.900.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  1.900.000 đ

 • Thiết bị kiểm soát ra vào cửa HID EntryProx

  Giá: 142.700.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Thiết bị kiểm soát ra vào cửa HID EntryProx

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  142.700.000 đ

 • Thiết bị kiểm soát ra vào cửa , chấm công SOYAL AR 829E

  Giá: 85.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Thiết bị kiểm soát ra vào cửa , chấm công SOYAL AR 829E

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  85.000.000 đ

 • Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909

  Giá: 72.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  72.000.000 đ

 • Đầu đọc kiểm soát cửa Soyal AR-725H

  Giá: 70.500.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu đọc kiểm soát cửa Soyal AR-725H

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  70.500.000 đ

 • Thiết bị kiểm soát ra vào cửa , chấm công SOYAL AR 327H

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Thiết bị kiểm soát ra vào cửa , chấm công SOYAL AR 327H

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Thiết bị kiểm soát ra vào cửa, chấm công SOYAL AR 727H

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Thiết bị kiểm soát ra vào cửa, chấm công SOYAL AR 727H

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Thiết bị kiểm soát ra vào cửa , chấm công SOYAL AR 321H

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Thiết bị kiểm soát ra vào cửa , chấm công SOYAL AR 321H

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Máy chấm công SOYAL 725E

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công SOYAL 725E

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Thiết bị kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR 721H

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Thiết bị kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR 721H

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Khóa điện từ Mita

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Khóa điện từ Mita

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Khóa chốt điện tử Mita

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Khóa chốt điện tử Mita

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Bát trên chốt thả

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bát trên chốt thả

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Bộ cấp nguồn liên tục

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bộ cấp nguồn liên tục

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Bát dưới chốt thả

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bát dưới chốt thả

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ

 • Nút nhấn Exit để mở cửa

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Nút nhấn Exit để mở cửa

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  Liên hệ


Số sản phẩm / trang / trang
Lọc sản phẩm

 

 

Sản phẩm đã xem
  Sản phẩm được mua nhiều nhất