Pad chà sàn 20 inch

180.000 đ
(0 đánh giá)

Mâm gai máy chà sàn

600.000 đ
(1 đánh giá)

Bàn chải máy chà sàn liên hợp

1.200.000 đ

1.650.000 đ

(1 đánh giá)

Miếng pad chà sàn 17 inch

130.000 đ

150.000 đ

(1 đánh giá)

Miếng gắn Phíp

550.000 đ
(0 đánh giá)

Bàn mài sàn bê tông

1.500.000 đ
(1 đánh giá)

Mặt nạ máy chà sàn đơn

Liên hệ
(0 đánh giá)

Motor máy chà sàn

Liên hệ
(0 đánh giá)

Bánh xe máy chà sàn

Liên hệ
(0 đánh giá)

Bàn chải mềm cho máy chà sàn

600.000 đ
(1 đánh giá)

Cần điều khiển máy chà sàn

Liên hệ
(0 đánh giá)