»

Xe quét rác

Số sản phẩm / trang / trang

 • Xe quét rác đẩy tay Palada PD 760-1

  Giá: 8.600.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác đẩy tay Palada PD 760-1

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  8.600.000 đ

 • Xe quét rác đẩy tay Palada PD-800/02

  Giá: 5.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác đẩy tay Palada PD-800/02

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  5.000.000 đ

 • Xe quét rác đẩy tay Palada PD 103/2

  Giá: 7.500.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác đẩy tay Palada PD 103/2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  7.500.000 đ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD1400

  Giá: 399.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD1400

  Miễn phí vận chuyển nội thành HN và TP. HCM

  399.000.000 đ

 • Xe quét rác SWEEPERS Palada PD-580

  Giá: 230.000.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác SWEEPERS Palada PD-580

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  230.000.000 đ

 • Máy quét rác đẩy tay Palada PD700

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác đẩy tay Palada PD700

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  Liên hệ

 • Máy quét rác đẩy tay Palada PD 750

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác đẩy tay Palada PD 750

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  Liên hệ

 • Máy quét rác đẩy tay Palada PD80c/2

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác đẩy tay Palada PD80c/2

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP. HCM

  Liên hệ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD1300

  Giá: 347.025.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD1300

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  347.025.000 đ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD1600W

  Giá: 435.750.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD1600W

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  435.750.000 đ

 • Xe quét rác công nghiệp Palada PD 1250

  Giá: 292.950.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Xe quét rác công nghiệp Palada PD 1250

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  292.950.000 đ

 • Máy quét rác Palada PD680

  Giá: 48.300.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy quét rác Palada PD680

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

  48.300.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
Lọc sản phẩm
Theo hãng sản xuất: