Sơ đồ nối dây trong một nhà máy phát điện.

0 lượt xem 0

Để đảm bảo cung cấp nguồn điện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng các hoạt động khác, thì bên cạnh việc chọn lựa thiết bị thì việc chọn sơ đồ nối dây cho nhà máy phát điện cũng là một việc khá là quan trọng. Do đó, khi lựa chọn sơ đồ này cũng cần có những lưu ý đặc biệt, cụ thể như:

 

máy phát điện

 

Công suất mỗi bộ máy phát máy biến áp không được phép lớn hơn dự trữ quay của hệ thống.

 

Chỉ được phép ghép bộ mf-mba hai cuộn dây vào thanh góp điện áp nào mà phụ tải cực tiểu ở đó lớn hơn công suất của bộ này.

 

Khi phụ tải điện áp máy phát nhỏ, công suất lấy rẽ nhánh không vượt quá 15% công suất của bộ.

 

Máy biến áp ba cuộn dây chỉ sử dụng khi công suất truyền tải qua cuộn dây này không nhỏ hơn 15% công suất truyền tải qua cuộn dây kia.

 

Không nên dùng quá hai máy biến áp ba cuộn dây hoặc tự ngẫu để liên lạc hay tải điện giữa các cấp điện áp.

 

Máy biến áp tự ngẫu chỉ nên dùng khi cả hai phía điện áp trung và điện áp cao đều có trung tính nối đất trực tiếp (U ³ 110Kv).

 

Khi công suất tải lên điện áp cao lớn hơn dự trữ xoay của hệ thống thì phải đặt Ưt nhất hai máy biến áp.

 

Không nên nối song song hai máy biến áp hai cuộn dây với mba ba cuộn dây.

 

Số lượng máy phát điện nối vào thanh góp điện áp máy phát phải thỏa măn các điều kiện sao cho khi ngừng làm việc một máy phát lớn nhất.

 

Và sau cùng cần thực hiện các nguyên tắc về an toàn để tránh một số rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Hỏi Đáp