Xe quét rác đẩy tay Palada PD 80/2

6.450.000 đ

7.200.000 đ

(1 đánh giá)

Xe quét rác đẩy tay Palada PD 80-2

5.000.000 đ
(3 đánh giá)

Xe quét rác đẩy tay Palada PD 80/1

8.600.000 đ
(2 đánh giá)

Xe quét rác công nghiệp Palada PD1400

399.000.000 đ
(1 đánh giá)

Xe quét rác công nghiệp Palada PD1300

347.025.000 đ
(1 đánh giá)

Máy quét rác Palada PD680

48.300.000 đ
(0 đánh giá)

Xe quét rác SWEEPERS Palada PD-580

230.000.000 đ
(0 đánh giá)

Các thiết bị công nghiệp phổ biến dùng cho nhiều công việc khác nhau