1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang

 • UPS SUNPAC HP9100CH- 10KVA SUNPAC HP9100CH

  Giá: 48.200.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  UPS SUNPAC HP9100CH- 10KVA

  48.200.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1108L - 8KVA SUNPAC FR-UK1108L

  Giá: 45.250.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  UPS SUNPAC FR-UK1108L - 8KVA

  45.250.000 đ

 • UPS SUNPAC HP960RM-CH - 6kVA SUNPAC HP960RM-CH

  Giá: 39.690.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  UPS SUNPAC HP960RM-CH - 6kVA

  39.690.000 đ

 • UPS SUNPAC HP960C - 6KVA SUNPAC HP960C

  Giá: 35.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  UPS SUNPAC HP960C - 6KVA

  35.800.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1106 - 6KVA SUNPAC FR-UK1106

  Giá: 35.450.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  UPS SUNPAC FR-UK1106 - 6KVA

  35.450.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1105 - 5KVA SUNPAC FR-UK1105

  Giá: 33.300.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  UPS SUNPAC FR-UK1105 - 5KVA

  33.300.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1105L - 5KVA SUNPAC FR-UK1105L

  Giá: 31.700.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  UPS SUNPAC FR-UK1105L - 5KVA

  31.700.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1103 - 3KVA SUNPAC FR-UK1103

  Giá: 28.600.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  UPS SUNPAC FR-UK1103 - 3KVA

  28.600.000 đ

 • Bộ lưu điện UPS SUNPAC HP930RM-CS - 3kVA SUNPAC HP930RM-CS

  Giá: 24.150.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Bộ lưu điện UPS SUNPAC HP930RM-CS - 3kVA

  24.150.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1102L - 2KVA SUNPAC FR-UK1102L

  Giá: 22.000.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  UPS SUNPAC FR-UK1102L - 2KVA

  22.000.000 đ

 • UPS SUNPAC HP9100CH- 10KVA SUNPAC HP9100CH

  Giá: 48.200.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  48.200.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1108L - 8KVA SUNPAC FR-UK1108L

  Giá: 45.250.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  45.250.000 đ

 • UPS SUNPAC HP960RM-CH - 6kVA SUNPAC HP960RM-CH

  Giá: 39.690.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  39.690.000 đ

 • UPS SUNPAC HP960C - 6KVA SUNPAC HP960C

  Giá: 35.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  35.800.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1106 - 6KVA SUNPAC FR-UK1106

  Giá: 35.450.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  35.450.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1105 - 5KVA SUNPAC FR-UK1105

  Giá: 33.300.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  33.300.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1105L - 5KVA SUNPAC FR-UK1105L

  Giá: 31.700.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  31.700.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1103 - 3KVA SUNPAC FR-UK1103

  Giá: 28.600.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  28.600.000 đ

 • Bộ lưu điện UPS SUNPAC HP930RM-CS - 3kVA SUNPAC HP930RM-CS

  Giá: 24.150.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  24.150.000 đ

 • UPS SUNPAC FR-UK1102L - 2KVA SUNPAC FR-UK1102L

  Giá: 22.000.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  22.000.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang

Bộ lưu điện UPS SUNPAC với nhiều mẫu mã, các tính năng đơn giản dễ thao tác, công suất hoạt động luôn đạt mức tốt nhất, giá cả cạnh tranh, dịch vụ chu đáo tận tình.